Odluke

ad.1.
Prof. dr. sc. Marina Ajduković predlaže se za redovitu članicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za društvene znanosti.

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović predlaže se za redovitu članicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za društvene znanosti.

ad.2.
Imenuju se zamjenici članova odbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2019./2020. i 2020./2021.:

Odbora za međunarodnu suradnju i mobilnost
Tin Kolenko, član umjesto Lucije Krznar

Odbor za poticanje izvrsnosti studenata
Luka Švić, zamjenik člana

Odbor za žalbe studenata
Srećko Perković, zamjenik člana

ad.4.
Prihvaća se Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj  2019./2020. godini.

ad.5.
Prihvaća se izvedbeni plan poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija – smjer kaznenopravne znanosti i poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti.

ad.6.
Utvrđuju se uvjeti za upis u prvu godinu studija u akademskoj godini 2020./2021.
Uvjeti upisa za posebnu kvotu namijenjenu Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Za akademsku godinu 2020./2021. odobrava se upis do 15 studenata, pripadnika hrvatskih manjina i iseljeništva, u statusu redovitog studenta, na studije fakulteta, i to: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij, preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada, preddiplomski stručni studij javne uprave i preddiplomski stručni porezni studij.

Kao kriterij za utvrđivanje liste redoslijeda za ostvarivanje prava na upis, vrednovat će se uspjeh u završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju (završni uspjeh u četiri zadnje godine u okviru najmanje dvanaestogodišnjeg školovanja).

Prijave se podnose od (datume ćemo utvrditi kada upisni termini budu poznati) 2020. od 9 do 12 sati u pisarnici fakulteta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, prizemno desno. Uz prijavu treba priložiti dokaz o statusu pripadnika hrvatskih manjina, odnosno iseljeništva te svjedodžbe o završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju.

ad.7.
Predlaže se raspisivanje natječaja za upis polaznika u I. semestar poslijediplomskog specijalističkog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti.

ad.9.
Predlaže se uredništvo Revije za socijalnu politiku u sastavu:
- Prof. dr. sc. Zoran Šućur (glavni i odgovorni urednik), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za socijalnu politiku  
- Doc. dr. sc. Danijel Baturina (izvršni urednik), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za socijalnu politiku 
- Petra Bratoš (tajnica)

Članovi uredništva:
- Prof. dr. sc. Gojko Bežovan, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za socijalnu politiku 
- Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za sociologiju
- Prof. dr. sc. Nino Žganec, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za teoriju i metode socijalnog rada
- Prof. dr. sc. Zdenko Babić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za socijalnu politiku 
- Izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za radno i socijalno pravo
- Izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za socijalnu politiku 
- Doc. dr. sc. Jelena Matančević, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za socijalnu politiku 
- Doc. dr. sc. Jasmina Džinić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za upravnu znanost
- Doc. dr. sc. Ivan Šimović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za obiteljsko pravo
- Dr. sc. Paul Stubbs, Ekonomski institut, Zagreb
- Dr. sc. Teo Matković, Institut za društvena istraživanja, Zagreb 

Članovi međunarodnog dopisnog uredništva:
- Prof. dr. sc. Ann E. P. Dill, Department of Sociology, Brown University, Sjedinjene Američke Države
- Prof. dr. sc. Adalbert Evers, Justus Liebig University Giessen, Njemačka
- Prof. dr. sc. Irena Kogan, Mannheim Centre for European Social Research (MZES), University of Mannheim, Njemačka
- Prof. dr. sc. Noemi Lendvai, Centre for Urban Studies, School for Policy Studies, University of Bristol, Ujedinjeno Kraljevstvo
- Prof. dr. sc. Martin Potůček, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prag, Češka Republika
- Prof. dr. sc. Nol Reverda, European Institute of Comparative Social Studies, Maastricht, Nizozemska
- Prof. dr. sc. Miroslav Ružica, Forum for International Relations, Beograd, Srbija
- Prof. dr. sc. Nada Stropnik, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Slovenija
- Prof. dr. sc. Ivan Svetlik, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija

ad.11.
Izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević imenuje se glavnim urednikom, a doc. dr. sc. Zoran Burić izvršnim urednikom Zagrebačke pravne revije.

