Odluke

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 19. prosinca 2018.


ad.1.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za opću povijest prava i države.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr.sc. Ivan Milotić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Ivan Obadić, poslijedoktorand u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

ad.2.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Snježane Husinec u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Lelija Sočanac, redovita profesorica u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvena grana anglistika.

ad.3.
Daje se suglasnost: prof. dr. sc. Milovanu Kubatu, prof. dr. sc. Vedrani Petrovečki i doc. dr. sc. Davoru Mayeru za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog nastavnog predmeta Sudska medicina u akad. god. 2018/2019.

ad 4.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Matije Miloša s naslovom „Ustrojstvo i učinak građanskih inicijativa u kontekstu koncepta predstavljanja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Matije Miloša s naslovom „Ustrojstvo i učinak građanskih inicijativa u kontekstu koncepta predstavljanja“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, prof. dr. sc. Sanja Barić, prof. dr. sc. Branko Smerdel.

ad.5.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Renate Ćorić Špoljar s naslovom „Odrednice prilagodbe djece na visokokonfliktni razvod roditelja“ u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

ad.6.
Danijelu Stankoviću polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer europsko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Sudska nadležnost za sporove iz potrošačkih ugovora u europskom i hrvatskom pravu“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Adrian Babić.

ad.7.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Eme Menđušić Škugor s naslovom „Pružanje prave pomoći kao ugovorni odnos odvjetnika i stranke“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper.
 

 

Popis obavijesti