Odluke

Ad.1.
Za predstojnike zavoda za akademske godine 2021./2022. i 2022./2023. izabiru se:   

Zavod za međunarodno pravo i poredbeno pravo      - prof. dr. sc. Davorin Lapaš 
Zavod za javno pravo i javnu upravu                               - izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević
Zavod za kaznene znanosti, kriminologiju 
i viktimologiju                                                                       - doc. dr. sc. Zoran Burić
Zavod za pravno-ekonomske znanosti                            - prof. dr. sc. Željko Potočnjak
Zavod za građanskopravne znanosti
i obiteljskopravnu znanost                                                 - prof. dr. sc. Alan Uzelac
Zavod za pravnu povijest i rimsko pravo                         - izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić
Zavod za socijalni rad                                                          - prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
Zavod za socijalnu politiku                                                  - prof. dr. sc. Gojko Bežovan 

Ad.2.
Za predstojnike katedri za akademske godine 2021./2022. i 2022./2023. izabiru se:   
Katedra za teoriju prava                                                      - izv. prof. dr. sc. Luka Burazin
Katedra za rimsko pravo                                                      - prof. dr. sc. Marko Petrak
Katedra za opću povijest prava i države                            - prof. dr. sc. Zrinka Erent Sunko
Katedra za povijest hrvatskog prava i države                   - prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
Katedra za sociologiju                                                           - prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
Katedra za ustavno pravo                                                     - prof. dr. sc. Biljana Kostadinov 
Katedra za kazneno pravo                                                    - izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac 
Katedra za kazneno procesno pravo                                  - prof. dr. sc. Zlata Đurđević 
Katedra za obiteljsko pravo                                                  - prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
Katedra za ekonomske znanosti                                          - izv. prof. dr. sc. Nenad Rančić
Katedra za pravo informacijskih tehnologija 
i informatiku                                                                            - prof. dr. sc. Dražen Dragičević
Katedra za građansko pravo                                                 - prof. dr. sc. Igor Gliha
Katedra za građansko procesno pravo                               - prof. dr. sc. Alan Uzelac
Katedra za upravnu znanost                                                 - prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Katedra za međunarodno pravo                                          - prof. dr. sc. Maja Seršić 
Katedra za financijsko pravo 
i financijsku znanost                                                               - izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Katedra za radno i socijalno pravo                                      - prof. dr. sc. Željko Potočnjak 
Katedra za upravno pravo                                                    - izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
Katedra za trgovačko pravo i pravo društava                    - prof. dr. sc. Petar Miladin
Katedra za pomorsko i općeprometno pravo                   - prof. dr. sc. Jasenko Marin 
Katedra za međunarodno privatno pravo                         - prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
Katedra za psihologiju                                                           - prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
Katedra za metodologiju istraživanja 
u socijalnom radu i socijalnoj politici                                  - doc. dr. sc. Jelena Ogresta
Katedra za teoriju i metode socijalnog 
rada                                                                                           - izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina
Katedra za područja socijalnog rada                                   - izv. prof. dr. sc. Marina Milić Babić
Katedra za socijalnu politiku                                                 - prof. dr. sc. Zdenko Babić 
Katedra za gerontologiju                                                       - prof. dr. sc. Ana Štambuk
Katedra za strane jezike                                                         - Miljen Matijašević 

Ad.3.
Imenuju se članovi odbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2021./2022. i 2022./2023.:
1.    ODBOR ZA STRATEGIJU RAZVOJA
Prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, predsjednica
Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
Prof. dr. sc. Tatjana Josipović
Prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
Izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić
Izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
Izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Doc. dr. sc. Ivan Obadić
Boris Rajić, student (Tina Perić, studentica, zamjenica)

2.    POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM
Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, predsjednica
Izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić
Izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić
Izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac
Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
Doc. dr. sc. Tena Hoško
Milena Mikulić, voditeljica studentske službe
Mr. sc. Radovan Dobronić, predsjednik Vrhovnog suda
Josip Šurjak, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore
Karlo Kožina, student
Lana Kotlo, studentica (Tina Perić, studentica, zamjenica)

3.    ODBOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I MOBILNOST
Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, predsjednica
Prof. dr. sc. Davorin Lapaš
Prof. dr. sc. Jasenko Marin
Izv. prof. dr. sc. Gordana Berc
Izv. prof. dr. sc. Hano Ernst
Izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić
Izv. prof. dr. sc. Ružica Šimić Banović
Izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica
Doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski
Doc. dr. sc. Iva Savić
Doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković
Nika Bačić Selanec, poslijedoktorandica
Karlo Kožina, student (Domagoj Andrlić, student, zamjenik)

