Odluke

Ad.3.
Utvrđuje se broj i struktura predstavnika studenata u Fakultetskom vijeću za ak. god. 2023./2024.:
- ukupno 15 predstavnika (13 predstavnika na prijediplomskim, diplomskim i integriranom studiju i 2 predstavnika na poslijediplomskim studijima).

Ad.4.
Daje se suglasnost dekanu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za donošenje odluke o odabiru i sklapanju ugovora nakon provedene javne nabave za izvođenje građevinskih radova prilikom cjelovite obnove zgrade Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi Ćirilometodska 4, u sklopu projektne operacije FSEU.2022.MZO.054.
Odluka stupa na snagu i primjenjuje se samo u slučaju da nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobri sklapanje ugovora i osigura sredstva za njegovo ispunjenje preko procijenjene vrijednosti predmeta nabave radova.

Ad.5.
Daje se suglasnost dekanu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za donošenje odluke o odabiru i sklapanju ugovora nakon provedene javne nabave za izvođenje građevinskih radova prilikom cjelovite obnove zgrade Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi Nazorova 51, u sklopu projektne operacije FSEU.2022.MZO.057.
Odluka stupa na snagu i primjenjuje se samo u slučaju da nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobri sklapanje ugovora i osigura sredstva za njegovo ispunjenje preko procijenjene vrijednosti predmeta nabave radova.

Ad.6.    
Prihvaća se financijski plan za 2024., 2025. i 2026. godinu.

Ad.7.
Prihvaća se izvješće o radu Pravne klinike u akademskoj godini 2022./2023.

Ad.8. 
Prihvaća se izvješće o provedbi Plana rodne ravnopravnosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2022. – 2026.

Ad.9.
Prihvaća se izvješće o provedbi Plana sprječavanja diskriminacije na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2022. – 2026.

Ad.10. 
Pokreće se postupak prestanka izvođenja sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu.

Ad.11.
Za voditeljicu doktorskog studija Socijalni rad i socijalna politika imenuje se prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, a zamjenicu voditeljice izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić.

Ad.12.
Za voditeljicu sveučilišnog specijalističkog studija Europsko pravo imenuje se izv. prof. dr. sc. Melita Carević.

Ad.13.
Za voditeljicu sveučilišnog specijalističkog studija Supervizija u psihosocijalnom radu  imenuje se prof. dr. sc. Kristina Urbanc, a zamjenicu voditeljice prof. dr. sc. Maja Laklija.                        

Ad.14.
Za voditeljicu sveučilišnog specijalističkog studija Socijalna politika imenuje se izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić.

Ad.15.
Za voditeljicu sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu imenuje se prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

Ad.16.
Za voditeljicu sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) pravnog studija - smjer Fiskalni sustav i fiskalna politika i sveučilišnog specijalističkog studija Fiskalni sustavi i fiskalna politika imenuje se prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić.

Ad.17.
Za voditeljicu sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) pravnog studija - smjer pravo društava i trgovačko pravo i poslijediplomskog specijalističkog studija Pravo društava i trgovačko pravo u razdoblju od 1. studenog 2023. do 1. studenog 2026. imenuje se prof. dr. sc. Nina Tepeš.

Ad.18. 
Prihvaća se izvedbeni plan doktorskog studija Socijalni rad i socijalna politika u ak.god. 2023./2024.

Ad.19.
Prihvaća se izvedbeni plan sveučilišnog specijalističkog studija Supervizija u psihosocijalnom radu u ak.god. 2023./2024.
Prihvaća se izvedbeni plan sveučilišnog specijalističkog studija Kaznenopravne znanosti u ak.god. 2023./2024.
Prihvaća se izvedbeni plan sveučilišnog specijalističkog studija Europsko pravo u ak.god. 2023./2024.
Prihvaća se izvedbeni plan sveučilišnog specijalističkog studija Fiskalni sustav i fiskalna politika u ak.god. 2023./2024.

