Odluke

Ad.4.
Prihvaća se Izvještaj o izvršenju financijskog plana Fakulteta od siječnja do lipnja 2023. godine.

Ad.5.
Usvaja se Pravilnik o ustroju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Ad.6.   
Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Ad.7.
Za zamjenicu člana Senata Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Ivana Koprića, izabire se prof. dr. sc. Iris Goldner Lang.

Ad.8.
Za članove i zamjenike članova Vijeća društvo-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu izabiru se:

Prof. dr. sc. Ivan Koprić, član – prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, zamjenica člana

Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, članica - prof. dr. sc. Gordana Berc, zamjenica članice

Prof. dr. sc. Mirela Krešić, članica - prof. dr. sc. Frane Staničić, zamjenik članice

Izv. prof. dr. sc. Mario Krešić, član - prof. dr. sc. Saša Nikšić, zamjenik člana


Ad.9.
Prihvaća se Godišnje izvješće prof. dr. sc. Elizabete Ivičević Karas, voditeljice doktorskog studija Pravne znanosti.

Ad.10.
Prihvaća se Obrazac plana osobnog istraživačkog razvoja za drugu godinu doktorskog studija Pravne znanosti.

Ad.11.
Za vrijeme radova na cjelovitoj obnovi zgrada nastava na svim poslijediplomskim specijalističkim studijima Pravnog fakulteta u ak. god. 2023./2024. izvodi se uživo.
Iznimno, ako se nastava ne može u cijelosti organizirati na fakultetskim zgradama subotom odnosno tijekom tjedna (s obzirom na dostupnost dvorana) nastava se u manjem obimu može izvoditi u online obliku.

Ad.12.

Prihvaćaju se ishodi učenja studijskog programa kolegija Ustavno pravo na sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju Pravo.

Ad.13.

Daje se suglasnost vanjskom suradniku za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2023./2024. na:

  1. sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju Pravo

Katedra/ kolegij

Vanjski suradnik

Izvođenje nastave/ispiti

Semestar

Broj sati vanjskog   suradnika po obliku nastave

zimski / ljetni

P

S

V/

Praksa

Katedra za povijest hrvatskog prava i države

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu

Prof. dr.sc. Dalibor Čepulo

Izvođenje nastave i pravo ispitivanja

ljetni

40

/

/

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar

Prof. dr.sc. Dalibor Čepulo

Izvođenje nastave i pravo ispitivanja

zimski

/

30

/

Prava građana – tradicijske osnove

Prof. dr.sc. Dalibor Čepulo

Izvođenje nastave i pravo ispitivanja

ljetni

10

/

/

  1. stručnom prijediplomskom studiju Javna uprava

Katedra/ kolegij

Vanjski suradnik

Izvođenje nastave/ispiti

Semestar

Broj sati vanjskog   suradnika po obliku nastave

zimski / ljetni

P

S

V/

Praksa

Katedra za povijest hrvatskog prava i države

Povijest hrvatske uprave

Prof. dr.sc. Dalibor Čepulo

Izvođenje nastave i pravo ispitivanja

ljetni

15

/

/

Legenda: P - predavanja; V – vježbe, S - seminar

                                                                      
Ad.14.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2023./2024. na:

  1. sveučilišnom prijediplomskom studiju Socijalni rad

           

