Odluke

Ad.1.

Dr. sc. Ružica Šimić Banović, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana opća ekonomija.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.2.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Marka Turudića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marko Šikić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Ad.3.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Tihomira Katulića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dražen Dragičević, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc. Goran Vojković, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo - Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.


Ad.4.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Marte Dragičević Prtenjača u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u trajnom zvanju znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Sunčane Roksandić Vidlička u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u trajnom zvanju znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Ad.5.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Tomislava Sokola u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang,   redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Frane Staničić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.6.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Elizabeti Ivičević Karas za sudjelovanje u programu cjeloživotnog obrazovanja Novela Zakona o kaznenom postupku u organizaciji Hrvatske odvjetničke komore i Odvjetničke akademije u trajanju od 8 sati.

Daje se suglasnost doc. dr. sc. Antoniji Petričušić za sudjelovanje u izvođenje nastave iz kolegija Economic, Social and Cultural Rights na poslijediplomskom studiju European Master's Programme in Democracy and Human Rights Sveučilišta u Sarajevu i Sveučilišta iz Bologne.

Ad.7.

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Branimira Škurle s naslovom „Obveza prijenosa imovine društva po čl. 552. Zakona o trgovačkim društvima".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Branimira Škurle s naslovom „Obveza prijenosa imovine društva po čl. 552. Zakona o trgovačkim društvima" u sastavu:
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić.

Ad.8.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Irene Klemenčić s naslovom „Međunarodna razmjena informacija u poreznim stvarima u kontekstu zaštite prava poreznih obveznika " u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutin, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, dr. sc. Predrag Bejaković.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Anite Dučkić Sertić s naslovom „Iskustvo cjelovitoga oporavka od ovisnosti bivših ovisnika u terapijskim zajednicama" u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, izv. prof. dr. sc. Ante Bagarić.

Ad.9.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Antuna Ilijaša s naslovom „Odrednice profesionalnog stresa i zdravlja socijalnih radnika u centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj“, u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Aleksandar Racz.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Sabine Mandić s naslovom „Odrednice ovisnosti o internetu zagrebačkih srednjoškolaca“, u sastavu: doc. dr. sc. Lucija Vejmelka, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Dora Dodig Hundrić, prof. dr. sc. Ivan Rimac,izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš.

Ad. 10.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Jasnici Garašić za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2020./2021.

Ad.11.
Izv. prof. dr. sc. Ivani Dobrotić odobrava se plaćeni dopust od 1. listopada 2020. do 31. ožujka 2021. godine zbog stručnog usavršavanja na Sveučilištu u Oxfordu, Odjelu za socijalne politike i intervenciju, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske.

 

 

Popis obavijesti