4.    ODBOR ZA MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU
Doc. dr. sc. Mario Krešić, predsjednik
Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
Prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
Prof. dr. sc. Ana Štambuk
Izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić
Izv. prof. dr. sc. Vanja-Ivan Savić
Doc. dr. sc. Marko Bratković
Doc. dr. sc. Dunja Milotić
Dr. sc. Irena Klemenčić, asistentica 
Damir Kontrec, predsjednik Udruge hrvatskih sudaca
Andreja Metelko Zgombić, državna tajnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova
Maja Vitaljić, Ravnateljica uprave za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprečavanje korupcije Ministarstva pravosuđa i uprave
Gloria Župić, studentica (Alen Šukurica, student, zamjenik)

5.    ODBOR ZA ZNANSTVENI RAD
Prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, predsjednica
Prof. dr. sc. Petar Miladin
Prof. dr. sc. Ivan Rimac
Prof. dr. sc. Zoran Šućur
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović 
Izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
Izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana
Doc. dr. sc. Melita Carević
Mihaela Slunjski, studentica (Karlo Kožina, student, zamjenik)

6.    ODBOR ZA STUDIJSKE PROGRAME I UNAPRJEĐENJE NASTAVE
Izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić, predsjednica
Prof. dr. sc. Saša Nikšić
Prof. dr. sc. Robert Podolnjak
Prof. dr. sc. Ivana Grgurev
Izv. prof. dr. sc. Gordana Berc
Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
Izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
Doc. dr. sc. Marko Jurić
Tina Perić, studentica (Slavica Martinić-Meštrante, studentica, zamjenica)

7.    ODBOR ZA UNAPRIJEĐENJE RADA KNJIŽNICE
Izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić, predsjednica
Prof. dr. sc. Vilim Bouček
Prof. dr. sc. Silvia Rusac
Izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac
Doc. dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet
Dr. sc. Andrea Horić
Dr. sc. Ksenija Švenda Radeljak
Marija Tomečak
Josipa Jerabek, studentica (Ivan Luis Glavich Mandarić, student, zamjenik)

8.    ODBOR ZA PRAKTIČNO I KLINIČKO UČENJE
Izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak, predsjednica
Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
Prof. dr. sc. Alan Uzelac
Izv. prof. dr. sc. Ana Opačić 
Izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
Doc. dr. sc. Stjepka Popović
Rea Štoković, studentica (Lovro Matić, student, zamjenik)

9.    ODBOR ZA STUDENTE, ODNOSE SA STUDENTSKIM UDRUGAMA I STUDENTSKI STANDARD
Doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković, predsjednica
Izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina
Izv. prof. dr. sc. Ozren Pilipović
Doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić
Doc. dr. sc. Mario Krešić
Doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
Ivan Modrić, student (Mihaela Slunjski, studentica, zamjenica)

10.    ODBOR ZA INOVACIJE I TRANSFER ZNANJA
Doc. dr. sc. Marko Bratković, predsjednik
Prof. dr. sc. Marina Ajduković
Izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
Izv. prof. dr. sc. Ružica Šimić Banović
Izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović
Doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Elena Kremer, studentica (Karmen Barbić, studentica, zamjenica)

11.    ODBOR ZA SPREČAVANJE DISKRIMINACIJE I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
Izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, predsjednica
Prof. dr. sc. Marina Ajduković
Prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko
Prof. dr. sc. Ivana Grgurev
Prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić
Izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac
Izv. prof. dr. sc. Dario Čepo
Izv. prof. dr. sc. Lana Ofak 
Izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvan Bulat
Nika Dabetić, studentica (Karla Horvat, studentica, zamjenica)

12.    ODBOR ZA STUDENTE S INVALIDITETOM
Doc. dr. sc. Teo Giljević, predsjednik
Prof. dr. sc. Zdravka Leutar
Izv. prof. dr. sc. Barbara Preložnjak
Izv. prof. dr. sc. Nenad Rančić
Doc. dr. sc. Danijel Baturina
Dr. sc. Andrea Horić
Slavica Martinić-Meštrante, studentica
Barbara Winter, studentica
Katarina Strunjak, studentica
Iva Rašić, studentica

13.    ODBOR ZA UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA
Prof. dr. sc. Petar Miladin, predsjednik 
Prof. dr. sc. Željko Potočnjak
Prof. dr. sc. Jasenko Marin
Prof. dr. sc. Ivan Rimac
Prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić
Izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar
Doc. dr. sc. Mario Krešić 
Ivan Luis Glavich Mandarić, student (Ivan Modrić, student, zamjenik)

14.    ODBOR ZA PROSTORNA PITANJA
Izv. prof. dr. sc. Luka Burazin, predsjednik
Prof. dr. sc. Željko Potočnjak
Prof. dr. sc. Tatjana Josipović
Prof. dr. sc. Gojko Bežovan
Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Izv. prof. dr. sc. Ivana Bajakić
Fran Mršo, student (Boris Rajić, student, zamjenik)

