Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2018./2019. – 24. travnja 2019.

ad 2.

a) Prihvaća se završni rad Vlatke Klišanin s naslovom „Harmonizacija prava Europske unije i hrvatskog prava u području prijevoza putnika i prtljage cestom“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Vlatke Klišanin s naslovom „Harmonizacija prava Europske unije i hrvatskog prava u području prijevoza putnika i prtljage cestom“, u sastavu: prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić.

b) Prihvaća se završni rad Sanje Zdep s naslovom „Očekivanja, percepcije potreba i poteškoća pri uvođenju supervizije iz perspektive ravnatelja domova socijalne skrbi“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Sanje Zdep s naslovom „Očekivanja, percepcije potreba i poteškoća pri uvođenju supervizije iz perspektive ravnatelja domova socijalne skrbi“, u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

c) Prihvaća se završni rad Mile Miholjević Lapić s naslovom „Komunikacijske  vještine u obiteljskoj medijaciji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Mile Miholjević Lapić s naslovom „Komunikacijske  vještine u obiteljskoj medijaciji“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

ad 3.

Silvani Šalov, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija „Fiskalni sustav i fiskalna politika“, odobra se tema završnog rada s naslovom „Procjena sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske: slabosti i poboljšanja“

 Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Silvane Šalov s naslovom „Procjena sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske: slabosti i poboljšanja“, u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, prof. dr. sc. Hrvoje Šimović.

ad 4.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Valerije Koprivnjak s naslovom „Inkluzija osoba s Down sindromom – perspektiva roditelja i stručnjaka“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, doc. dr. sc. Marina Milić Babić, prof. dr. sc. Daniela Bratković.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Omera Ćorića s naslovom „Posljedice izloženosti djece učestalim roditeljskim sukobima“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordana Berc, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, doc. dr. sc. Bruna Profaca.

ad 5.

Josipu Vuletiću polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Psihosocijalne okolnosti kriznih situacija i mentalno zdravlje pomagača“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

ad 6.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Jadranke Hudek-Tomek s naslovom „Iskustva i očekivanja slijepih osoba, članova obitelji i socijalnih radnika u procesu pomažućeg odnosa“, u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, doc. dr. sc. Marko Buljevac, prof. dr. sc. Tina Runjić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Sabine Kliman s naslovom „Značajke institucionalizacije iz perspektive korisnika Doma za odrasle osobe „Sveta Nedjelja“- Nedešćina“, u sastavu: doc. dr. sc. Marko Buljevac, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, doc. dr. sc. Ante Bagarić.

Popis obavijesti