ad.2.

a) Prihvaća se završni rad Nikice Hamer Vidmar s naslovom „Povjerljivost u superviziji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Nikice Hamer Vidmar s naslovom „Povjerljivost u superviziji“, u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Ljiljana Igrić.

b) Prihvaća se završni rad Marina Percana s naslovom „Smanjenje temeljnog kapitala u dioničkom društvu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Marina Percana s naslovom „Smanjenje temeljnog kapitala u dioničkom društvu“, u sastavu: doc. dr. sc. Antun Bilić, prof. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Marko Ivkošić.

ad.3.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Mile Miholjević Lapić s naslovom „Komunikacijske  vještine u obiteljskoj medijaciji“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Jelene Martinović s naslovom „Primjena modela transformativne medijacije u obiteljskim sukobima“, u sastavu: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, doc. dr. sc. Daniela Šincek.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Vlatke Klišanin s naslovom „Harmonizacija prava Europske unije i hrvatskog prava u području prijevoza putnika i prtljage cestom“, u sastavu: prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić.

ad.4.

a) Aidi Babović polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz građanskopravne i obiteljskopravne znanosti, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Lišenje i vraćanje poslovne sposobnosti. Analiza sudske prakse prije i poslije promjene obiteljskog zakonodavstva“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Alan Uzelac.

b) Liani Miloš polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Doživljaj specijaliziranog udomiteljstva – perspektiva djece s problemima u ponašanju“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Maja Laklija.

c) Tatjani Vlašić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Specifičnost supervizije studenata socijalnog rada“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

ad.5.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Anite Grgos s naslovom „Iskustvo učenja u superviziji iz perspektive supervizora početnika“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, doc. dr. sc. Tomaž Vec.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Tatjane Pogarčić s naslovom „Analiza potreba članova obitelji hrvatskih branitelja: perspektive stručnjaka“, u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Nino Žganec, izv. prof. dr. sc. Marijana Braš.

 

Popis obavijesti