Odluke

Ad.1.
Prihvaćaju se Ishodi učenja studijskih programa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Ad.2.

Prihvaća se Strateški program znanstvenih istraživanja za razdoblje 2021. -2025.

Popis obavijesti