Odluke

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 8. svibnja 2024.

Ad.3.

Daje se suglasnost dekanu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za sklapanje ugovora za uslugu preseljenja stvari i opreme iz zgrade u Nazorovoj 51 u sklopu provedbe projekta FSEU.2022.MZO.057.


Ad.4.
Daje se suglasnost dekanu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za sklapanje ugovora o zakupu zamjenskog prostora za potrebe provedbe projekta obnove zgrade Pravnog fakulteta u Nazorovoj 51, FSEU.2022.MZO.057.

           

Ad.5.

Daje se suglasnost dekanu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za sklapanje ugovora o izvođenju radova potrebnih za cjelovitu obnovu od potresa zgrade Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi Ćirilometodska 4, u sklopu provedbe Operacije „Cjelovita obnova zgrade Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – zgrada Ćirilometodska 4“, broj Ugovora: FSEU.2022.MZO.054.

Odluka stupa na snagu i primjenjuje se samo u slučaju pribavljanja suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu te ako nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobri sklapanje ugovora i osigura sredstva za njegovo ispunjenje preko procijenjene vrijednosti predmeta nabave radova.

 

Ad. 6.

Daje se suglasnost dekanu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za sklapanje ugovora za izradu projektne dokumentacije za zgradu knjižnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Ad.7.   
Raspisuje se natječaj za upis na sveučilišni specijalistički studij Pravo društava i trgovačko pravo.

Ad.8.
Raspisuje se natječaj za upis na sveučilišni specijalistički studij Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo.

Ad.9.

Donosi se studijski program izbornih nastavnih kolegija i prihvaćaju manje izmjene i dopune studijskog programa sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Pravo.
Izborni kolegiji izvode se u devetom semestru od akad. god. 2024./2025. na sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju Pravo:

 •  „Međunarodna poslovna komunikacija za pravnike na engleskom jeziku“ - imenuje se nositeljica kolegija doc. dr. sc Snježana Husinec ,
 • „Sociologija prava i funkcije prava“ – imenuje se nositeljica kolegija izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić.


Ad.10.
Prihvaća se Izvješće o radu uredništva Ljetopisa socijalnog rada za 2022. i 2023. godinu.

Ad.11.
Imenuje se uredništvo Ljetopisa socijalnog rada za razdoblje od 1. ožujka 2024. do 1. ožujka 2027. u sastavu:

Glavna i odgovorna urednica: izv.prof.dr.sc. Lucija Vejmelka

Urednici područja: prof. dr.sc. Maja Laklija, izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat

Urednica Biblioteke socijalnog rada: izv.prof.dr.sc. Vanja Branica

Uredništvo:
Nastavnici Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 1. Prof. dr. sc. Viktor Gotovac
 2. Prof. dr. sc. Marijana Majdak
 3. Prof. dr. sc. Ivan Rimac
 4. Prof. dr. sc. Silvia Rusac
 5. Prof. dr. sc. Ivan Šimović
 6. Prof. dr. sc. Nino Žganec
 7. Izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac
 8. Izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić
 9. Izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović
 10. Izv. prof. dr. sc. Jelena Matančević
 11. Izv. prof. dr. sc. Ana Opačić
 12. Doc. dr. sc. Reana Bezić


Predstavnici strukovnih udruga i organizacija i doktorskih studenata

 1. Milica Gregurić, Hrvatska  komora socijalnih radnika
 2. Mr.sc. Antun Ilijaš, Hrvatska  komora socijalnih radnika
 3. Štefica Karačić,  Hrvatska udruga socijalnih radnika
 4. Nataša Koražija, Hrvatska udruga socijalnih radnika
 5. Luka Stanić (predstavnik doktorskih studenata)


Međunarodno uredništvo: 

 1. Sanela Cekić Bašić (Bosna i Hercegovina)
 2. Sven Hessle (Švedska)
 3. Vasilios Ioakimidis (UK)
 4. Vesna Leskošek  (Slovenija)
 5. Christian Stark (Austrija)

Ad.12.
Dr. sc. Ivana Dobrotić, izvanredna profesorica, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.

Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polja politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnosti, s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.


Ad.13.

Dr. sc. Anamarija Musa, izvanredna profesorica, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.

Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje prava s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.14.

Dr. sc. Marko Bratković, docent, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo.

Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje prava s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.15.
Dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić, docentica, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.

Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje prava s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.16.

Dr. sc. Iva Bjelinski Radić, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo.

Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje pravo, s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.17.

Dr. sc. Matea Kramarić izabire se na suradničko radno mjesto više asistentice, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici, na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice.

 

Ad.18.

Niko Skelin izabire se na suradničko radno mjesto asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

 

Ad.19.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto asistenta/asistentice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za teoriju prava, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  prof. dr. sc. Luka Burazin, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc. Mario Krešić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivana Tucak, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.

