Odluke

Ad.2.
Prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom zvanju i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Slavicu Blažeka Kokorić izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice  u trajnom zvanju.

Ad.3.
Prof. dr. sc. Nino Žganec ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Ninu Žganca izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika  u trajnom zvanju.

Ad.4.
Luka Stanić izabire se na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada, na određeno vrijeme (zamjena privremeno nenazočnog zaposlenika bez provedbe javnog natječaja).


Ad.5.   
Izv. prof. dr. sc. Marina Milić Babić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Marinu Milić Babić izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.

Ad.6.
Dr. sc. Davor Petrić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Davora Petrića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Popis obavijesti