Odluke

Ad. 1.
Daje se suglasnost dekanu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za sklapanje ugovora o zakupu poslovnih prostora u objektu HOTO TOWER, Savska cesta 32, kao zamjenskih prostora za potrebe provedbe projekta obnove zgrade Fakulteta na adresi TRH 3
u sklopu Operacije „Cjelovita obnova zgrade Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – zgrada TRH3.

 

Popis obavijesti