Ad.20. 
Prihvaćaju se godišnji osobnog istraživačkog razvoja doktoranda i doktorandica na doktorskom studiju Pravne znanosti:
a)    Antonija Boras
b)    Andrej Božinovski
c)    Luka Bućan
d)    Bojan Čaić
e)    Ivan Ivković
f)    Marijana Jurić
g)    Ivan Kaliterna
h)    Toni Kapelina
i)    Matija Kontak
j)    Ana Kršinić
k)    Josip Lažeta
l)    Duško Margušić
m)    Fran Markić
n)    Marcel Mlinarić
o)    Dunja Mulabdić
p)    Vladimir Novak
q)    Dora Pavković
r)    Adriana Pranjić
s)    Ante Šimun Majstorović
t)    Dejan Španović
u)    Josip Tadić
v)    Tena Tomek
w)    Nikša Vojvoda
x)    Darija Željko

Ad.22.
Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak imenuje se glavnim urednikom, a Damir Kuzmić izvršnim urednikom izdavačke djelatnosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. studenog 2023. do 1. listopada 2026.

Ad.23.
Za predstojnike zavoda za akademske godine 2023./2024., 2024./2025. i 2025./2026. izabiru se:   
Zavod za međunarodno pravo i poredbeno pravo - doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić 
Zavod za javno pravo i javnu upravu - izv. prof. dr. sc. Dario Čepo
Zavod za kaznene znanosti, kriminologiju i viktimologiju - izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević    Prtenjača
Zavod za pravno-ekonomske znanosti - prof. dr. sc. Petar Miladin
Zavod za građanskopravne znanosti
i obiteljskopravnu znanost - prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
Zavod za pravnu povijest i rimsko pravo - izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić
Zavod za socijalni rad - prof. dr. sc. Marijana Majdak
Zavod za socijalnu politiku - prof. dr. sc. Zoran Šućur 

Ad.24.
Za predstojnice/predstojnike katedri za akademske godine 2023./2024., 2024./2025. i 2025./2026. izabiru se:   

Katedra za teoriju prava   - izv. prof. dr. sc. Luka Burazin
Katedra za rimsko pravo   - prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić
Katedra za opću povijest prava i države  - prof. dr. sc. Zrinka Erent Sunko
Katedra za povijest hrvatskog prava i države - izv. prof. dr. sc. Ivan Kosnica
Katedra za sociologiju   - prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
Katedra za ustavno pravo - prof. dr. sc. Biljana Kostadinov 
Katedra za kazneno pravo  - izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić 
Katedra za europsko javno pravo  - prof. dr. sc. Iris Goldner Lang 
Katedra za kazneno procesno pravo  - izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić 
Katedra za obiteljsko pravo   - prof. dr. sc. Irena Majstorović
Katedra za ekonomske znanosti - izv. prof. dr. sc. Ružica Šimić Banović
Katedra za pravo informacijskih tehnologija          
i informatiku  - izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar
Katedra za građansko pravo  - prof. dr. sc. Igor Gliha
Katedra za građansko procesno pravo - prof. dr. sc. Alan Uzelac
Katedra za upravnu znanost - prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Katedra za međunarodno pravo  - prof. dr. sc. Maja Seršić 
Katedra za financijsko pravo 
i financijsku znanost    - prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Katedra za radno i socijalno pravo - prof. dr. sc. Ivana Grgurev 
Katedra za upravno pravo  - prof. dr. sc. Lana Ofak
Katedra za trgovačko pravo i pravo društava   - prof. dr. sc. Nina Tepeš
Katedra za pomorsko i općeprometno pravo   - prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović 
Katedra za međunarodno privatno pravo  - prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Katedra za psihologiju  - doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke
Katedra za metodologiju istraživanja 
u socijalnom radu i socijalnoj politici  - izv. prof. dr. sc. Jelena Ogresta
Katedra za teoriju i metode socijalnog 
rada - izv. prof. dr. sc. Vanja Branica
Katedra za područja socijalnog rada   - prof. dr. sc. Maja Laklija
Katedra za socijalnu politiku   - izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić 
Katedra za gerontologiju   - prof. dr. sc. Ana Štambuk
Katedra za strane jezike  - doc. dr. sc. Irena Horvatić Bilić 

