Odluke

Ad.3.
Daje se suglasnost dekanu prof. dr. sc. Ivanu Kopriću za sklapanje sporazuma s Generali osiguranjem d.d. putem Izjave o namirenju u postupku mirnog rješavanja spora.
Nacrt Izjave o namirenju se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.
Ova odluka će se uputiti Senatu Sveučilišta u Zagrebu sa zahtjevom za izdavanje suglasnosti dekanu prof. dr. sc. Ivanu Kopriću za sklapanje sporazuma s Generali osiguranjem d.d.

Ad.4.
Doc. dr. sc. Melita Carević imenuje se voditeljicom poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija, smjer europsko pravo, a zamjenicom voditeljice izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević.

Ad.5.
Prihvaća se Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za akademsku  2020./2021. godini.

Ad.6. 
Prihvaća se Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku  2021./2022. godinu.

Ad.7.
Prihvaća se Pravilnik o programu akademskog mentoriranja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.8.
Dr. sc. Ana Horvat Vuković, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.9.
Dr. sc. Reana Bezić, asistentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor

Ad.10.
Nikša Vojvoda izabire se u zvanje asistenta u statusu doktoranda na uspostavnom istraživačkom projektu „Hrvatsko prekršajno pravo u europskom kontekstu – izazovi i perspektive“ (UIP-2020-02-6482) Hrvatske zaklade za znanost, na vrijeme od četiri godine.

Ad. 11.
Pokreće se postupak za produženje ugovora o radu prof. dr. sc. Vilimu Boučeku.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje stručnog mišljenja o ispunjenju kriterija znanstvene i nastavne izvrsnosti u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. emeritus Mihajlo Dika.

Ad.12.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo na Katedri za građansko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Igor Gliha,redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Petar Klarić,  redoviti profesor u mirovini u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.13.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za ekonomske znanosti.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina,  redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Petar Miladin,  redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.14.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za povijest hrvatskog prava i države.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo,  redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marko Petrak,  redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Josip Vrbošić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.

Ad.15.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.16.
Raspisuje se natječaj za izbor jedne osobe u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, za nastavni predmet Kazneno pravo u sudskoj praksi (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu doc. dr. sc. Lucija Sokanović, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Ad.17.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora izv. dr. sc. Nenada Rančića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava. 
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jasna Omejec,redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Boris Bakota, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.

Ad.18.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Jurja Brozovića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. emeritus Mihajlo Dika, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Alan Uzelac, redoviti  profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jasnica Garašić, redovita  profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.19. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Morane Derenčinović Ruk u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena trgovačko pravo i pravo društava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Petar Miladin, redoviti profesor u trajnom zvanju u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Marko Ivkošić, docent u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Ad.20.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Ivi Buljan za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Rješavanje sporova arbitražom i mirenjem u akademskoj godini 2021./2022.

Ad.21.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zlati Đurđević za sudjelovanje u izvođenju nastave od 10 sati na kolegiju International Criminal Justice (nositelji Zlata Đurđević i Michele Panzavolta) na poslijediplomskom studiju Master in European Law na Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) Sveučilišta u Luksemburgu u akademskoj godini 2021./2022.

Ad.22.
Sveučilište u Luksemburgu ispunjava uvjet međunarodne prepoznatljivosti po svojoj znanstvenoj i nastavnoj izvrsnosti.

Ad.23.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Vedrana Zlatića s naslovom „Modifikacije i stabilnost Ustava“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Vedrana Zlatića s naslovom „Modifikacije i stabilnost Ustava“ u sastavu: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, prof. dr. sc. Petar Bačić.

Ad.24.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Elizabete Najman Hižman s naslovom „Strukturno nasilje: perspektive osoba s cerebralnom paralizom, članova njihovi primarnih obitelji i stručnjaka“  u sastavu :prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, izv. prof. dr. sc. Ines Joković-Oreb.

Ad.25.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Marije Miličević s naslovom „Procesnopravna zaštita zbog povrede prava tržišnog natjecanja", u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, prof. emeritus Mihajlo Dika. 
 

Popis obavijesti