Odluke

d.2.
Za člana Senata Sveučilišta u Zagrebu izabire se prof. dr. sc. Ivan Koprić, a za zamjenicu prof. dr. sc. Iris Goldner Lang.
Ad.3.
Za članove Vijeća društvo-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu izabiru se:
Prof. dr. sc. Ivan Koprić, član - doc. dr. sc. Mario Krešić, zamjenik člana
Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, članica - izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana, zamjenica članice
Prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas članica - prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, zamjenik člana
Prof. dr. sc. Ivana Grgurev, članica - izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, zamjenik člana
Prof. dr. sc. Saša Nikšić, član - izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović, zamjenik člana 
Izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić, članica - prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, zamjenica članice
Izv. prof. dr. sc. Gordana Berc, članica - doc. dr. sc. Jelena Matančević, zamjenica članice
Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić, član - izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, zamjenica članice

Ad.4.
Prihvaća se financijski plan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2022., 2023. i 2024. godinu.
Ad.5.
Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang izabire se za predstojnicu Katedre za europsko javno pravo za akademske godine 2021./2022. i 2022./2023. 
Ad.6. 
Za voditeljicu poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava imenuje se prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, a zamjenicu voditeljice doc. dr. sc. Melita Carević.
Ad.7.
Prihvaća se izmjena izvedbenog plan poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija – smjer kaznenopravne znanosti i poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti.
Ad.8.
Za voditeljicu sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) pravnog studija - smjer kaznenopravne znanosti i poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti imenuje se izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana.
Ad.9.
Dr. sc. Ana Opačić, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada. 
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.10.
Dr. sc. Lucija Vejmelka, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada. 
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad. 11.
Doc. dr. sc. Jelena Matančević ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Jelenu Matančević izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Ad.12.
Dr. sc. Dario Čepo, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje politologija, znanstvena grana komparativna politika.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.13. 
Doc. dr. sc. Mateja Held ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Mateju Held izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice

Ad.14.
Doc. dr. sc. Henrik-Riko Held ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Henrika-Rika Helda izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Ad.15.
Doc. dr. sc. Tomislav Jakšić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Tomislava Jakšića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Ad.16.
Doc. dr. sc. Dunja Milotić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Dunju Milotić izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Ad. 17.
Dr. sc. Mihovil Škarica, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.18.
Dr. sc. Reana Bezić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Reanu Bezić izabere u znanstveno zvanje znanstvene suradnice.
Ad.19. 
Doc. dr. sc. Tihana Jendričko ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Tihanu Jendričko izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

Ad.20.
Izv. prof. dr. sc. Ivana Bajakić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Ivanu Bajakić izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.
Ad.21.
Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Frane Staničića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.
Ad.22.
Izv. prof. dr. sc. Gordana Berc ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.
Predlažemo Matičnom odboru da  izv. prof. dr. sc. Gordanu Berc izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.
Ad. 23.
Dora Pavković izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno pravo.

Ad.24.
Petra Kožljan izabire se za asistenticu u statusu doktorandice na projektu „Međugeneracijski prijenos rizika za mentalno zdravlje adolescenata“ (DOK-2021-02-5858) Hrvatske zaklade za znanost.
Ad.25.
Andrej Božinovski izabire se za asistenta u statusu doktoranda na projektu „Innocence Project in Croatia“ (DOK-2021-02-5858) Hrvatske zaklade za znanost.
Ad.26.
Poništava se natječaj za izbor jednog zaposlenika na radnom mjestu asistenta u statusu doktoranda na uspostavnom istraživačkom projektu „Hrvatsko prekršajno pravo u europskom kontekstu – izazovi i perspektive“ (UIP-2020-02-6482) Hrvatske zaklade za znanost, na vrijeme od četiri godine, koji je objavljen 2. lipnja 2021. u Narodnim novinama, Večernjem listu, My EURAXESS i web stranici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na radnom mjestu asistenta u statusu doktoranda na uspostavnom istraživačkom projektu „Hrvatsko prekršajno pravo u europskom kontekstu – izazovi i perspektive“ (UIP-2020-02-6482) Hrvatske zaklade za znanost, na vrijeme od četiri godine.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Marin Bonačić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Zoran Burić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Ad. 27.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Katedre za pomorsko i općeprometno pravo na integriranom preddiplomskom i diplomskom pravnom u akad. god. 2021./2022.:
-    Private Security Services and Law – dr. sc. Ivana Keser
-    Pravo osiguranja – mr. sc. Hrvoje Pauković
-    Pomorsko i općeprometno pravo- seminar – Danijela Simeunović
-    Međunarodno zračno pravo – Marko Božičević
-    International Air Low – Helena Kokot