Ad.25.
Imenuju se članovi odbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2023./2024., 2024./2025. i 2025./2026.:
1.    ODBOR ZA STRATEGIJU RAZVOJA
•    Prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, predsjednica
•    Prof. dr. sc. Vedran Đulabić, zamjenik predsjednice
•    Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
•    Prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
•    Prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
•    Dr. sc. Lea Skokandić, viša asistentica
•    Gloria Župić, studentica (Petar Dragan, student, zamjenik)
 
2.    POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM 
•    Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, predsjednica
•    Prof. dr. sc. Marijana Majdak, zamjenica predsjednice
•    Prof. dr. sc. Frane Staničić
•    Prof. dr. sc. Gordana Berc
•    Izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić
•    Izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić
•    Izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac
•    Izv. prof. dr. sc. Marko Jurić
•    Milena Mikulić, voditeljica studentske službe
•    Mr. sc. Radovan Dobronić, predsjednik Vrhovnog suda
•    Luka Pavlišić, student (Petar Dragan, student, zamjenik)
 
3.    ODBOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I MOBILNOST
•    Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, predsjednica
•    Prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, zamjenik predsjednice
•    Prof. dr. sc. Igor Gliha
•    Prof. dr. sc. Branka Sladović – Franz 
•    Prof. dr. sc. Kristina Urbanc
•    Izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica
•    Izv. prof. dr. sc. Ana Tokić Milaković
•    Doc. dr. sc. Nika Sušac
•    Ivan Pintar, student (Dominik Zdilar, student, zamjenik)
 
4.    ODBOR ZA MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU
•    Izv. prof. dr. sc. Mario Krešić, predsjednik
•    Prof. dr. sc. Ana Štambuk, zamjenica predsjednika
•    Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
•    Prof. dr. sc. Mirela Krešić
•    Izv. prof. dr. sc. Teo Giljević
•    Dr. sc. Irena Klemenčić, viša asistentica
•    Damir Kontrec, predsjednik Udruge hrvatskih sudaca
•    Andreja Metelko Zgombić, državna tajnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova
•    Dominik Zdilar, student (Ivan Pintar, student, zamjenik)
 
5.    ODBOR ZA ZNANSTVENI RAD
•    Prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, predsjednica
•    Prof. dr. sc. Zoran Šućur, zamjenik predsjednice 
•    Prof. dr. sc. Siniša Petrović
•    Prof. dr. sc. Ivan Rimac
•    Prof. dr. sc. Tomislav Karlović
•    Izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
•    Jakov Vojta Žujo, student (Iva Vukalović, studentica, zamjenica)
 
6.    ODBOR ZA STUDIJSKE PROGRAME I UNAPRJEĐENJE NASTAVE
•    Prof. dr. sc. Mirela Krešić, predsjednica
•    Prof. dr. sc. Maja Laklija, zamjenica predsjednice
•    Prof. dr. sc. Saša Nikšić
•    Prof. dr. sc. Gordana Berc
•    Prof. dr. sc. Ivana Grgurev
•    Prof. dr. sc. Frane Staničić
•    Izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
•    Izv. prof. dr. sc. Marko Jurić
•    Doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić 
•    Dr. sc. Ines Rezo Bagarić, asistentica
•    Petar Dragan, student (Slavica Martinić-Meštrante, studentica, zamjenica)
 
7.    ODBOR ZA UNAPRJEĐENJE RADA KNJIŽNICE
•    Izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić, predsjednica
•    Izv. prof. dr. sc. Mateja Held, zamjenica predsjednice
•    Prof. dr. sc. Vilim Bouček
•    Prof. dr. sc. Silvia Rusac
•    Izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman
•    Doc. dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet
•    Dr. sc. Andrea Horić
•    Dr. sc. Ksenija Švenda Radeljak
•    Dragutin Nemec 
•    Mirna Varga, asistentica 
•    Ana Nera Horvat, studentica (Ana Njirić, studentica, zamjenica)
 