15.    ODBOR ZA BRIGU O KARIJERAMA STUDENATA
Izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, predsjednica
Izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
Izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić
Izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić
Doc. dr. sc. Teo Giljević
Doc. dr. sc. Henrik-Riko Held
Dr. sc. Josip Pandžić, poslijedoktorand 
Petrić Davor, asistent
Filipa Ledić, studentica (Elena Kremer, studentica, zamjenica)

16.    ODBOR ZA NAGRADE, DRUŠTVENA I JAVNA PRIZNANJA I ODLIKOVANJA
Prof. dr. sc. Marko Petrak, predsjednik
Prof. dr. sc. Dražen Dragičević 
Prof. dr. sc. Zlata Đurđević
Prof. dr. sc. Jasnica Garašić
Prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
Prof. dr. sc. Nino Žganec
Izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac
Doc. dr. sc. Tomislav Jakšić
Ana Biškić, studentica (Rea Štoković, studentica, zamjenica)

17.    ODBOR ZA POTICANJE IZVRSNOSTI STUDENATA
Izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana, predsjednica
Prof. dr. sc. Marko Šikić
Izv. prof. dr. sc. Luka Burazin
Izv. prof. dr. sc. Dario Čepo
Izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović
Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić
Doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke
Doc. dr. sc. Tomislav Jakšić
Doc. dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet
Dr. sc. Iva Lopižić, poslijedoktorandica
Lovro Matić, student (Gloria Župić, studentica, zamjenica)

18.    ODBOR ZA ŽALBE STUDENATA
Doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, predsjednik
Doc. dr. sc. Marko Bratković
Doc. dr. sc. Ana Opačić
Doc. dr. sc. Baturina Danijel
Doc. dr. sc. Mateja Held
Antonija Ivančan, asistentica
Karla Nogić, studentica (Roko Roglić, student, zamjenik)

19.    ODBOR ZA OČUVANJE TRADICIJE PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Izv. prof. dr. sc. Ivan Kosnica, predsjednik
Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
Prof. dr. sc. Ana Štambuk
Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić
Izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
Doc. dr. sc. Mateja Held
Dr. sc. Lea Skokandić, poslijedoktorandica
Danijel Javorić Barić, asistent
Ivan Modrić, student (Fran Mršo, student, zamjenik)

20.    ODBOR ZA RAZVOJ DIGITALNE INFRASTRUKTURE 
Izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić, predsjednik
Prof. dr. sc. Dražen Dragičević
Prof. dr. sc. Alan Uzelac
Izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
Izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej
Izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak
Izv. prof. dr. sc. Mišo Mudrić
Doc. dr. sc. Jelena Ogresta
Dr. sc. Reana Bezić, asistentica
Miljen Matijašević, viši predavač
Karla Nogić, studentica (Filipa Ledić, studentica, zamjenica)

21.    ODBOR ZA E-UČENJE
Doc. dr. sc. Ivana Kanceljak, predsjednica
Izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović 
Izv. prof. dr. sc. Mišo Mudrić
Izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka 
Doc. dr. sc. Marko Jurić
Snježana Husinec, viši predavač
Dragutin Nemec
Karla Horvat, studentica (Ana Altabas, studentica, zamjenica)

22.    ODBOR ZA ALUMNIJE
Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, predsjednica
Prof. dr. sc. Leo Cvitanović 
Prof. dr. sc. Zdenko Babić
Doc. dr. sc. Henrik-Riko Held
Neven Pelicarić, savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku i europsku politiku
Mladen Sučević, odvjetnik iz Zagreba
Neven Vranković, Atlantic, Zagreb
Nives Kopajtich Škrlec, Udruga gradova Republike Hrvatske
Alen Šukurica, student (Elena Kremer, studentica, zamjenica)

23.    ODBOR ZA SVEUČILIŠNO PRAVO I ODNOSE
Prof. dr. sc. Marko Baretić, predsjednik
Prof. dr. sc. Gojko Bežovan
Prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
Prof. dr. sc. Jasna Omejec
Prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
Izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić
Dr. sc. Petra Đurman, poslijedoktorandica
Iva Radić Bjelinski, asistentica
Boris Rajić, student (Fran Mršo, student, zamjenik)

24.    ODBOR ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE 
Izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, predsjednica
Prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
Prof. dr. sc. Nikola Mijatović
Izv. prof. dr. sc. Marina Milić Babić
Izv. prof. dr. sc. Ivana Bajakić
Izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić
Doc. dr. sc. Marin Bonačić 
Doc. dr. sc. Melita Carević
Dr. sc. Mateja Čehulić, asistentica
Irena Horvatić Bilić, viši predavač
Ivan Mahmutović, student (Fran Nikolić, student, zamjenik)

