ad.2. 

Prihvaća se završni rad Manuele Budima s naslovom „Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada kao posebni upravni postupak“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Manuele Budima s naslovom „Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada kao posebni upravni postupak“, u sastavu: prof. dr. sc. Marko Šikić, doc. dr. sc. Marko Turudić, izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma .

 

ad.3. 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Lane Marković s naslovom „Institut svjedodžbe o dodatnoj zaštiti – osvrt na pravno uređenje u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“, u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Jakšić, doc. dr. sc. Antun Bilić, doc. dr. sc. Ana Rački Marinković.

 

ad.4.  

a)Ines Koščević polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz javnog prava i javne uprave, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Ekonomski najpovoljnija ponuda kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave“. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Marko Turudić.

 

b)Jakši Marušiću polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Kazneno djelo utaje poreza ili carine“. Za mentoricu se imenuje doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička.

 

ad.5.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ive Jelavića s naslovom „Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dr. sc. Danko Špoljarić.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Zrinke Janžek s naslovom „Doprinos teorija atribucija razumijevanju obiteljskih sukoba“, u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, doc. dr. sc. Daniela Šincek.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Marije Lovrić s naslovom „Implementacija prava Europske unije u pravni sustav Republike Hrvatske glede osiguranja od građanskopravne odgovornosti u pogledu uporabe motornih vozila“, u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, doc. dr. sc. Tunjica Petrašević.

 

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Boris Ljubić s naslovom „Ovrha na nekretnini (komparativna analiza hrvatskog i slovenskog prava)“, u sastavu: prof. dr. sc. Alan Uzelac, izv. prof. dr. sc. Alaksandra Maganić, prof. emeritus Mihajlo Dika.

 

 

 

 

 

Popis obavijesti