8.    ODBOR ZA PRAKTIČNO I KLINIČKO UČENJE
•    Izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak, predsjednica
•    Izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, zamjenica predsjednice
•    Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
•    Prof. dr. sc. Alan Uzelac
•    Izv. prof. dr. sc. Ana Opačić
•    Izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
•    Izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić
•    Doc. dr. sc. Stjepka Popović
•    Petra Romac, studentica (Petra Jurina, studentica, zamjenica)
 
9.    ODBOR ZA STUDENTE, ODNOSE SA STUDENTSKIM UDRUGAMA I STUDENTSKI STANDARD
•    Prof. dr. sc. Kristina Urbanc, predsjednica
•    Izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić, zamjenica predsjednice 
•    Prof. dr. sc. Ozren Pilipović
•    Izv. prof. dr. sc. Mario Krešić
•    Izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković
•    Doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić
•    Helena Savić, studentica (Dominik Zdilar, student, zamjenik)
 
10.  ODBOR ZA INOVACIJE I TRANSFER ZNANJA
•    Prof. dr. sc. Nina Tepeš, predsjednica 
•    Izv. prof. dr. sc. Jasna Bogovac, zamjenica predsjednice
•    Prof. dr. sc. Vedran Đulabić
•    Izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović
•    Doc. dr. sc. Marko Bratković
•    Agnes Milovan-Solter, predavačica
•    Ana Njirić, studentica (Sara Tonković, studentica, zamjenica)
 
11.  ODBOR ZA SPREČAVANJE DISKRIMINACIJE I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
•    Prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, predsjednica
•    Izv. prof. dr. sc. Dario Čepo, zamjenik predsjednice
•    Prof. dr. sc. Branka Sladović – Franz 
•    Prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko
•    Prof. dr. sc. Ivana Grgurev
•    Prof. dr. sc. Gordana Marčetić
•    Prof. dr. sc. Lana Ofak
•    Prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić
•    Prof. dr. sc. Maja Laklija
•    Izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat
•    Dorotea Mlinarević, studentica (Sara Tonković, studentica, zamjenica)
 
12.  ODBOR ZA STUDENTE S INVALIDITETOM
•    Prof. dr. sc. Zdravka Leutar, predsjednica
•    Izv. prof. dr. sc. Barbara Preložnjak, zamjenica predsjednice
•    Prof. dr. sc. Nenad Rančić
•    Izv. prof. dr. sc. Teo Giljević
•    Dr. sc. Andrea Horić
•    Dora Pavković, asistentica 
•    Slavica Martinić-Meštrante, studentica (Helena Savić, studentica, zamjenica)
 
13.  ODBOR ZA UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA
•    Prof. dr. sc. Ivana Vukorepa, predsjednica 
•    Prof. dr. sc. Sonja Cindori, zamjenica predsjednice 
•    Prof. dr. sc. Petar Miladin 
•    Prof. dr. sc. Đorđe Gardašević 
•    Prof. dr. sc. Jasenko Marin
•    Izv. prof. dr. sc. Mario Krešić
•    Katarina Pejak, studentica (Luka Pavlišić, student, zamjenik)
 
14.  ODBOR ZA PROSTORNA PITANJA
•    Izv. prof. dr. sc. Luka Burazin, predsjednik
•    Izv. prof. dr. sc. Henrik-Riko Held, zamjenik predsjednika
•    Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
•    Prof. dr. sc. Tatjana Josipović
•    Prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
•    Prof. dr. sc. Ivana Bajakić
•    Leo Kojčinović, student (Ana Njirić, studentica, zamjenica)
 
