ad.2.
Za voditelja poslijediplomskog specijalističkog studija Pravo društava i trgovačko pravo predlaže se prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović.

ad.3.
Za voditeljicu poslijediplomskog specijalističkog studija Fiskalni sustav i fiskalna politika predlaže se izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić.

ad.4.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ines Koščević s naslovom „Ekonomski najpovoljnija ponuda kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave“, u sastavu: prof. dr. sc. Marko Šikić, doc. dr. sc. Marko Turudić, izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.

ad.5.
Mariji Lovrić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Implementacija prava Europske unije u pravni sustav Republike Hrvatske glede osiguranja od građanskopravne odgovornosti u pogledu uporabe motornih vozila“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Tamara Ćapeta.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Marije Lovrić s naslovom „Implementacija prava Europske unije u pravni sustav Republike Hrvatske glede osiguranja od građanskopravne odgovornosti u pogledu uporabe motornih vozila“, u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević.

ad.6.
Antoniju Kataviću polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Zaštićene skupine i genocid“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda.

ad.7.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Petre Rex Mihelec s naslovom „Faktoring u Republici Hrvatskoj uz osvrt na faktoring u međunarodnoj trgovini“, u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Siniša Petrović, doc. dr. sc. Marko Ivkošić.

Popis obavijesti