Ad.28.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Sudska medicina u zimskom semestru akad. god. 2021./2022.:
Prof. dr. sc. Milovan Kubat – 3 nastavna sata
Prof. dr. sc. Vedrana Petrovečki – 8 nastavnih sati
Doc. dr. sc. Marija Baković – 5 nastavnih sati
Dr. sc. Anton Mažuranić – 3 nastavna sata
Dr. sc. Pero Bubalo – 2 nastavna sata
Dr. sc. Petar Škavić – 4 nastavna sata
Dr. sc. Marina Nestić – 3 nastavna sata
Dr. sc. Martina Tkalčić – 2 nastavna sata

Ad.29.
Daje se suglasnost vanjskom suradniku izv. prof. dr. sc. Željku Karasu za  sudjelovanje u izvođenju nastave i ispitivanje iz predmeta Kriminalistika u ukupnom trajanju od 30 nastavnih sati u akad. god. 2021./2022.
Ad.30.
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2021./2022. vanjskim suradnicima:
Engleski jezik pravne struke
Bojan Prosenjak, prof., 6 nastavnih sati tjedno
Francuski jezik pravne struke
Mr. sc. Sonja Stević, predavač, 4 nastavna sata tjedno, Emilie Thevenet, prof., 2 nastavna sata tjedno

Ad.31.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz predmeta Upravno pravo na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju i Osnove upravnog prava na preddiplomskom sveučilišnom socijalnom studiju u akad. god. 2021./2022.:
Radmila Bolanča Vuković – 20 nastavnih sati, Meri Dominis Herman – 20 nastavnih sati, Mirjana Harapin – 20 nastavnih sati, Kristina Senjak Krunić – 20 nastavnih sati, Hrvoje Miladin – 20 nastavnih sati.

Ad.32.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2021./2022. na Studijskom centru za javnu upravu i javne financije:
A.    STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE I SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE
a)    Za obavljanje nastave odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti):
dr. sc. Mladen Andrlić, dr. sc. Silvija Babić, Slavica Banić, Vinkica Duvnjak, dr. sc. Petra Đurman, izv. prof. dr. sc. Sandro Gerić, prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak, dr. sc. Sanja Maleković, Andrea Metelko-Zgombić, Neven Pelicarić, prof. dr. sc. Zdravko Petak, dr. sc. Nikola Popović, mr. sc. Davor Rajčić, dr. sc. Alen Rajko, doc. dr. sc. Miroslav Rajter, dr. sc. Koraljka Sansović, prof. dr. sc. Diana Šimić, dr. sc. Sanja Tišma, prof. dr. sc. Vesna Vašiček, prof. dr. sc. Neven Vrček, izv.prof. dr. sc. Nenad Vretenar, doc. dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek, dr. sc. Tihomir Žiljak, 

b)    Za obavljanje dijela nastave bez mogućnosti ispitivanja:
izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić, mr. sc. Dubravka Bevandić, Jagoda Botički, dr. sc. Mihaela Bronić, dr. sc. Domagoj Dodig, Daniela Franić, izv.prof. dr. sc. Marijana Grbeša, Tatjana Holjevac, Nives Kopjatich Škrlec, Anamarija Kovač, prof. dr. sc. Polona Kovač, Igor Lekić, Anita Markić, dr. sc. Sandra Marković, Petra Matković, Boris Milošević, Andreja Pavlović, Sanda Pipunić, Sanja Pintar Gotal, Irena Podgajski, 
dr. sc. Jakša Puljiz, Kristina Ratković, prof. dr. Tuan Samahon, Štefica Stažnik, dr. sc. Goran Selanec
mr. sc. Tena Šimonović Einwalter, Mirjana Vergaš, Tomislav Vračić, Boris Zelenika, 