15.  ODBOR ZA RAZVOJ KARIJERA STUDENATA
•    Izv. prof. dr. sc. Ružica Šimić Banović, predsjednica
•    Izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman, zamjenica predsjednice
•    Prof. dr. sc. Ksenija Turković
•    Prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina 
•    Izv. prof. dr. sc. Henrik-Riko Held
•    Doc. dr. sc. Petra Đurman 
•    Dr. sc. Davor Petrić, viši asistent 
•    Ema Menđušić Škugor, odvjetnica
•    Natalija Labavić, odvjetnica
•    Iva Mišković, odvjetnica
•    Slavica Martinić-Meštrante, studentica (Lucija Ević, studentica, zamjenica)
 
16.  ODBOR ZA NAGRADE, DRUŠTVENA I JAVNA PRIZNANJA I ODLIKOVANJA
•    Prof. dr. sc. Petar Miladin, predsjednik
•    Izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac, zamjenik predsjednika  
•    Prof. dr. sc. Zlata Đurđević
•    Prof. dr. sc. Nino Žganec
•    Prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
•    Prof. dr. sc. Tomislav Karlović 
•    Prof. dr. sc. Viktor Gotovac
•    Leon Žganec-Brajša, asistent
•    Ivan Kraljević, student (Marko Šišić, student, zamjenik)
 
17.  ODBOR ZA POTICANJE IZVRSNOSTI STUDENATA
•    Doc. dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet, predsjednica
•    Izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, zamjenica predsjednice
•    Prof. dr. sc. Marko Šikić
•    Prof. dr. sc. Maja Munivrana
•    Izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić
•    Izv. prof. dr. sc. Marina Milić Babić
•    Izv. prof. dr. sc. Dunja Milotić
•    Doc. dr. sc. Iva Lopižić
•    Doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke
•    Doc. dr. sc. Irena Horvatić Bilić
•    Lovro Matić, student (Gloria Župić, studentica, zamjenica)
 
18.  ODBOR ZA ŽALBE STUDENATA
•    Prof. dr. sc. Lana Ofak, predsjednica
•    Izv. prof. dr. sc. Ana Opačić, zamjenica predsjednice 
•    Doc. dr. sc. Danijel Baturina
•    Dr. sc. Antonija Ivančan, asistentica
•    Lucija Ević, studentica (Petra Romac, studentica, zamjenica)
 
19.  ODBOR ZA OČUVANJE TRADICIJE PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
•    Izv. prof. dr. sc. Ivan Kosnica, predsjednik
•    Izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, zamjenica predsjednika 
•    Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
•    Prof. dr. sc. Mirela Krešić
•    Prof. dr. sc. Ana Štambuk
•    Izv. prof. dr. sc. Mateja Held
•    Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić
•    Svan Relac, asistent
•    Leo Kojčinović, student (Ivan Pintar, student, zamjenik)
 
20.  ODBOR ZA RAZVOJ DIGITALNE INFRASTRUKTURE
•    Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar, predsjednik
•    Prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, zamjenica predsjednika 
•    Izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić
•    Izv. prof. dr. sc. Jelena Ogresta
•    Doc. dr. sc. Reana Bezić
•    Miljen Matijašević, viši predavač
•    Marko Šišić, student (Karmen Jurić, studentica, zamjenica)
 
21.  ODBOR ZA E-UČENJE
•    Doc. dr. sc. Ivana Kanceljak, predsjednica
•    Izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej, zamjenica predsjednice
•    Izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić
•    Izv. prof. dr. sc. Mihael Mišo Mudrić
•    Doc. dr. sc. Snježana Husinec
•    Šimun Brčić, student (Monika Brkljača, studentica, zamjenica)
 
22.  ODBOR ZA ALUMNIJE
•    Izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica, predsjednik
•    Prof. dr. sc. Zdenko Babić, zamjenik predsjednika
•    Prof. dr. sc. Leo Cvitanović
•    Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac 
•    Neven Pelicarić, savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku i europsku politiku
•    Mladen Sučević, odvjetnik iz Zagreba
•    Neven Vranković, Atlantic, Zagreb
•    Nives Kopajtich Škrlec, Udruga gradova Republike Hrvatske
•    Gloria Župetić, studentica (Josip Pokorny, student, zamjenik)
 
