Odluke

2a.
Prof. dr. sc. Marini Ajduković, redovitoj profesorici u trajnom zvanju, zbog utvrđene potrebe za nastavkom njezinog rada, produžava se radni odnos do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina života pod uvjetom da istekom ak. god. 2022./2023. nadležno ministarstvo osigura i potvrdi
financiranje radnog mjesta zaposlenice iz sredstava državnog proračuna temeljem odredbi Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03,  105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09 i 63/11).
Ova odluka donosi se u skladu s Odlukom i Rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014.,  budući da je prof. dr. sc. Marina Ajduković na dan 30. srpnja 2013. bila u trajnom zvanju redovite profesorice.

Pri donošenju ove odluke posebno su vrednovani njezin kontinuirani i visokovrijedan znanstveni doprinos, te izrazita uspješnost u obrazovnom procesu i odgoju mladih znanstvenika i nastavnika.

2b.
Prof. dr. sc. Gojku Bežovanu, redovitom profesoru u trajnom zvanju, zbog utvrđene potrebe za nastavkom njegovog rada, produžava se radni odnos do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina života pod uvjetom da istekom ak. god. 2022./2023. nadležno ministarstvo osigura i potvrdi
financiranje radnog mjesta zaposlenika iz sredstava državnog proračuna temeljem odredbi Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03,  105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09 i 63/11).
Ova odluka donosi se u skladu s Odlukom i Rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014.,  budući da je prof. dr. sc. Gojko Bežovan na dan 30. srpnja 2013. bio u trajnom zvanju redovitog profesora.
Pri donošenju ove odluke posebno su vrednovani njegov kontinuirani i visokovrijedan znanstveni doprinos, te izrazita uspješnost u obrazovnom procesu i odgoju mladih znanstvenika i nastavnika

2c.
Prof. dr. sc. Daliboru Čepulu, redovitom profesoru u trajnom zvanju, zbog utvrđene potrebe za nastavkom njegovog rada, produžava se radni odnos do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina života pod uvjetom da istekom ak. god. 2022./2023. nadležno ministarstvo osigura i potvrdi
financiranje radnog mjesta zaposlenika iz sredstava državnog proračuna temeljem odredbi Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03,  105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09 i 63/11).
Ova odluka donosi se u skladu s Odlukom i Rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014.,  budući da je prof. dr. sc. Dalibor Čepulo na dan 30. srpnja 2013. bio u trajnom zvanju redovitog profesora.

Pri donošenju ove odluke posebno su vrednovani njegov kontinuirani i visokovrijedan znanstveni doprinos, te izrazita uspješnost u obrazovnom procesu i odgoju mladih znanstvenika i nastavnika.

Popis obavijesti