Članovima domaćeg uredništva imenuju se:
1. Izv. prof. dr. sc. Lana Ofak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2. Doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
3. Doc. dr. sc. Iva Savić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
4. Doc. dr. sc. Ružica Šimić Banović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
5. Doc. drr. sc. Tena Hoško, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
6. Dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
7. Prof.dr.sc. Zlata Đurđević, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
8. Izv. prof. dr. sc. Hano Ernst, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
9. Izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
10. Doc. dr. sc. Henrik-Riko Held, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
11. Doc. dr. sc. Tomislav Jakšić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
12. Izv. prof. dr. sc. Ivan Kosnica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
13. Doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
14. Doc. dr. sc. Hrvoje Lisičar, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
15. Doc. dr. sc. Barbara Preložnjak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članovima međunarodnog uredništva imenuju se:
1. Prof.dr.sc. Gordan Kalajdžiev, Pravni fakultet Justinijan Prvi, Sveučilište Sveti Kiril i Metodij u Skopju, Makedonija
2. Prof.dr.sc. Barbara Kresal, Fakultet za socijalni rad, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
3. Prof.dr.sc. Nele Matz-Luck, direktorica na Walther Schücking Institutu za međunarodno pravo, Sveučilište u Kielu, Njemačka
4. Prof.dr.sc. Meliha Povlakić, Pravni fakultet, Sveučilište u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
5. Prof.dr.sc. Charles Szymanski, Pravni fakultet, Vytautas Magnus Sveučilište, Kaunas, Litva
6. Prof.dr.sc. Katja Šugman Stubbs, Pravni fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
7. Associate Prof. Polonca Kovač, Fakultet za javnu upravu, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija, Slovenija
8. Izv. prof. dr. sc. Vasilka Sancin, Pravni fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
9. Doc.dr.sc. Miloš Živković, Pravni fakultet Sveučilišta u Beogradu, Srbija
10. Dr.sc. Paul Cardwell, profesor prava, Sveučilište Strathclyde, Glasgow, Škotska
11. Dr.sc. Mitja Grbec, Fakultet za pomorstvo i promet, Portorož, Slovenija
12. Prof. dr. sc. Jurij Toplak, Sveučilište u Mariboru, Slovenija
13. Dr.iur. Nataša Hadžimanović, Max Planck Institut, Hamburg, Njemačka

Urednici i članovi uredništva imenuju se do 31. prosinca 2021.

ad.12.
Dr. sc. Aleksandar Racz ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Aleksandra Racza izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad.13.
Doc. dr. sc. Silke von Lewinski ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice (naslovno zvanje).
Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Silke von Lewinski izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

ad.14.
Dr. sc. Nika Bačić Selanec izabire se u suradničko zvanje poslijedoktoranda, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana  europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.

ad.15.
Ines Rezo izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.

ad.16.
Lana Pehar izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici, na određeno vrijeme, zamjena za porodni dopust.

ad.17.
Dalia Pribisalić izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti za vrijeme trajanja uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost »HRVATSKI MONITOR NASILJA - Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava (CroViMo), UIP-2017-05-8876, te izradu disertacije, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta.

ad.18.
Dr. sc. Petra Đurman izabire se u suradničko zvanje poslijedoktoranda, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana  upravno pravo i uprava, na projektu Horizon 2020 Twinning Open Data Operational, na vrijeme od tri godine.

ad.19.
Dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Rutvicu Rusan Novokmet  izabere u znanstveno zvanje znanstvene suradnice.

ad.20.
Izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Jasminku Pecotić Kaufman izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.

ad.21.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za pravo informacijskih tehnologija i informatiku, u sastavu: prof. dr. sc. Dražen Dragičević, redoviti profesor u trajnom zvanju znanstvenom polju pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc.  Dubravka Akšamović, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava - Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.

ad.22.
Raspisuje se natječaj za izbor jedne osobe u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jasenko Marin, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

ad.23.
Raspisuje se natječaj za izbor jedne osobe u nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost, za nastavni predmet Porez na dodanu vrijednost (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

ad.24.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Ivana Kosnice u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, u sastavu: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, redoviti  profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Josip Vrbošić, redoviti  profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u J.J. Strossmayer u Osijeku.

ad.25.
Daje se suglasnost vanjskom suradniku Vlahi Hrdalu za sudjelovanje u izvođenju nastave (do 10 sati nastave) na predmetu Konzularno pravo na trećoj godini preddiplomskog stručnog studija javne uprave u akad. god. 2019./2020.

ad.26.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Nives Radišić za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz predmeta Građansko pravo u zimskom semestru akad. god. 2019./2020.

ad.27.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Tamari Ćapeta za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Methodology of EU Law (13 sati predavanja i 17 sati seminara) na doktorskom studiju Politologija na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Jasnici Garašić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Europski platni nalog i ovršni naslov za nesporne tražbine (10 sati) te predmeta Rekonstruiranje kroz stečajni plan (12 sati) na poslijediplomskom specijalističkom studiju Financijsko pravo trgovačkih društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Daje se suglasnost doc. dr. sc. Tomislavu Jakšiću za sudjelovanje u programu cjeloživotnog obrazovanja Hrvatski porezno-pravni sustav (5 sati) u organizaciji Ernst & Young savjetovanja d.o.o.