Katedra/ kolegij

Vanjski suradnik

Izvođenje nastave/ispiti

Semestar

Broj sati vanjskog   suradnika po obliku nastave

zimski / ljetni

P

S

V/

Praksa

Katedra za teoriju i metode socijalnog rada

Socijalni rad i mladi neprihvatljivog ponašanja

Prof. dr.sc. Marina Ajduković

Izvođenje nastave i pravo ispitivanja

zimski

8

/

/

Terenska praksa iz Socijalnog rada i mladih društveno neprihvatljivog ponašanja

Prof. dr.sc. Marina Ajduković

Izvođenje nastave i pravo ispitivanja

zimski

/

/

15

Povijest socijalnog rada

Prof. dr.sc. Marina Ajduković

Izvođenje nastave i pravo ispitivanja

ljetni

24

/

/

Subjektivna dobrobit djece

Prof. dr.sc. Marina Ajduković

Izvođenje nastave i pravo ispitivanja

ljetni

12

/

/

  1. sveučilišnom diplomskom studiju Socijalni rad

Katedra/ kolegij

Vanjski suradnik

Izvođenje nastave/ispiti

Semestar

Broj sati vanjskog   suradnika po obliku nastave

zimski / ljetni

P

S

V/

Praksa

Katedra za teoriju i metode socijalnog rada

Integrativni socijalni rad

Prof. dr.sc. Marina Ajduković

Izvođenje nastave i pravo ispitivanja

zimski

18

/

24

Metode supervizije

Prof. dr.sc. Marina Ajduković

Izvođenje nastave i pravo ispitivanja

ljetni

2

/

20

Legenda: P - predavanja; V – vježbe, S - seminar


Ad.15.
Daje se suglasnost vanjskom suradniku za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2023./2024. na:

  1. sveučilišnom prijediplomskom studiju Socijalni rad
  2. sveučilišnom diplomskom studiju Socijalna politika

Katedra/ kolegij

Vanjski suradnik

Izvođenje nastave/ispiti

Semestar

Broj sati vanjskog   suradnika po obliku nastave

zimski / ljetni

P

S

V/

Praksa

Katedra za socijalnu politiku

Strategijsko planiranje u socijalnoj politici

Prof. dr.sc. Gojko Bežovan

Izvođenje nastave i pravo ispitivanja

zimski

15

/

/

Socijalna politika Hrvatske

Prof. dr.sc. Gojko Bežovan

Izvođenje nastave i pravo ispitivanja

ljetni

60

/

/

Civilno društvo

Prof. dr.sc. Gojko Bežovan

Izvođenje nastave i pravo ispitivanja

zimski

30

/

/

Marginalne grupe

Dr. sc. Nikola Buković

Izvođenje nastave

zimski

/

60

/

Katedra/ kolegij

Vanjski suradnik

Izvođenje nastave/ispiti

Semestar

Broj sati vanjskog   suradnika po obliku nastave

zimski / ljetni

P

S

V/

Praksa

Katedra za socijalnu politiku

Metode analize u socijalnoj politici

Prof. dr.sc. Gojko Bežovan

Izvođenje nastave i pravo ispitivanja

zimski

15

/

/

Praksa

Prof. dr.sc. Gojko Bežovan

Izvođenje nastave i pravo ispitivanja

ljetni

/

/

45

Legenda: P - predavanja; V – vježbe, S - seminar

Ad.16.

Dr. sc. Viktor Gotovac, izvanredni profesor, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo.

Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje prava s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.17.
Dr. sc. Snježana Vasiljević, izvanredna profesorica, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.

Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje prava s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.18.
Dr. sc. Ivana Vukorepa, izvanredna profesorica, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo.

Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje prava s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.19.
Dr. sc. Antun Bilić, docent, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.

Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje prava s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor


Ad.20.
Dr. sc. Nika Sušac, poslijedoktorandica, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.

Ad.21.

Dajana Toumeh Ravlija izabire se kao zamjena za privremeno nenazočnu zaposlenicu na određeno vrijeme, bez provedbe javnog natječaja,  u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada, do povratka zaposlenice na rad, a najdulje na 6 mjeseci, na suradničko radno mjesto asistenta.

Ad.22.

Mirna Varga izabire se na suradničko radno mjesto asistentice, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.

Ad.23.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na suradničko radno mjesto višeg asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Melita Carević, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Dunja Duić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku. 

Ad.24.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno procesno pravo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc. Matko Pajčić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu. 

Ad.25.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Lana Ofak,redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marko Šikić,     redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, redovita profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu. 

