Odluke

Ad.3.

Prihvaća se financijski plan Fakulteta za 2024., 2025. i 2026. godinu usklađen s Državnim proračunom Republike Hrvatske usvojenim u Hrvatskom saboru.

Ad.4.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivanu Kopriću za poduzimanje pravnih radnji u vrijednosti iznad 200.000,00 EUR za potrebe sklapanja ugovora o oročenom depozitu.

Ad.5.
Raspisuje se natječaj za upis na Doktorski studij Pravne znanosti.

Ad.6.   
Raspisuje se natječaj za upis na sveučilišni specijalistički studij Javno pravo i javna uprava.

Ad.7.
Prihvaća se izmjena studijskog programa sveučilišnog specijalističkog studija Socijalna politika u dijelu nositelja pojedinih kolegija za ak.god. 2023./2024.

Ad.8.
Prihvaća se Obrazac izvješća o provedbi praćenja i unapređenja prolaznosti na katedri Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svrhu unapređenja ESG 1.3 (učenje, poučavanje usmjereno na studente).

Ad.9.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na stručnom prijediplomskom Poreznom studiju u akad. god. 2023./2024.:

Katedra/ kolegij

Vanjski suradnik

Izvođenje nastave/ispiti

Semestar

Broj sati vanjskog   suradnika po obliku nastave

zimski / ljetni

P

S

V/

Praksa

Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost

Doprinosi i izvanproračunski fondovi

Dr. sc. Tajana Petrović

Izvođenje  nastave i pravo ispitivanja mogućnosti ispitivanja

zimski

25

/

/

Financiranje javne uprave

Dr. sc. Tajana Petrović

Izvođenje  nastave i pravo ispitivanja mogućnosti ispitivanja

ljetni

15

/

/

Proračunsko financiranje

Doc. dr. sc. Ivan Čevizović

Izvođenje  nastave i pravo ispitivanja mogućnosti ispitivanja

zimski

12-15

/

/

Porez na dobit

Doc. dr. sc. Ivan Čevizović

Izvođenje  nastave i pravo ispitivanja mogućnosti ispitivanja

ljetni

/

/

30

Legenda: P-predavanja, V-vježbe, S-seminar

Ad.10.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici za sudjelovanje u izvođenju nastave na stručnom prijediplomskom studija Javna uprava i stručnom diplomskom studiju Javna uprava u akad. god. 2023./2024.

Katedra/ kolegij

Vanjski suradnik

Izvođenje nastave/ispiti

Semestar

Broj sati vanjskog   suradnika po obliku nastave

zimski / ljetni

P

S

V/

Praksa

Katedra za upravnu znanost

Uvod u javni menadžment

Danijela Franić

Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja

zimski

3

/

/

Javni menadžment

Danijela Franić

Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja

zimski

2

/

/

Lokalne javne službe

Danijela Franić

Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja

zimski

5

/

/

Javne službe

Danijela Franić

Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja

zimski

2

/

/

Legenda: P-predavanja, V-vježbe, S-seminar

Ad.11.
Dr. sc. Tena Hoško, docentica, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno privatno pravo .

Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje prava s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.12.

Dr. sc. Danijel Baturina, docent, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.

Ad.13.

Lidia Vinković izabire se kao zamjena za privremeno nenazočnu zaposlenicu na određeno vrijeme, bez provedbe javnog natječaja,  u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku, do povratka zaposlenice na rad, a najdulje na 6 mjeseci, na suradničko radno mjesto asistentice.

Ad.14.
Pokreće se postupak izbora prof. dr. sc. Hrvoja Markovinovića na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Petar Miladin, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nina Tepeš, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.15.
Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Goranke Lalić Novak na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Gordana Marčetić, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Mirko Klarić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Ad.16.

Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Ivana Milotića na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo, na Katedri za rimsko pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Mirela Šarac, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Anamari Petranović, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.17.
Pokreće se postupak izbora doc. dr. sc. Ivane Kanceljak na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.18.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  prof. dr. sc. Ivana Grgurev, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Viktor Gotovac,redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Mario Vinković, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku. 

Ad.19.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku, na određeno vrijeme na projektu, u punom radnom vremenu pod uvjetom dobivanja suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje i financiranje radnog mjesta.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: doc. dr. sc. Danijel Baturina, docent  u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Teo Matković, viši znanstveni suradnik u znanstvenom polju socijalne djelatnosti - Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. 

Ad. 20.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje stručnog mišljenja u postupku izbora Tee Ritoša kao zamjene za privremeno nenazočnu zaposlenicu u statusu izvanredne profesorice, na određeno vrijeme, bez provedbe javnog natječaja,  u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada, do povratka zaposlenice na rad, a najdulje na 6 mjeseci:  izv. prof. dr. sc. Ana Opačić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Nino Žganec, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.21.