23.  ODBOR ZA SVEUČILIŠNO PRAVO I ODNOSE
•    Izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić, predsjednica
•    Prof. dr. sc. Irena Majstorović, zamjenica predsjednice 
•    Prof. dr. sc. Marko Baretić
•    Prof. dr. sc. Jasna Omejec
•    Doc. dr. sc. Petra Đurman
•    Dr. sc. Iva Bjelinski Radić, viša asistentica
•    Luka Pavlišić, student (Ana Nera Horvat, studentica, zamjenica)
 
24.  ODBOR ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE
•    Prof. dr. sc. Viktor Gotovac, predsjednik
•    Doc. dr. sc. Danijel Baturina, zamjenik predsjednika
•    Prof. dr. sc. Nikola Mijatović
•    Izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa 
•    Izv. prof. dr. sc. Dario Čepo
•    Dr. sc. Mateja Čehulić, viša asistentica
•    Kristina Bekavac, ravnateljica Pravosudne akademije
•    Rudolf Vujević, ravnatelj Državne škole za javnu upravu
•    Karmen Jurić, studentica (Šimun Brčić, student, zamjenik)
 
25.  ODBOR ZA IZDAVAČKU DJELATNOST
•    Izv. prof. dr. sc. Melita Carević, predsjednica
•    Izv. prof. dr. sc. Jelena Matančević, zamjenica predsjednice
•    Prof. dr. sc. Davorin Lapaš
•    Prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
•    Prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
•    Prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
•    Doc. dr. sc. Irena Horvatić Bilić
•    Marko Stilinović, asistent
•    Sara Tonković, studentica (Leo Kojčinović, student, zamjenik)
 
26. ODBOR ZA MIRENJE
•    Izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar,  predsjednica
•    Doc. dr. sc. Nika Bačić Selanec, zamjenica predsjednice
•    Doc. dr. sc. Miran Marelja
 
27.  ODBOR ZA STUDENTSKA NATJECANJA
•    Izv. prof. dr. sc. Zoran Burić, predsjednik 
•    Izv. prof. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar, zamjenica predsjednika 
•    Izv. prof. dr. sc. Iva Savić 
•    Izv. prof. dr. sc. Jelena Matančević
•    Izv. prof. dr. sc. Antun Bilić
•    Doc. dr. sc. Nika Bačić Selanec
•    Dr. sc. Juraj Brozović, asistent
•    Luka Petrović, asistent
•    Ivan Kraljević, student (Fran Kozlica, student, zamjenik)
 
28.  ODBOR ZA PROGRAME NA STRANIM JEZICIMA
•    Prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, predsjednik 
•    Izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić, zamjenica predsjednika  
•    Prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
•    Prof. dr. sc. Maja Seršić
•    Prof. dr. sc. Hano Ernst
•    Dr. sc. Marijana Javornik Čubrić, viša predavačica
•    Marija Kulić, studentica (Karlo Maček, student, zamjenik)
 
29.  ODBOR ZA VANJSKU SURADNJU
•    Prof. dr. sc. Mirela Krešić, predsjednica
•    Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, zamjenica predsjednice
•    Prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
•    Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
•    Izv. prof. dr. sc. Jasna Bogovac
•    Prof. dr. sc. Marko Šikić
•    Prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina

30. ODBOR ZA KOMPETITIVNE ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE
•    Prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, predsjednica
•    Izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić, zamjenica predsjednice
•    Prof. dr. sc. Jasnica Garašić
•    Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović
•    Doc. dr. sc. Ivan Obadić
•    Doc. dr. sc. Tena Hoško
•    Luka Pavlišić, student (Ana Nera Horvat, studentica, zamjenica)