Ad.26.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordana Berc,         redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Ljiljana Rihter, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalni rad – Fakultet za socijalni rad Sveučilišta u Ljubljani.

Ad.27.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje stručnog mišljenja u postupku izbora Matee Kramarić, kao zamjene za privremeno nenazočnu zaposlenicu u statusu poslijedoktorandice, na određeno vrijeme, bez provedbe javnog natječaja,  u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za metodologiju istraživanja u socijalnom radi i socijalnoj politici, do povratka zaposlenice na rad, a najdulje na 6 mjeseci u sastavu: izv. prof. dr. sc. Jelena Ogresta, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Rimac, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Ana Opačić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.28.
Daje se suglasnost prof. dr.sc. Anni-Marii  Getoš Kalac za sudjelovanjem u izvođenju nastave na:

  • poslijediplomskom studiju „International Security“ kojeg izvodi Paris School of International Affairs od Sciences Po (PSIA) iz kolegija „Law and (In)Security in the Pre-Crime Era“ u ljetnom semestru ak. godine 2023./2024. u trajanju od 24 sata (12 sati online predavanja, 8 sati predavanja uživo, 4 sata terenske nastave);
  • poslijediplomskom studiju MLaw in Criminal Justice, Criminology; MLaw in Criminology and Security; Master of Law (MLaw) in Criminal Justice, subject area Magistrature, University of Lausanne - School of Criminal Sciences iz kolegija 'Victimology' u zimskom semestru ak. godine 2023./2024. u trajanju od 28 sati.

Ad.29.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Iris Goldner Lang za sudjelovanjem u programu cjeloživotnog obrazovanja u organizaciji Odysseus Academic Network for Legal Studies on Migration and Asylum in Europe, Université Libre de Bruxelles, Belgija -  program cjeloživotnog obrazovanja „Executive Master in European Law on Migration and Asylum“(12 sati predavanja u zimskom semestru).

Ad.30.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Marijani Kletečki Radović za sudjelovanjem u postupku akreditacije sveučilišnog poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija "Zaštita mentalnog zdravlja u zajednici" kojeg je nositelj i koordinator Fakultet filozofije i religijskih znanosti  u partnerstvu s Medicinskim fakultetom u Zagrebu i izvođenje izbornog kolegija Socijalni rad i mentalno zdravlje (15 sati predavanja u ak. god. 2024./2025.).

Ad.31.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Davorinu Lapašu  za izvođenje nastave na poslijediplomskom studiju „Ljudska prava“ Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku kao nositelju i izvođaču izbornog kolegija „Međunarodnopravna zaštita izbjeglica“ (15 sati predavanja).

Ad.32.

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorskog rada Lidije Horvat s naslovom „Okrutno, nečovječno i ponižavajuće postupanje prema osobama lišenim slobode – hrvatsko iskustvo u kontekstu međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu
doktorskog rada Lidije Horvat s naslovom „Okrutno, nečovječno i ponižavajuće postupanje prema osobama lišenim slobode – hrvatsko iskustvo u kontekstu međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić, prof. emeritus Ivo Josipović, prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, izv. prof. dr. sc. Ante Novokmet.

Ad.33.

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorskog rada Vesne Huremović s naslovom „Značaj obiteljske i grupne tretmanske podrške u oporavku osoba ovisnih o alkoholu u Bosni i Hercegovini“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu
doktorskog rada Vesne Huremović s naslovom „Značaj obiteljske i grupne tretmanske podrške u oporavku osoba ovisnih o alkoholu u Bosni i Hercegovini“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Ana Opačić, prof. dr. sc. Ante Bagarić.

Ad.34.

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorskog rada Ivice Luketića s naslovom „Kratkotrajne kazne zatvora u suvremenom hrvatskom kaznenom pravu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu
doktorskog rada Ivice Luketića s naslovom „Kratkotrajne kazne zatvora u suvremenom hrvatskom kaznenom pravu“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević PrtenjačA, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić.