25.    ODBOR ZA IZDAVAČKU DJELATNOST
Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, predsjednik
Prof. dr. sc. Leo Cvitanović 
Prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
Prof. dr. sc. Davorin Lapaš
Prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
Izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
Doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
Marko Stilinović, asistent
Petra Romac, studentica (Josipa Jerabek, studentica, zamjenica) 

26.    ODBOR ZA MIRENJE
Izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar
Doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Doc. dr. sc. Miran Marelja

27.    ODBOR ZA STUDENTSKA NATJECANJA
Doc. dr. sc. Zoran Burić
Izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović
Doc. dr. sc. Antun Bilić
Doc. dr. sc. Marin Bonačić
Doc. dr. sc. Jelena Matančević
Doc. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar
Dr. sc. Nika Bačić Selanec, poslijedoktorandica
Dr. sc. Juraj Brozović, asistent
Luka Petrović, asistent
Karmen Barbić, studentica (Nika Dabetić, studentica, zamjenica)

28.    ODBOR ZA PROGRAME NA STRANIM JEZICIMA
Izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Prof. dr. sc. Zlata Đurđević
Prof. dr. sc. Maja Seršić
Izv. prof. dr. sc. Hano Ernst
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović 
Izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica
Izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić
Dr. sc. Nika Sušac, poslijedoktorandica
Marijana Javornik Čubrić, viši predavač
Roko Roglić, student (Lucija Krsnik, studentica, zamjenica)

29.    ODBOR ZA VANJSKU SURADNJU
Izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić, predsjednica 
Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
Prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
Prof. dr. sc. Željko Potočnjak
Prof. dr. sc. Marko Šikić
Izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina

Ad.4.
Za članove Stegovnog suda izabiru se:
1.    Prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, predsjednik
2.    Izv. prof. dr. Jasmina Džinić, zamjenica predsjednika

Članovi prvostupanjskog vijeća:
1.    Prof. dr. sc. Davorin Lapaš
2.    Prof. dr. sc. Irena Majstorović
3.    Prof.. dr. sc. Aleksandra Maganić
4.    Izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana 
5.    Lovro Širić, student
6.    Niko Anzulović Mirošević, student
7.    Fran Nikolić, student
8.    Ivan Luis Glavich Mandarić, student

Članovi drugostupanjskog vijeća
1.    Prof. dr. sc Marina Ajduković 
2.    Prof. dr. sc. Leo Cvitanović
3.    Prof. dr. sc. Marko Petrak 
4.    Božo Žabić, student
5.    Domagoj Andrlić, student 

Doc. dr. sc. Zoran Burić, stegovni tužitelj
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović, zamjenik tužitelja
Dr. sc. Juraj Brozović, tajnik Suda 

Ad.5.
Izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić imenuje se ECTS koordinatorom za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij.
Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić imenuje se ECTS koordinatorom za Studijski centar javne uprave i javnih financija.
Izv. prof. dr. sc. Gordana Berc imenuje se ECTS koordinatorom za Studijski centar socijalnog rada.
Ad.6. 
Imenuje se istražno povjerenstvo u sastavu:
1.    Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
2.    Prof. dr. sc. Gordana Marčetić
3.    Prof. dr. sc. Saša Nikšić 
4.    Prof. dr. sc. Željko Potočnjak
5.    Izv. prof. dr. sc. Gordana Berc 
6.    Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
7.    Dr. sc. Juraj Brozović
8.    Dr. sc. Irena Klemenčić
9.    Iva Bjelinski Radić

Ad.7.
Za voditelja sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) pravnog studija - smjer pravo društava i trgovačko pravo i poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava u razdoblju od 1. studenog 2021. do 1. studenoga 2023. imenuje se prof. dr. sc. Petar Miladin.
Ad.8.
Za voditelja poslijediplomskog specijalističkog studija iz javnog prava i javne uprave imenuje se izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, a za zamjenika voditelja prof. dr. sc. Robert Podolnjak.
Ad.9.
Za zamjenicu voditeljice sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) pravnog studija - smjer kaznenopravne znanosti i poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti imenuje se izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić.
Ad.10.
Utvrđuju se uvjeti za upis u prvu godinu studija u akademskoj godini 2022./2023. i to:

Studijski programi
1.    Pravo, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
2.    Socijalni rad, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
3.    Javna uprava, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine
4.    Porezni studij, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. i 2. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                                       do 300 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi 
    Hrvatski jezik  (viša razina)                                                     do 200 bodova
    Matematika                                                                              do 150 bodova
    Strani (ili klasični) jezik (viša razina)                                     do 200 bodova
    Izborni predmet                                                                      do 100 bodova
(za integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij Pravo: Povijest, Filozofija, Logika, 
Sociologija ili Politika i gospodarstvo;
za preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad:
Psihologija, Filozofija, Logika ili Sociologija)
                                    