Pokreće se postupak izbora Ive Uljanić Škreblin na nastavno radno mjesto naslovne predavačice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, za vježbe iz kolegija Porez na dohodak.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana financijsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc. Jasna Bogovac, izvanredna profesorica u interdisciplinarnim područjima znanosti, polje pravo i ekonomija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr.sc. Stjepan Gadžo, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.22.
Daje se suglasnost p
rof. dr. sc. Tomislavu Karloviću i izv. prof. dr. sc. Henriku Riku Heldu za sudjelovanje u izvođenju nastavne na Doktorskom studiju „Predmoderna povijest“ iz kolegija Rimska pravna povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2023./2024. u ukupnom trajnu od 30 sati.

Ad.23.
Daje se suglasnost
izv. prof. dr. sc. Antoniji Petričušić za održavanje predavanja na temu „Women's Rights u ukupnom trajnu od 8 sati na Poslijediplomskom studiju European Regional Master's Programme in Democracy and Human Rights,  Sveučilišta u Sarajevu, Centara za interdisciplinarne studije (CIS) i Sveučilišta iz Bologni, Instituta za srednjoeuropsku i balkansku Europu (IECOB) u ak. god. 2023./2024.

Ad.24.

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorskog rada Dominika Sikirića s naslovom „Čimbenici pristupa rehabilitaciji u okviru socijalne politike prema osobama oštećena vida“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu
doktorskog rada Dominika Sikirića s naslovom „Čimbenici pristupa rehabilitaciji u okviru socijalne politike prema osobama oštećena vida“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Tina Runjić, prof. dr. sc. Zdenko Babić, prof. emeritus Dean Ajduković.

Ad.25.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Ivane Tutić Grokša s naslovom „Doživljaj distalnih i proksimalnih stresora te mentalnoga zdravlja transrodnih osoba na području Republike Hrvatske“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Amir Muzur, izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić.

Ad.26.
Prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović imenuje se mentorom pri izradi doktorske disertacije Petra Ceronje s naslovom „Ugovor o logističkoj špediciji“, umjesto prof. dr. sc. Zorana Paraća.

Ad.27.
Jeleni Arambašić, polaznici doktorskog studija pravne znanosti, smjer Pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema
doktorskog rada s naslovom „Isključenje člana društva s ograničenom odgovornošću“.
Za mentora pri izradi
doktorskog rada imenuje se prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Ad.28.
Marcelu Mlinariću, polazniku doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema
doktorskog rada s naslovom „Antidiskriminacijski izazovi korištenja umjetne inteligencije pri odlučivanju o pravima radnika“.
Za mentorice pri izradi
doktorskog rada imenuju se prof. dr. sc. Snježana Vasiljević i prof. dr. sc. Ivana Grgurev.

Ad.29.
Nedžadu Smailagiću, polazniku doktorskog studija pravne znanosti, smjer Kaznenopravne znanosti, odobrava se tema
doktorskog rada s naslovom „Sporazumijevanje o krivnji u krivičnom postupku: Krivično procesno pravo Bosne i Hercegovine kroz prizmu međunarodnog i komparativnog prava“.
Za mentora pri izradi
doktorskog rada imenuje se izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić.

Ad.30.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme
doktorskog rada Sare Dželalija s naslovom „Otpornost obitelji na život u uvjetima siromaštva u Republici Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Berc, izv. prof. dr. sc. Ana Opačić, izv. prof. dr. sc. Ivana Maurović.

Ad.31.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Antonia Katavića s naslovom „Autonomni sustavi naoružanja i ratni zločini kao izazov za međunarodno (kazneno) pravo“ u sastavu: doc. dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet, prof. dr. sc. Maja Munivrana, prof. dr. sc. Igor Vuletić.

Ad.32.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme
doktorskog rada Marina Ljubića s naslovom „Pozicioniranje poreznog susutav u kapitalno-imovinskim prekograničnim aktivnostima na primjeru odabranih mediteranskih država“ u sastavu: prof. dr. sc. Sonja Cindori, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, izv. prof. dr. sc. Stjepan Gadžo.

Ad.33.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme
doktorskog rada Valentine Pavlović Vinogradac s naslovom „Rani socijalni kapital i osobni kapital kao determinante subjektivnog karijernog uspjeha doktora znanosti na sveučilištima u Republici Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Miroslav Rajter, doc. dr. sc. Stjepka Popović.

Popis obavijesti