Odluke

Ad.1. 
Raspisati će se javni natječaj za upis na poslijediplomski doktorski studij pravnih znanosti početkom zimskog semestra akademske godine 2021./2022. kao semestra koji prethodi prvom semestru doktorskog studija, a biti će objavljen u dnevnom tisku i na mrežnoj stranici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
                                                                      - - -
                                                                         I.
Slijedom Odluke Vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o prihvaćanju studijskog Programa poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija pravnih znanosti i pripadajućih dokumenata od 27. siječnja 2021. („novi studij“) donosi se odluka o prestanku izvođenja poslijediplomskog doktorskog studija koji se ustrojava i izvodi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sukladno postojećem programu („stari studij“)
                                                                         II.
Doktorandi upisani na poslijediplomski doktorski studij u skladu s postojećim programom („stari studiji“) dužni su ispuniti sve obveze propisane programom postojećeg studija prema individualnom statusu svakog pojedinog doktoranda i obraniti doktorski rad sukladno aktima koji uređuju predmetni studij, najkasnije do 01. listopada 2027. godine. Obrana doktorskog rada nakon isteka roka određenog točkom II. ove odluke neće biti dopuštena.
                                                                         III.
Ova odluka Vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostavlja se Senatu Sveučilišta u Zagrebu radi donošenja odluke Senata o brisanju studijskog programa Pravnih znanosti iz Upisnika studijskih programa i upisa studijskog Programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija pravnih znanosti u predmetni Upisnik.

Ad.2.
Prihvaća se izvedbeni plan integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog  pravnog studija za akademsku 2021./2022. godinu.

Ad.3.
Prihvaća se izvedbeni plan preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada, diplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada i diplomskog sveučilišnog studija socijalne politike  za akademsku 2021./2022. godinu.

Ad.4.
Prihvaća se izvedbeni plan preddiplomskog stručnog studija javne uprave i specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave za akademsku 2021./2022. godinu.

Ad.5. 
Prihvaća se izvedbeni plan preddiplomskog stručnog poreznog studija za akademsku 2021./2022. godinu.

Ad.6.
Usvajaju se ishodi učenja na razini kolegija za sve studije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Usvaja se Anketa  studenata za vrednovanje rada nastavnika i suradnika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Usvaja se Anketa  studenata za vrednovanje ostvarenih ishoda učenja studijskog programa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Usvaja se Anketa studenata za vrednovanje ostvarenih ishoda učenja kolegija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 

Popis obavijesti