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća                
    Za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo: 
a.    Prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja iz bilo kojeg društvenog, humanističkog, prirodoslovnog ili umjetničkog predmeta, ili
b.    Sportaš kategoriziran prema kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora, ili
c.    Znanje drugog stranog jezika, ako ga je kandidat učio u srednjoj školi u trajanju od najmanje 3 godine / razreda, a odnosi se na: engleski, njemački, ruski, francuski, talijanski i španjolski jezik.
    Za preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad: Prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja iz bilo kojeg društvenog, humanističkog, prirodoslovnog ili umjetničkog predmeta            
                                                                                                                 do 50 bodova 

Pristupnici, da bi stekli pravo na upis na studijske programe 1. i 2., trebaju položiti sve ispite obveznog dijela državne mature.

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 3. i 4. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                                             do 450 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi 
    Hrvatski jezik  (viša razina)                                                           do 250 bodova
    Matematika                                                                                    do 100 bodova
    Strani (ili klasični) jezik (viša razina)                                            do 200 bodova

Pristupnici, da bi stekli pravo na upis na studijske programe 3. i 4., trebaju položiti sve ispite obveznog dijela državne mature.

Ad. 11.
Utvrđuju se uvjeti za upis u prvu godinu studija u akademskoj godini 2022./2023.

Uvjeti upisa za posebnu kvotu namijenjenu Hrvatima izvan Republike Hrvatske
Za akademsku godinu 2022./2023. odobrava se upis do 15 studenata, pripadnika hrvatskih manjina i iseljeništva, u statusu redovitog studenta, na studije fakulteta, i to: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij, preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada, preddiplomski stručni studij javne uprave i preddiplomski stručni porezni studij.
Kao kriterij za utvrđivanje liste redoslijeda za ostvarivanje prava na upis, vrednovat će se uspjeh u završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju (završni uspjeh u četiri zadnje godine u okviru najmanje dvanaestogodišnjeg školovanja).
Prijave se podnose od (datume ćemo utvrditi kada upisni termini budu poznati) 2022. od 9 do 12 sati u pisarnici fakulteta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, prizemno desno. Uz prijavu treba priložiti dokaz o statusu pripadnika hrvatskih manjina, odnosno iseljeništva te svjedodžbe o završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju.

Ad.12.
I.
Indeks kao službena isprava studenata prestaje se koristiti na svim studijskim programima koji se izvode na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  

II.
Službena isprava kojom se dokazuje status studenata je studentska iskaznica (X-ica) s podacima navedenim na njenoj površini, čipu i magnetskoj traci.
Studentska iskaznica se izdaje prilikom upisa na studijske programe studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Studentska iskaznica se izdaje i studentima koji sudjeluju u međunarodnim programima mobilnosti. 

III.
Osobne evidencije, rezultati ispita te upisivanje ocjena i potpisa obavlja se u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU).

IV.
Fakultetsko vijeće uskladiti će opće akte Fakulteta u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke

V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od akademske godine 2021./2022.   

Ad.14.
Prof. dr. sc. Marko Petrak imenuje se glavnim urednikom Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović izvršnim urednikom, a članovima uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Davor Adrian Babić, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Maja Seršić, izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš, izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac, izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić, izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković i izv. prof. dr. sc. Frane Staničić za razdoblje od 1. studenog 2021. do 1. studenog 2023. godine.
Članovima dopisnog (međunarodnog) uredništva imenuju se: Mauro Bussani, Mirjan Damaška, Attila Dudás, Marc Gjidara, Nikolaos-Komninos Hlepas, Janez Kranjc, Joseph Marko, Franz-Stefan Meissel, Franciszek Longchamps de Bérier,  Guido Pfeifer, C. H. (Remco) van Rhee, J. A. (Robbie) Robinson, Paul L. C. Torremans, Karel Wellens.
Ad.16.
Predlaže se uredništvo Revije za socijalnu politiku za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. u sastavu:
-    Prof. dr. sc. Zoran Šućur (glavni i odgovorni urednik), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za socijalnu politiku   
-    Doc. dr. sc. Danijel Baturina (izvršni urednik), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za socijalnu politiku  
-    Petra Bratoš (tajnica)
Članovi uredništva:
-    Prof. dr. sc. Gojko Bežovan, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za socijalnu politiku  
-    Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za sociologiju 
-    Prof. dr. sc. Nino Žganec, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za teoriju i metode socijalnog rada
-    Prof. dr. sc. Zdenko Babić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za socijalnu politiku  
-    Izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo
-    Izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za socijalnu politiku  
-    Izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za upravnu znanost 
-    Izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za obiteljsko pravo
-    Doc. dr. sc. Jelena Matančević, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za socijalnu politiku  
-    Dr. sc. Paul Stubbs, Ekonomski institut, Zagreb
-    Dr. sc. Teo Matković, Institut za društvena istraživanja, Zagreb  
Članovi međunarodnog dopisnog uredništva:
-    Prof. dr. sc. Ann E. P. Dill, Department of Sociology, Brown University, Sjedinjene Američke Države 
-    Prof. dr. sc. Adalbert Evers, Justus Liebig University Giessen, Njemačka
-    Prof. dr. sc. Irena Kogan, Mannheim Centre for European Social Research (MZES), University of Mannheim, Njemačka 
-    Prof. dr. sc. Noemi Lendvai, Centre for Urban Studies, School for Policy Studies, University of Bristol, Ujedinjeno Kraljevstvo 
-    Prof. dr. sc. Martin Potůček, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prag, Češka Republika 
-    Prof. dr. sc. Nol Reverda, European Institute of Comparative Social Studies, Maastricht, Nizozemska 
-    Prof. dr. sc. Miroslav Ružica, Forum for International Relations, Beograd, Srbija 
-    Prof. dr. sc. Nada Stropnik, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Slovenija
-    Prof. dr. sc. Ivan Svetlik, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija 