Ad.20.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto asistenta/asistentice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za povijest hrvatskog prava i države, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Ivan Kosnica, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mirela Krešić,         redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Katja Škrubej, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani.

Ad.21.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto asistenta/asistentice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko  javno pravo, na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Melita Carević, izvanredna profesorica znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Dunja Duić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.

Ad.22.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto asistenta/asistentice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za opću povijest prava i države, na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Ivan Obadić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vilma Pezelj, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Ad.23.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto asistenta/asistentice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku, na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Danijel Baturina, izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zdenko Babić, redoviti profesor u trajnom izboru u  znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Teo Matković, viši znanstveni suradnik u znanstvenom polju socijalne djelatnosti - Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Ad.24.
Prof. dr. sc. Nino Žganec imenuje se mentorom asistentici Valentini Kozjak.
Suradnik ima pravo promijeniti mentora u slučaju postojanja opravdanog razloga. Odluku o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog mentora donosi Fakultetsko vijeće.

Ad.25.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Iris Goldner Lang za sudjelovanje u programu cjeloživotnog obrazovanja Pravosudne akademije „Obveze sudova na primjenu općih načela prava EU-a u kontekstu aktualne prakse Suda EU“ u trajanju od 6 sati.

Ad.26.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Iris Goldner Lang za sudjelovanje u programu ljetne škole "Odysseus Summer School on EU Immigration and Asylum Law and Policy” u organizaciji Odysseus Academic Network for Legal Studies on Migration and Asylum in Europe sa sjedištem na Université Libre de Bruxelles u Belgiji u trajanju od 4 sata.

Ad.27.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Meliti Carević za sudjelovanje u programu cjeloživotnog obrazovanja Pravosudne akademije i to: „Obveze sudova na primjenu općih načela prava EU-a u kontekstu aktualne prakse Suda EU“ i „Zahtjev za prethodnu odluku“ u ukupnom trajanju od 18 sati.

Ad.28.
Daje se suglasnost dr. sc. Davoru Petriću za sudjelovanje u programu cjeloživotnog obrazovanja Pravosudne akademije „Zahtjev za prethodnu odluku“ u trajanju od 8 sati.

Ad.29.
Daje se suglasnost dr. sc. Antoniji Ivančan za sudjelovanje u programima cjeloživotnog obrazovanja Pravosudne akademije „Obveze sudova na primjenu općih načela prava EU-a u kontekstu aktualne prakse Suda EU“ i „Zahtjev za prethodnu odluku“ u ukupnom trajanju od 12 sati.

Ad.30.
Daje se suglasnost dr. sc. Antoniji Ivančan za sudjelovanje u izvođenju nastave na specijalističkom studiju Konferencijskog prevođenja (simultano i konsekutivno prevođenje) Centra za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu u ukupnom trajanju od 30 sati.

Ad.31.
Ireni Nišević, polaznici doktorskog studija pravne znanosti, smjer Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo, odobrava se tema
doktorskog rada s naslovom „Zaštita morskog okoliša u vezi s međunarodnim oružanim sukobima“.
Za mentora pri izradi
doktorskog rada imenuje se doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić.

Ad.32.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Ane Raguž Šutalo pod nazivom „Mentalno zdravlje adolescenata u kontekstu sekstinga“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka, izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, doc. dr. sc. Bruna Profaca.

Ad.33.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme
doktorskog rada Marka Stilinovića pod nazivom „Nasljeđivanje digitalnih entiteta“ u sastavu: prof. dr. sc. Marko Baretić, prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper.

Ad.34.
Utvrđuje se da na zahtjev imenovanoga prestaje važiti odluka kojom je izv. prof. dr. sc. Dariu Čepi odobreno korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2023./2024., klasa. 640-01/23-22/7, urbroj: 251-55-23-45, od 24. svibnja 2023.
Utvrđuje se da se za potrebe evidentiranja prava na iduću plaćenu slobodnu studijsku godinu smatra da je slobodna studijska godina odobrena u akad. god. 2023./2024. iskorištena u cijelosti.

Ad.35.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Petroviću za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2024./2025.

Ad.36.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Ani Tokić Milaković za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2024./2025.

Ad.37.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Marini Milić za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2024./2025.

Ad.38.
Marku Stilinoviću odobrava se plaćeni dopust od 1. lipnja 2024. do 31. kolovoza 2024. godine zbog stručnog usavršavanja na Institutu za komparativno i međunarodno privatno i trgovačko pravo u Heidelbergu i Max-Planck Institutu za inovacije i tržišno natjecanje u Münchenu, Savezna Republika Njemačka.


 

           

Popis obavijesti