Odluke

Ad.3.
Usvaja se Samoanaliza Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.4.
Raspisuje se natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij pravo društava i trgovačko pravo.

Ad.5.
Povjerenicima za zaštitu studentica i studenata od seksualnog uznemiravanja i drugih oblika rodne diskriminacije imenuju se: prof. dr. sc. Ivana Grgurev, izv. prof. dr. sc. Zoran Burić, izv. prof. dr. sc. Ana Opačić, izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović.

Ad. 7.
Prof. dr. sc. Dražen Dragičević imenuje se predsjednikom Odbora za nagrade, društvena i javna priznanja i odlikovanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2021./2022. i 2022./2023.

Popis obavijesti