Ad.26.
Imenuju se članovi tijela Stegovnog suda za ak. god 2023./2024., 2024./2025. i 2025./2026.:
Članovi Stegovnog suda:
1.    Prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, predsjednik
2.    Izv. prof. dr. Jasmina Džinić, zamjenica predsjednika
Članovi prvostupanjskog vijeća:
1.    Prof. dr. sc. Davorin Lapaš
2.    Prof. dr. sc. Irena Majstorović
3.    Prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
4.    Prof. dr. sc. Maja Munivrana 
5.    Marija Kulić, student
6.    Fran Nikolić, student
7.    Marko Šišić, student
8.    Ana Njirić, student
Članovi drugostupanjskog vijeća
1.    Prof. dr. sc. Zdenko Babić
2.    Prof. dr. sc. Leo Cvitanović
3.    Izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
4.    Josip Pokorny, student
5.    Šimun Brčić, student 
Izv. prof. dr. sc. Zoran Burić, stegovni tužitelj
Prof. dr. sc. Tomislav Karlović, zamjenik tužitelja
Dr. sc. Juraj Brozović, tajnik Suda                                                
Ad.27.
Prof. dr. sc. Mirela Krešić imenuje se ECTS koordinatoricom za sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo.
Prof. dr. sc. Frane Staničić imenuje se ECTS koordinatorom za Studijski centar za javnu upravu i javne financije.
Prof. dr. sc. Gordana Berc imenuje se ECTS koordinatoricom za Studijski centar socijalnog rada.
Ad.28.
Imenuje se istražno povjerenstvo za ak. god 2023./2024., 2024./2025. i 2025./2026. u sastavu:
1.    Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
2.    Prof. dr. sc. Gordana Marčetić
3.    Prof. dr. sc. Saša Nikšić 
4.    Prof. dr. sc. Tomislav Karlović
5.    Prof. dr. sc. Gordana Berc 
6.    Prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
7.    Dr. sc. Juraj Brozović
8.    Dr. sc. Irena Klemenčić
9.    Dr. sc. Iva Bjelinski Radić

 

Ad.29.
Daje se suglasnost vanjskom suradniku prof. emeritusu Željku Potočnjaku za sudjelovanje u izvođenju nastave na:
Studij    

kolegij    Izvođenje nastave/ispiti    Semestar    Broj sati vanjskog   suradnika po obliku nastave
            zimski / ljetni    P    S    V/
Praksa
Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad    Socijalno pravo    Izvođenje  nastave i ispitivanje    ljetni    10    /    /
Stručni diplomski studij Javna uprava    Socijalno pravo    Izvođenje  nastave i ispitivanje    ljetni    5    /    /
Stručni diplomski studij Javna uprava    Službeničko pravo    Izvođenje  nastave i ispitivanje    ljetni    40    /    /
Legenda: P - predavanja; V – vježbe, S – seminar
Ad.30.
Dr. sc. Nikola Buković, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku. 
Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti, s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.31.
Luka Stanić izabire se na suradničko radno mjesto asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.

Ad.32.
Bernardica Stipić, izabire se za naslovnu predavačicu u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo i financijska znanost za nastavne predmete Financiranje javne uprave i Imovinski porezi.
Dr. sc. Maja Bubalo, izabire se za naslovnu predavačicu u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo i financijska znanost za nastavne predmete Financiranje javne uprave i Imovinski porezi.

Ad.33.
Matea Kramarić izabire se kao zamjena za privremeno nenazočnu zaposlenicu na određeno vrijeme, bez provedbe javnog natječaja,  u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici, do povratka zaposlenice na rad, a najdulje na 6 mjeseci, na suradničko radno mjesto asistentice.