Ad.19. 
Doc. dr. sc. Zoran Burić imenuje se glavnim urednikom, a dr. sc. Juraj Brozović izvršnim urednikom Zagrebačke pravne revije.

Članovima domaćeg uredništva imenuju se:
izv. prof. dr. sc. Barbara Preložnjak 
izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić
izv. prof. dr. sc. Ružica Šimić Banović 
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
doc. dr. sc. Antun Bilić
doc. dr. sc. Marko Bratković
doc. dr. sc. Teo Giljević
doc. dr. sc. Henrik Riko Held
doc. dr. sc. Marko Jurić
doc. dr. sc. Miran Marelja
doc. dr. sc. Iva Savić
doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić
doc. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar

Članovima međunarodnog uredništva imenuju se:
prof. dr. sc. Paul Cardwell
prof. dr. sc. Gordan Kalajdžiev 
prof. dr. sc. Polonca Kovač
prof. dr. sc. Barbara Kresal
prof. dr. sc. Nele Matz-Luck
prof. dr. sc. Meliha Povlakić
prof. dr. sc. Charles Szymanski
prof. dr. sc. Vasilka Sancin
prof. dr. sc. Katja Šugman Stubbs
prof. dr. sc. Jurij Toplak
prof. dr. sc. Miloš Živković
dr. sc. Mitja Grbec
dr. sc. Nataša Hadžimanović

Urednici i članovi uredništva imenuju se za razdoblje od 31. prosinca 2021. do 31. prosinca 2023.
Ad.22.
Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak imenuje se glavnim urednikom, a Damir Kuzmić izvršnim urednikom izdavačke djelatnosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za slijedeće dvogodišnje razdoblje.
Ad.24.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.
Ad.25.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju sociologija, znanstvena grana posebne sociologije – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju  filozofija, znanstvena grana filozofija društva/socijalna filozofija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo  – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Ad.26.
a) Prihvaća se izvješće i ocjena o radu poslijedoktorandice dr.sc. Nike Bačić Selanec. Rad poslijedoktorandice dr.sc. Nike Bačić Selanec ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.
b)    Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistentice dr.sc. Reane Bezić  za razdoblje listopad 2020. – listopad 2021. Rad asistentice dr.sc. Reane Bezić  ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.
c)    Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistenta dr.sc. Jurja Brozovića u 2021. Rad asistenta dr.sc. Jurja Brozovića  ocjenjuje se ocjenom osobito uspješan.
d)    Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistentice dr.sc. Mateje Čehulić. Rad asistentice dr.sc. Mateje Čehulić  ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.
e)    Prihvaća se izvješće i ocjena o radu poslijedoktorandice dr.sc. Petre Đurman.Rad poslijedoktorandice dr.sc. Petre Đurman ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.
f)    Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistentice dr.sc. Irene Klemenčić. Rad asistentice dr.sc. Irene Klemenčić  ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.
g)    Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistentice dr.sc. Ines Rezo Bagarić za razdoblje od listopada 2019. do listopada 2021. Rad asistentice dr.sc. Ines Rezo Bagarić  ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.
i)    Prihvaća se izvješće i ocjena o radu poslijedoktorandice dr.sc. Nike Sušac za razdoblje od 2019. do 2021. Rad poslijedoktorandice dr.sc. Nike Sušac ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.
j)    Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistentice Ive Bjelinski Radić. Rad asistentice Ive Bjelinski Radić ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.
k)    Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistentice Antonije Ivančan. Rad asistentice Antonije Ivančan ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.
l)    Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistenta Danijela Javorića Barića.  Rad asistenta Danijela Javorića Barića ocjenjuje se ocjenom osobito uspješan.
m)    Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistenta Luke Petrovića.  Rad asistenta Luke Petrovića ocjenjuje se ocjenom osobito uspješan.
n)    Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistenta Davora Petrića. Rad asistenta Davora Petrića ocjenjuje se ocjenom osobito uspješan.
o)    Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistentice Dalije Pribisalić za razdoblje od listopada 2020. do listopada 2021. Rad asistentice Dalije Pribisalić  ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.
p)    Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistentice Petre Šprem za razdoblje od listopad 2020. do lipanj 2021. Rad asistentice Petre Šprem ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.
q)    Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistenta Marka Stilinovića za akad.god. 2020./2021. Rad asistenta Marka Stilinovića ocjenjuje se ocjenom osobito uspješan.
r)    Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistenta Leona Žganeca-Brajše za razdoblje od siječnja do listopada 2021. Rad asistenta Leona Žganeca-Brajše ocjenjuje se ocjenom osobito uspješan.
s)    Prihvaća se izvješće i ocjena o radu poslijedoktorandice dr.sc. Ive Lopižić. Rad poslijedoktorandice dr.sc. Ive Lopižić ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.
t)    Prihvaća se izvješće i ocjena o radu poslijedoktoranda dr.sc. Josipa Pandžić za razdoblje 2019. - 2021.  Rad poslijedoktoranda dr.sc. Josipa Pandžića ocjenjuje se ocjenom uspješan.
Ad. 27.
a) Prihvaća se izvješće i ocjena o radu mentorice prof. dr. sc. Marine Ajduković za razdoblje od listopada 2019. do listopada 2021. Rad mentorice prof. dr. sc. Marine Ajduković ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.

