Odluke

Ad.6.
Raspisuje se natječaja za upis poslijediplomski specijalistički studij Javno pravo i javna uprava.

Ad.7.
Izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić imenuje se voditeljem poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija, smjer javno pravo i javna uprava, a zamjenikom  voditelja prof. dr. sc. Robert Podolnjak.

Ad.8.

Prihvaća se izvješće stručnog povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju kriterija znanstvene izvrsnosti predloženika prof. dr. sc. Vilima Boučeka u postupku produženja ugovora o radu na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Prof. dr. sc. Vilim Bouček, redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za međunarodno privatno pravo, ispunjava kriterije znanstvene izvrsnosti.
Prof. dr. sc. Vilim Bouček, redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za međunarodno privatno pravo, ispunjava kriterije nastavne izvrsnosti.
Predlažemo Matičnom odboru da potvrdi izvješće o ispunjavanju kriterija znanstvene izvrsnosti prof. dr. sc. Vilima Boučeka. 
Predlažemo Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj da potvrdi izvješće o ispunjavanju kriterija nastavne izvrsnosti prof. dr. sc. Vilima Boučeka. 
Odobrava se produljenje radnog odnosa prof. dr. sc. Vilimu Boučeku, redovitom profesoru u trajnom zvanju na Katedri za međunarodno privatno pravo, na određeno vrijeme od dvije godine.

Ad.9.
Dr. sc. Ivana Bajakić, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.10.

Prof. dr. sc. Marko Baretić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Marka Baretića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju.

Ad. 11.
Izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Mirelu Krešić izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.

Ad.12.

Doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Aleksandra Maršavelskog izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad.13.

Doc. dr. sc. Melita Carević ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Melitu Carević izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

Ad.15.
Izv. prof. dr. sc. Nenad Rančić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Nenada Rančića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Ad.16.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević,  redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Renata Perić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.

Ad.17.
Raspisuje se natječaja za izbor dva zaposlenika na radnom mjestu asistenta u statusu doktoranda na Katedri za europsko javno pravo na projektu Algorithmic Fairness for Asylum Seekers and Refugees (AFAR) na vrijeme od 42 mjeseca.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Melita Carević, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.18.
Imenuje se stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o radu doc. dr. sc. Nikole Popovića u postupku njegovog reizbora na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava (naslovno zvanje), na Katedri za upravnu znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Gordana Marčetić,  redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mirko Klarić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Ad.19.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Nike Sušac u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Željka Kamenov, redovita profesorica u znanstvenom polju psihologija, znanstvena, znanstvena grana socijalna psihologija - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.20.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Ines Rezo Bagarić u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordana Keresteš, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju psihologija, znanstvena, znanstvena grana razvojna psihologija - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


Ad.21.

Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistentice Darije Željko u 2021. godini.
Asistentica Darija Željko ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.

Ad.22.
Prihvaća se izvješće i ocjena o radu mentorice prof. dr. sc. Zlate Đurđević. Rad mentorice prof. dr. sc. Zlate Đurđević ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.

Ad.23.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Marti Dragičević Prtenjača za sudjelovanje u programu cjeloživotnog obrazovanja Pravosudne akademije u 2022. godini pod nazivom Zakon o sudovima za mladež – sudska praksa i primjena, problemi u praksi (ispitivanje maloljetnika, odgojne mjere, maloljetnički zatvor, postupak pred vijećem i na raspravi) u trajanju od 12,5 sati.

Ad.24.
Daje se suglasnost
izv. prof. dr. sc. Miši Mudriću i doc. dr. sc. Ivi Savić za sudjelovanje u izvođenju nastave na Poslovnom veleučilištu Zagreb iz kolegija Prometno pravo na preddiplomskom studiju Upravljanje opskrbnim lancima u akademskoj godini 2021./2022. u trajanju od 45 sati (30 sati predavanja + 15 sati vježbe).

Ad.25.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici doc. dr. sc. Anki Kekez Koštro za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Javne politike u Hrvatskoj na specijalističkom diplomskom studiju javne uprave u trajanju od 6 sati nastave i predmeta Javne politike u praksi na preddiplomskom stručnom studiju javne uprave u trajanju od 6 sati nastave u ljetnom semestru akademske godine 2021./2022.

Ad.26.

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Elizabete Najman Hižman s naslovom „Strukturalno nasilje: perspektive osoba s cerebralnom paralizom, članova njihovih primarnih obitelji i stručnjaka“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Elizabete Najman Hižman s naslovom „Strukturalno nasilje: perspektive osoba s cerebralnom paralizom, članova njihovih primarnih obitelji i stručnjaka“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela.

Ad.27.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ive Bjelinski Radić s naslovom „Radnopravni aspekti rada preko digitalnih platformi“, u sastavu: prof. dr. sc. Željko Potočnjak, izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa, izv. prof. dr. sc. Sandra Laleta.

Ad.28.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Luke Pribisalića s naslovom „Oporezivanje kamata i autorskih naknada između povezanih trgovačkih društava“, u sastavu: doc. dr. sc. Jasna Bogovac, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Siniša Petrović, izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, doc. dr. sc. Zoran Šinković.

Ad.29.
Mariji Miličević, polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Procesnopravna zaštita zbog povrede prava tržišnog natjecanja“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Aleksandra Maganić.

Ad.30.
Mr. sc. Tamara Živković Ivanović, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Doživljaj stigme iz perspektive osoba s iskustvom laringektomije i članova njihovih obitelji“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Zdravka Leutar i doc. dr. sc. Ratko Prstačić.

Popis obavijesti