B.    STRUČNI POREZNI STUDIJ
a)    Za obavljanje nastave odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti):
doc. dr. sc. Sanja Broz Tominac, doc. dr. sc. Jakša Krišto, prof. dr. sc. Alen Stojanović, prof. dr. sc. Vesna Vašiček, 

b)    Za obavljanje dijela nastave – predavanja i vježbe – bez mogućnosti ispitivanja
Ilija Braovac, dr. sc. Maja Bubalo, Ksenija Cipek, doc. dr. sc. Ivan Čevizović, Nikolina Dizdar Čehulić, 
dr. sc. Domagoj Dodig, Marijan Filković, Renata Kalčić, dr. sc. Sandra Marković, Dražen Nimčević, 
Marija    Peranić, mr.sc. Tanja Rašić Krajnović, Tatjana Ricijaš, Bernardica Stipić, Hrvoje Škrtić, Tajana Vrban.

Ad.33.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u akad. god. 2021./2022.:
Vanjski suradnici Studijskog centra socijalnog rada  2021./2022. - zimski semestar 

Menadžment u socijalnom sektoru    mr. sc. Domagoj Račić    -    60    
Europska socijalna politika    Mirna Varga    -    120    
Socijalna politika i socijalni razvoj    dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović  -  4        
Socijalna politika i socijalni razvoj    dr. sc. Jakša Puljiz  -  4        
Uvod u psihologiju    Dario Galešić   -     36    
Uvod u psihologiju    Ana-Marija Bohaček   -  4        
Metodologija istraživanja u socijalnom radu    Tina Jakovac Krznarić      -  120
Metodologija istraživanja u socijalnom radu    Lana Pehar  - 120
Osnove savjetovanja    Dunja Lačan - 20
Osnove savjetovanja    Tereza Oreb  - 20
Osnove savjetovanja    Anita Šoštarić - 20
Osnove savjetovanja    Dajana Ravlija  - 20
Socijalni rad u organiziranju zajednice    Danijela Đurak - 12
Socijalni rad u organiziranju zajednice    Nedeljko Marković - 12
Socijalni rad u organiziranju zajednice    Suzana Gumbas -  12
Socijalni rad u organiziranju zajednice    Borja Grmoja -  12
Socijalni rad u organiziranju zajednice    Martina Mičuga - 12
Socijalni rad u organiziranju zajednice    Martina Šimunić  - 12
Socijalni rad u organiziranju zajednice    Ivana Lukičević - 12
Socijalni rad u organiziranju zajednice    Dijana Vuković -  12
Mladi društveno neprihvatljivog ponašanja    Antun Ilijaš - 2