Ad.35.
Prihvaća se izvješće o ocjeni
doktorskog rada Marije Penava Šimac s naslovom „Udomiteljska skrb za osobe starije životne dobi iz perspektive korisnika, udomitelja, stručnjaka i inspektora“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu
doktorskog rada Marije Penava Šimac s naslovom „Udomiteljska skrb za osobe starije životne dobi iz perspektive korisnika, udomitelja, stručnjaka i inspektora“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Ana Štambuk, prof. emeritus Dean Ajduković.

Ad.36.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Mislava Burazera s naslovom „Položaj neubrojivih počinitelja kaznenih djela u kaznenom postupku“ u sastavu:prof. dr. sc. Zlata Đurđević, izv. prof. dr. sc. Zoran BuriĆ,  izv. prof. dr. sc. Dalida Rittossa.

Ad.37.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Dominika Sikirića s naslovom „Čimbenici pristupa rehabilitaciji u okviru socijalne politike prema osobama oštećena vida“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Tina Runjić, prof. dr. sc.  Zdenko Babić, prof. emeritus Dean Ajduković.

Ad.38.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Gordane Šimunković s naslovom „Analiza doprinosa volontiranja i doniranja razvoju kombiniranog modela zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Zdenko Babić, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Ivana Marić.

Ad.39.

Jasni Ostojić Baus, polaznici doktorskog studija  Socijalni rad i socijalna politika, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Neke društvene odrednice socijalne uključenosti odraslih osoba s intelektualnim teškoćama“.
Za mentore pri izradi
doktorskog rada imenuju se prof. dr. sc. Zoran Šućur i izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac.

Ad.40.

Luki Staniću, polazniku doktorskog studija  Socijalni rad i socijalna politika, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Učinci parentifikacije kod adolescenata izloženih materijalnoj deprivaciji i nasilju u obitelji“.
Za mentoricu pri izradi
doktorskog rada imenuju se prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad.41.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Alenke Aladrović Deklman s naslovom „Kompetencije socijalnih radnika za zastupanje najboljeg interesa maloljetnika pred sudom“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak; prof. emeritus Dean Ajduković, izv. prof. dr. sc. Ana Opačić.

Ad.42.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Borisa Ljubića s naslovom „Položaj ovršenika u ovrsi na nekretnini“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar, prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, prof. emeritus Mihajlo Dika.

Ad.43.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Nedžada Smailagića pod nazivom „Konsensualne forme u međunarodnom, poredbenom i kaznenom procesnom pravu Bosne i Hercegovine“ u sastavu: prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, izv. prof. dr. sc. Matko Pajčić

Ad.44.

Prof. dr. sc. Thomas Gammeltoft-Hansen imenuje se članom stručnog povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorskog rada Matije Kontaka pod naslovom “Moderne tehnologije i zaštita temeljnih prava migranata i izbjeglica”, umjesto izv. prof. dr. sc. Niovi Vavoula

Ad.45.
Izv. prof. dr. sc. Niovi Vavoula imenuje se članicom stručnog povjerenstva za ocjenu prijave teme
doktorskog rada Ane Kršinić pod naslovom „Moderne tehnologije kao alat za savladavanje nedostataka azilnog prava Europske unije”, umjesto prof. dr. sc. Thomasa Gammeltoft-Hansena.

Ad.46.

Luki Petroviću odobrava se mirovanje studentskih prava i obveza u akad. god. 2023./2024. na doktorskom studiju Pravne znanosti.

Ad.47.

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Marku Juriću za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2023./2024.

Ad.48.

Odluka kojom je izv. prof. dr. sc. Ani Opačić odobreno  korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2023./2024., klasa. 640-01/23-22/7, urbroj: 251-55-23-47, od 24. svibnja 2023., stavlja se van snage.

Popis obavijesti