Daje se suglasnost za izvođenje nastave na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akad. god. 2019./2020:
- prof. dr. sc. Zoranu Šućuru iz predmeta Siromaštvo i socijalna pomoć (30 sati) i Europska socijalna politika (30 sati)
- prof. dr. sc. Zdravki Leutar iz predmeta Socijalni rad s osobama s invaliditetom (30 sati), Posebna područja socijalnog rada (15 sati) i Socijalni rad s pojedincem (30 sati)
- prof. dr. sc. Nini Žganecu iz predmeta Suvremeni teorijski pristupi u socijalnom radu  (30 sati)  i Teorija socijalnog rada (30 sati)
- prof. dr. sc. Zdenku Babiću iz predmeta Siromaštvo i socijalna pomoć (30 sati)

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Terezi Rogić Lugarić za sudjelovanje u programu cjeloživotnog obrazovanja Hrvatski porezno-pravni sustav (5 sati) u organizaciji Ernst & Young savjetovanja d.o.o.

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Frani Staničiću za sudjelovanje u programu cjeloživotnog obrazovanja Hrvatski porezno-pravni sustav (6 sati) na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

ad.28.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Vinke Longin Peš s naslovom „Opravdanost primjene objektivne dogovornosti poslodavca za štetu zbog ozljede na radu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije mr. sc. Vinke Longin Peš s naslovom „Opravdanost primjene objektivne dogovornosti poslodavca za štetu zbog ozljede na radu“ u sastavu: prof. dr. sc. Marko Baretić, prof. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa, prof. dr. sc. Petar Klarić.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Marinke Bakula-Anđelić s naslovom „Neovisno življenje osoba s motoričkim oštećenjima“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Marinke Bakula- Anđelić s naslovom „Neovisno življenje osoba s motoričkim oštećenjima“ u sastavu: doc. dr. sc. Marko Buljevac, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Danijela Bratković.

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Brune Moslavca s naslovom „Posljedica kod kaznenoga djela obijesne vožnje u cestovnom prometu".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije mr. sc. Brune Moslavca s naslovom „Posljedica kod kaznenoga djela obijesne vožnje u cestovnom prometu" u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, doc. dr. sc. Igor Martinović.

ad.29.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Ivana Malenice s naslovom „Izvršenje upravnosudskih odluka u hrvatskom i poredbenom pravu" u sastavu: prof. dr. sc. Marko Šikić, izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, izv. prof. dr. sc. Frane Staničić.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Tee Hasić s naslovom „Pravo intelektualnog vlasništva kao instrument zaštite tradicijskog znanja i tradicijskih kulturnih izričaja“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Miladin, prof. dr. sc. Igor Gliha, izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, doc. dr. sc. Ana Rački Marinković, prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc.

ad.30.
a) Branimiru Škurli, polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz prava društava i trgovačkog prava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Obveza prijenosa imovine društva po čl 552. ZTD-a“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Petar Miladin.
 
b) Silviji Pejaković-Đipić, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz kaznenopravnih znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Kaznenoprocesni i policijski aspekti nazočnosti građana svjedoka u pretrazi doma“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se izv. prof. dr. sc. Željko Karas i doc. dr. sc. Zoran Burić.

c) Andreji Bartolac polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Doživljaj kvalitete svakodnevnog života djeteta s deficitom pažnje / hiperaktivnim poremećajem (ADHD) i njegove obitelji kroz perspektivu socijalne i okupacijske participacije“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Željka Kamenov.

d) Dominiku Sikiriću, polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Socijalna politika prema osobama oštećena vida i čimbenici pristupanja rehabilitaciji“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Gojko Bežovan i prof. dr. sc. Tina Runjić.

e) Zvonimiru Matiću, polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz građanskopravne i obiteljskopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Osiguranje izvanugovorne odgovornosti za neimovinsku štetu“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marko Baretić.

ad.31.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Maji Munivrana Vajda za korištenje slobodne studijske godine u ljetnom semestru akad. god. 2019./2020. i zimskom semestru akad.god. 2020./2021.

ad.32.
Pisani rad Karla Kožine s naslovom „Kelsenovo shvaćanje sudbene vlasti“,  priznaje se kao diplomski rad.

Popis obavijesti