Odluke

Ad.1.
Prihvaća se prijedlog studijskog Programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija  pravnih znanosti, prijedlog Programa doktorskog studija „Doktorski studij pravnih znanosti“ – Elaborat i Pravilnik o poslijediplomskom doktorskom studiju pravnih znanosti.
 
Ad.2.
a)  Vinkica Duvnjak, izabire se u naslovno nastavno zvanje predavačice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava za nastavni predmet Nomotehnika.
Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
b) Mr.sc. Dubravka Bevandić, izabire se u naslovno nastavno zvanje predavačice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava za nastavni predmet Europski upravni prostor.
Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
b) Mr.sc. Tena Šimonović Einwalter, izabire se u naslovno nastavno zvanje predavačice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava za nastavni predmet Europski upravni prostor.
Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
 
Ad.3.
a)  Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.
b)  Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za pravo informacijskih tehnologija i informatiku, u sastavu: prof. dr. sc. Dražen Dragičević, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Goran Vojković, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo - Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
c) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, na Katedri za obiteljsko pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, redovita  profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, redovita  profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dijana Jakovac-Lozić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.
d) Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost, u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordana Marčetić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Mirko Klarić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.
e)  Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marko Šikić,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Dario Đerđa, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.
f)  Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jasenko Marin, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić,  redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.
 
Ad.4.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Barbare Preložnjak u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Luka Burazin, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Irena Majstorović,  redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Dinka Šago, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

 
Ad.5.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Maria Krešića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Luka Burazin, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Ivan Padjen, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države - Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.
 
Ad.6.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Mihovila Škarice u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordana Marčetić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mirko Klarić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

 
Ad.7.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Maje Rebrović Čančarević s naslovom „Doživljaj roditelja o utjecaju djeteta s teškoćama u razvoju na obiteljske procese“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Maje Rebrović Čančarević s naslovom „Doživljaj roditelja o utjecaju djeteta s teškoćama u razvoju na obiteljske procese“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, izv. prof. dr. sc. Gordana Berc, prof. dr. sc. Anamarija Žic Ralić.
b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Pere Mihaljevića s naslovom „Kriminološka i kaznenopravna analiza prostitucije u Hrvatskoj“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Pere Mihaljevića s naslovom „Kriminološka i kaznenopravna analiza prostitucije u Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić 
 
Ad.8.
Prof. dr. sc. Tonči Matulić imenuje se drugim mentorom pri izradi doktorskog rada Katarine Peročević, doktorske disertacije s naslovom „Pravne odrednice osobnosti nerođenog djeteta“.

 
Ad.9.
a) Dini Gliha, polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „The Copyright-Competition Interaction within the EU / Interakcija između autorskog prava i prava tržišnog natjecanja u EU“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Siniša Petrović i izv. prof. dr. sc. Silke von Lewinski.
b) Ivanu Akrapu, polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Dokumentarni inkaso“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Petar Miladin i doc. dr. sc. Marko Ivkošić.
 
Ad.10.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Luke Pribisalića s naslovom „Oporezivanje kamata i autorskih naknada između povezanih trgovačkih društava“, u sastavu: doc. dr. sc. Jasna Bogovac, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Siniša Petrović, izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, doc. dr. sc. Zoran Šinković
 
Popis obavijesti