Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2018./2019. – 27. veljače 2019.

 

ad.2. 

 a) Prihvaća se završni rad Sutvida Uglešića s naslovom „Zaštita imatelja dionica u transakciji na uređenom tržištu Republike Hrvatske - uređenje de lege lata“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Sutvida Uglešića s naslovom „Zaštita imatelja dionica u transakciji na uređenom tržištu Republike Hrvatske - uređenje de lege lata“, u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Jakšić, prof. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Marko Ivkošić,

 

b) Prihvaća se završni rad Sandre Matošina Borbaš s naslovom „Doprinos teorije izbora praksi obiteljske medijacije“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Sandre Matošina Borbaš s naslovom „Doprinos teorije izbora praksi obiteljske medijacije“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Silvia Rusac, doc. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

 

c) Prihvaća se završni rad Lane Stijepović s naslovom „Iskustva medicinskih sestara zaposlenih u domovima za starije osobe sa supervizijom“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Lane Stijepović s naslovom „Iskustva medicinskih sestara zaposlenih u domovima za starije osobe sa supervizijom“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Silvia Rusac, doc. dr. sc. Aleksandar Racz.

 

ad.3.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Marina Percana s naslovom „Smanjenje temeljnog kapitala u dioničkom društvu“, u sastavu: doc. dr. sc. Antun Bilić, prof. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Marko Ivkošić.

 

ad.4. 

a) Vlatki Klišanin polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Harmonizacija prava Europske unije i hrvatskog prava u području prijevoza putnika i prtljage cestom“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Nikoleta Radionov.

 

b) Mili Miholjević Lapić, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Komunikacijske  vještine u obiteljskoj medijaciji“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

 

ad.5.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Jakše Marušića s naslovom „Kazneno djelo utaje poreza ili carine“, u sastavu: doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, doc. dr. sc. Igor Martinović.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Aide Babović s naslovom „O ulozi suda u postupku lišenja i vraćanja poslove sposobnosti“, u sastavu: doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar, prof. dr. sc. Alan Uzelac, izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Lane Marković s naslovom „Institut svjedodžbe o dodatnoj zaštiti – osvrt na pravno uređenje u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“, u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Jakšić, doc. dr. sc. Antun Bilić, doc. dr. sc. Ana Rački Marinković.

 

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Natalije Mirković s naslovom „New EU capital markets regulation – Retail investors protection (EU propisi iz područja tržišta kapitala) – Zaštita malih ulagatelja“, u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević.

 

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Liane Miloš s naslovom „Doživljaj specijaliziranog udomiteljstva – perspektiva djece s problemima u ponašanju“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

 

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Silvane Šalov s naslovom „Procjena sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske: slabosti i poboljšanja“, u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, prof. dr. sc. Hrvoje Šimović.  

 

 

 

Popis obavijesti