ad.2.

Predlaže se raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomske specijalističke studije iz, kaznenopravnih znanosti, prava društava i trgovačkog prava, europskog prava i međunarodnog javnog i međunarodnog privatnog prava.

ad.3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Rudolfa Vujevića s naslovom „Značaj cjeloživotne edukacije, supervizije i coachinga za razvoj javne uprave“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Miroslav Rajter.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Renate Peršak s naslovom „Upotreba teorijskih koncepata u radu s djecom bez roditeljske skrbi“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, doc. dr. sc. Aleksandar Racz.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Aide Babović s naslovom „Lišenje i vraćanje poslovne sposobnosti: Analiza sudske prakse prije i poslije promjene obiteljskog zakonodavstva“, u sastavu: doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar, prof. dr. sc. Alan Uzelac, izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar.

ad.4.
Manueli Budim polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz javnog prava i javne uprave, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada kao posebni upravni postupak“.
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Marko Turudić.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Manuele Budima s naslovom „Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada kao posebni upravni postupak“, u sastavu: prof. dr. sc. Marko Šikić, doc. dr. sc. Marko Turudić, izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma. 

ad.5.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ive Žic s naslovom „Uloga obveznog savjetovanja u procjeni mogućnosti ravnopravnog sudjelovanja bračnih drugova u obiteljskoj medijaciji nakon obiteljskog nasilja“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Irena Majstorović, doc. dr. sc. Bruna Profaca.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Elizabete Dragičević s naslovom „Rukovođenje u javnim ustanovama“, u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Valentine Bilić s naslovom „Supervizija kao oblik stručnog usavršavanja odgojno obrazovnih djelatnika“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordana Berc, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izv. prof. dr. sc. Daria Tot.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Nine Radolović s naslovom „Bitna pitanja pravnog uređenja ponude za preuzimanje“, u sastavu: prof. dr. sc. Nina Tepeš, doc. dr. sc. Antun Bilić, akademik Jakša Barbić.

Popis obavijesti