b) Prihvaća se izvješće i ocjena o radu mentora prof. dr. sc. Hrvoja Arbutine. Rad mentora prof. dr. sc. Hrvoja Arbutine ocjenjuje se ocjenom osobito uspješan.

c) Prihvaća se izvješće i ocjena o radu mentorice prof. dr. sc. Tamare Ćapeta. Rad mentorice prof. dr. sc. Tamare Ćapeta ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.

d) Prihvaća se izvješće i ocjena o radu mentorice prof. dr. sc. Zrinke Erent-Sunko. Rad mentorice prof. dr. sc. Zrinke Erent-Sunko ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.
e) Prihvaća se izvješće i ocjena o radu mentorice prof. dr. sc. Iris Goldner Lang. Rad mentorice prof. dr. sc. Iris Goldner Lang ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.
f) Prihvaća se izvješće i ocjena o radu mentorice prof. dr. sc. Ivane Grgurev. Rad mentorice prof. dr. sc. Ivane Grgurev ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.
g) Prihvaća se izvješće i ocjena o radu mentorice prof. dr. sc. Maje Seršić. Rad mentorice prof. dr. sc. Maje Seršić ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.
h) Prihvaća se izvješće i ocjena o radu mentora prof. dr. sc. Alana Uzelca u akad.god. 2019./2020. i 2020./2021. Rad mentora prof. dr. sc. Alana Uzelca ocjenjuje se ocjenom osobito uspješan.
i) Prihvaća se izvješće i ocjena o radu mentora prof. dr. sc. Siniše Zrinščaka za razdoblje od 2017. od 2021. Rad mentora prof. dr. sc. Siniše Zrinščaka ocjenjuje se ocjenom osobito uspješan.
j) Prihvaća se izvješće i ocjena o radu mentorice izv. prof. dr. sc. Anne-Marije Getoš Kalac za razdoblje od listopada 2020. do listopada 2021. Rad mentorice izv. prof. dr. sc. Anne-Marije Getoš Kalac ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.
k) Prihvaća se izvješće i ocjena o radu mentorice doc. dr. sc. Melite Carević. Rad mentorice doc. dr. sc. Melite Carević ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.
Ad.28.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju u akad. god. 2021./2022. iz nastavnih predmeta:
Pravo industrijskog vlasništva:
-    Doc. dr. sc. Ana Rački Marinković
-    Jasmina Adamović
Pravo konkurencije:
-    mr.sc. Marijana Liszt
-    prof. dr. sc. Jasmina Pecotić Kufman
-    dr. sc. Mirta Kapural

Sportsko pravo:
-    Ivica Veselić
-    dr. sc. Marija Zuber
-    doc. dr. sc. Marko Ivkošić
-    Petar Ceronja
-    dr. sc. Krešimir Šamija
-    doc. dr. sc. Vanja Smokvina 
-    Saša Pavličić Bekić
-    dr. sc. Ivica Franjko 
-    Petra Pocrnić Perica

Bankarsko pravo:
-    Željka Bregeš
-    Dr. sc. Morana Derenčinović Ruk
-    Ivana gažić
-    Ivana Parać Vukomanović