Ad.34.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Biljana Kostadionov, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Sanja Barić,     redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.35.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jasenko Marin, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.36.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Iris Goldner Lang za izvođenje nastave iz predmeta Methodology of EU Law u ukupnom trajanju od 27 nastavnih sati na Fakultetu političkih znanosti na doktorskom studiju Politologija u akad.god. 2022./2023.
Ad.37.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Marku Šikiću, izv. prof. dr. sc. Frani Staničiću i doc. dr. sc. Mateji Held za izvođenje nastave iz predmeta Upravno pravo u ukupnom trajanju od 45 sati na preddiplomskom  studiju na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu u akad.god. 2021./2022.
Ad.38.
Uskraćuje se suglasnost prof. dr. sc. Zdenku Babiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Siromaštvo i socijalna pomoć u ukupnom trajanju od 30 nastavnih sati na diplomskom studiju Socijalnog rada na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akad. god. 2021./2022. 
Ad.39.
Uskraćuje se suglasnost prof. dr. sc. Nini Žganecu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Teorijske osnove socijalnog rada i Suvremeni teorijski pristupi u socijalnom radu  na preddiplomskom studiju Socijalni rad i na diplomskom studiju Socijalnog rada na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akad. god. 2021./2022. u ukupnom trajanju od 60 nastavnih sati.
Ad.40.
Uskraćuje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Šućuru za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Europska socijalna politika i Siromaštvo i socijalna pomoć  na  diplomskom studiju Socijalnog rada na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akad. god. 2021./2022. u ukupnom trajanju od 60 nastavnih sati.
Ad.41.
Odbija se zahtjev Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 1. srpnja 2021. za sklapanjem ugovora za provođenje nastave na preddiplomskoj/diplomskoj razini za akad. god. 2021./2022.
Ad.43.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Jurja Brozovića s naslovom „Priprema i organizacija raspravljanja u parničnom postupku"“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Jurja Brozovića s naslovom „Priprema i organizacija raspravljanja u parničnom postupku" u sastavu: prof. emeritus Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Jasnica Garašić, prof. dr. sc. Aleksandra Maganić. 
b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Vesne Trut s naslovom „Odrednice položaja žena u obrambenom sustavu Republike Hrvatske“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije mr. sc. Vesne Trut s naslovom „Odrednice položaja žena u obrambenom sustavu Republike Hrvatske“ u sastavu: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić, prof. dr. sc. Ivan Rimac, dr. sc. Mirjana Adamović.
c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Željke Barić s naslovom „Učinkovitost psihosocijalnih usluga skloništa za žene žrtve nasilja u obitelji iz perspektive teorije osnaživanja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Željke Barić s naslovom „Učinkovitost psihosocijalnih usluga skloništa za žene žrtve nasilja u obitelji iz perspektive teorije osnaživanja“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. emeritus Dean Ajduković, izv. prof. dr. sc. Maja Laklija. 
Ad.44.
Mr. sc. Davoru Vuletiću, polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer europsko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pravo državnih potpora u Europskoj uniji za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora: Pravni izazovi balansiranja tržišnog natjecanja, ublažavanja klimatskih promjena i sigurnosti opskrbe / State Aid Law for Electricity Generation from Renewable Energy Sources in the European Union: Legal Challenges in Balancing Market Competition, Climate Change Mitigation and Security of Supply“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se doc. dr. sc. Melita Carević.
Ad.45.
Ines Majnarić, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Obilježja roditelja u postupku razvoda kao prediktori konfliktnosti razvoda“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Marina Ajduković i doc. dr. sc. Asmir Gračanin.
Ad.46.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Ane Ostrovidov Jakšić s naslovom „Pravni i financijski okvir koncepta aktivacije u politici zapošljavanja u Republici Hrvatskoj“, u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, dr. sc. Predrag Bejaković.

Ad.47.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Branimira Pađena s naslovom „Europski okvir za pravno uređenje pobačaja u Hrvatskoj de lege lata i de lege ferenda", u sastavu: izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Nenad Hlača.
Ad.48.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Mislava Burazera s naslovom „Analiza položaja neubrojivih počinitelja kaznenih djela u kaznenom postupku", u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Zoran Burić, izv. prof. dr. sc. Dalida Rittossa.
Ad.49.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Tamare Živković Ivanović s naslovom „Doživljaj stigme iz perspektive osoba s iskustvom laringektomije i članova njihovih obitelji“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, doc. dr. sc. Ratko Prstačić, izv. prof. dr. sc. Jelena Ogresta, prof. dr. sc. Zlatko Miliša.
Ad.50.
Usvaja se ishod učenja za kolegij Pravni okvir pružanja privatnih sigurnosnih usluga. 
Ad.51.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Zrinščaku za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2021./2022.
Ad.52.
Prof. dr. sc. Nini Tepeš odobrava se studijski dopust od 1. ožujka 2022. do 28. veljače 2023. godine zbog stručnog usavršavanja na Fordham University School of Law, New York, Sjedinjene Američke Države.


 

Popis obavijesti