Ad.34. 
Pokreće se postupak izbora prof. dr. sc. Elizabete Ivičević Karas na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom izboru u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno procesno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ksenija Turković, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Katja Šugman Stubbs, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani.
Ad.35.
Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Luke Burazina na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za teoriju prava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Šimonović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države – Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Žaklina Harašić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Ivana Tucak, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta J.J Strossmayer u Osijeku.
Ad.36.
Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Goranke Lalić Novak na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Gordana Marčetić,     redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mirko Klarić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.
Ad.37.
Pokreće se postupak reizbora dr. sc. Marijane Javornik Čubrić na nastavno radno mjesto više predavačice u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, na Katedri za strane jezike.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  Miljen Matijašević, viši predavač  u znanstvenom polju filologija, znanstvena grana anglistika - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Irena Horvatić Bilić, docentica u znanstvenom polju filologija, znanstvena grana anglistika i germanistika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr.sc. Ivana Bašić, viša lektorica u znanstvenom polju filologija, znanstvena grana anglistika - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Ad.38.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Gordana Marčetić, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vedran Đulabić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mirko Klarić,    redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.  
Ad.39.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Tomislavu Karloviću za izvođenje nastave na poslijediplomskom specijalističkom studiju Konferencijsko prevođenje Centra za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu iz kolegija Osnove prava u ak. godini 2023./2024. u ukupnom trajanju od 30 sati.
Ad.40.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Marku Šikiću, prof. dr. sc. Frani Staničiću i izv. prof. dr. sc. Mateji Held za izvođenje nastave na stručnom studiju Kriminalistika na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnost iz kolegija Upravno pravo i Policijsko upravno pravo u ak. godini 2023./2024. u ukupnom trajnu od 45 sati.                    
Ad.41.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Tomislavu Karloviću i izv. prof. dr. sc. Henriku Riki Heldu za izvođenje nastave na prijediplomskom studiju Povijest Jadrana i Mediterana Sveučilišta u Dubrovniku iz kolegija Rimska pravna povijest u ak. god. 2023./2024. u ukupnom trajanju od 45 sati (30 sati predavanja + 15 sati seminara).
Ad.42.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Henriku Riki Heldu za izvođenje nastave na prijediplomskom studiju Konzervacija – Restauracija Sveučilišta u Zagrebu iz kolegija Pravo kulturnih dobara u ak. god. 2023./2024. u ukupnom trajanju od 15 sati.                    
Ad.43.
Daje se suglasnost dr. sc. Davoru Petriću za izvođenje nastave na diplomskom studiju European Union Law Sveučilišta Kazimieras Simonavicius, Vilnus Litva, iz kolegija Legal Argumentation in EU Law u ak. god. 2023./2024. u ukupnom trajanju od 24 sata (18 sati online + 6 sati uživo).
Ad.44.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorskog rada mr. sc. Nade Mikulandra s naslovom „Oduzimanje i restitucija imovine Katoličke Crkve – građanskopravni aspekti“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorskog rada mr. sc. Nade Mikulandra s naslovom „Oduzimanje i restitucija imovine Katoličke Crkve – građanskopravni aspekti“ u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Hano Ernst, prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić.
Ad.45.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorskog rada Ljiljane Mavračić Tišma s naslovom „Sukob interesa u javnoj nabavi – konceptualna analiza, procesnopravne i materijalnopravne posljedice i odgovarajuće preventivne i mitigacijske mjere“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorskog rada Ljiljane Mavračić Tišma s naslovom „Sukob interesa u javnoj nabavi – konceptualna analiza, procesnopravne i materijalnopravne posljedice i odgovarajuće preventivne i mitigacijske mjere“ u sastavu: prof. dr. sc. Frane Staničić, izv. prof. dr. sc. Marko Turudić, prof. dr. sc. Dario Đerđa.
Ad.47.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Leona Žganeca-Brajše s naslovom „Podizanje razine mora i male otočne države – pitanja na raskrižju ljudskih prava, državnosti i međunarodnopravne odgovornosti“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, prof. dr. sc. Mira Lulić, izv. prof. dr. sc. Davor Muhvić.
Ad.48.
Pisani rad Nike Jaraka s naslovom „Fundamental Rights of EU Citizens in Purely Internal Situations: From Reverse Discrimination to Incorporation?“, priznaje se kao diplomski rad.

Ad.49.
Za voditeljicu sveučilišnog specijalističkog studija Građanskopravne i obiteljskopravna znanosti  imenuje se prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, a zamjenicu voditeljice prof. dr. sc. Aleksandra Maganić.

 

Popis obavijesti