Ad.29.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Građansko pravo u zimskom semestru akad. god. 2021./2022.: mr.sc. Dražen Jakovina, Jadranka Liović-Merkaš, Nives Radišić, Jožica Matko Ruždjak, Mladen Sučević 
Ad.30.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Kazneno pravo u zimskom semestru akad. god. 2021./2022.:
Koraljka Bumči – 8 nastavnih sati
Andrea Šurina Marton – 8 nastavnih sati
Tanja Vranjican – 8 nastavnih sati
Marta Šamota Galjer – 10 nastavnih sati
Renata Pražetina Kaleb  - 10 nastavnih sati
Ljubo Pavasović Visković – 10 nastavnih sati
Gordana Mihaela Grahovac - 8 nastavnih sati
Saša Manojlović - 8 nastavnih sati
Lidija Horvat - 8 nastavnih sati
Ivan Glavić - 8 nastavnih sati
Mirna Mavriček – 4 nastavna sata
Alan Pretković - 4 nastavna sata
Selim Šabanović - 6 nastavnih sati
Gordana Križanić - 7 nastavnih sati
Silvio Radobuljac - 6 nastavnih sati
Damir Juras - 7 nastavnih sati
Sanja Nola – 10 nastavnih sati                

Ad.31.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicama za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Zemljišnoknjižno pravo na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju u akademskoj godini 2021./2022.: Mihaela Jozipović, Ivo Đuratović, Lana Putrić, Bojan Ruždjak
Ad.32.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Ani Martinić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje u akademskoj godini 2021./2022.

Ad.33.
Daje se suglasnost dr. sc. Niki Bačić Selanec za sudjelovanje u izvođenju nastave na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na diplomskom studiju Master of European Studies u ukupnom trajanju od 56 sati u akademskoj godini 2021./2022.
Ad.34.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Snježani Vasiljević za sudjelovanje u izvođenju nastave na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na specijalističkom studiju Prilagodba EU: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU iz kolegija Pravo EU i upravljanje europskim projektima u ukupnom trajanju od 45 sati u akademskoj godini 2021./2022.

Ad.35.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Antoniji Petričušić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Economic, social and cultural rights na poslijediplomskom studiju European Regional Master's Programme in Democracy and Human Rights kojega zajednički izvode Sveučilište u Sarajevu, Centar za interdisciplinarne studije (CIS) i Sveučilište iz Bologne, Institut za srednjoeuropsku i balkansku Europu (IECOB) u ukupnom trajanju od 8 sati u akademskoj godini 2021./2022.

Ad.36.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Tatjani Josipović za sudjelovanje u izvođenju nastave na doktorskom studiju na Universita degli studi di Torino - dipertimento di giurispruden za iz kolegija Digitalizacija i građansko pravo u ukupnom trajanju od 10 sati u akademskoj godini 2021/2022. 

Ad.37.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Anna-Mariji Getoš Kalac za sudjelovanje u izvođenju nastave na University of Lausanne - School of Criminal Sciences iz kolegija 'Victimology' u zimskom semestru 2021. godine u ukupnom trajanju od 28 sati (predavanja kroz 2 bloka nastave po 3 dana).

Ad.38.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Anna-Mariji Getoš Kalac za sudjelovanje u izvođenju nastave na SciencesPo Paris School of International Affairs - PSIA iz kolegija 'Law and (In)Security in the Pre-Crime Era' u zimskom semestru 2021. godine u ukupnom trajanju od 24 sati predavanja kroz blok nastave od po 3 dana.

Ad.39.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije dr. sc. Irene Bezić s naslovom „Društvene promjene i organizacija skrbi za osobe s većim stupnjem invaliditeta u razdoblju od 1988. do 2013.“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije dr. sc. Irene Bezić s naslovom „Društvene promjene i organizacija skrbi za osobe s većim stupnjem invaliditeta u razdoblju od 1988. do 2013.“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Daniela Bratković.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Petre Pocrnić Perica s naslovom „Rješavanje sporova u profesionalnom sport“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Petre Pocrnić Perica s naslovom „Rješavanje sporova u profesionalnom sport“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Eduard Kunštek.
Ad.40.
Ljiljani Mavračić Tišma, polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Sukob interesa u javnoj nabavi: konceptualna analiza, procesnopravne i materijalnopravne posljedice i odgovarajuće preventivne i mitigacijske mjere“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Marko Turudić.
Ad.41.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Sabine Đipalo s naslovom „Pravo na zdravlje u suvremenom međunarodnom pravu", u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić,  prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić. 
Ad.43.
Dr. sc. Marin Bonačić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Dr. sc. Zoran Burić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.44.
Dr. sc. Mateja Held, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.45.
Dr. sc. Henrik-Riko Held, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.46.
Dr. sc. Dunja Milotić, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države. Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad. 47.
Dr. sc. Tomislav Jakšić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

Popis obavijesti