Odluke

ad.1.

Prof. dr. sc. Igor Gliha izabire se za dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2019./2020. i 2020./2021.
Prof. dr. sc. Igor Gliha započet će obnašati dužnost dekana 1. listopada 2019. godine.

ad.2.
Prof. dr. sc. Ivan Rimac izabire se za predstojnika Studijskog centra za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2019./2020. i 2020./2021.
Predstojnik Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu ima status prodekana.
Prof. dr. sc. Ivan Rimac započet će obnašati dužnost predstojnika 1. listopada 2019. godine.

ad.3.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu daje podršku inicijativi za pristupanje Konvenciji o osnivanju Europskog sveučilišnog instituta (European University Institute – EUI).
 
ad.4.
Raspisuje se natječaj za upis polaznika u I. semestar poslijediplomskog sveučilišnog (doktorski) studij pravnih znanosti: smjer međunarodno javno i međunarodno privatno pravo.

Raspisuje se natječaja za upis na poslijediplomske specijalističke studije iz: kaznenopravnih znanosti, prava društava i trgovačkog prava, europskog prava i međunarodnog javnog i međunarodnog privatnog prava.

ad.5.
Za Rektorovu nagradu predlažu se sljedeći radovi studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:
Nagrada za individualni znanstveni rad (jedan ili dva autora):
1. Ivana Živković, Silovanje kao međunarodni zločin: ocjena razvoja definicije silovanja kroz analizu ključnih presuda ad hoc tribunala za Ruandu i bivšu Jugoslaviju (mentor: izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda) – 93,93%
2. Boren Petrinec, Leon Žganec-Brajša, Prolazak tjesnacima na primjeru rusko-ukrajinskih odnosa u Azovskom moru (mentor: prof. dr. sc. Maja Seršić) – 92,86%
3. Ana Kršinić, Valerija Žugčić, Innovation vs precautionary principle in EU environmental  law (mentor: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang) – 84,29%

ad.6.
a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, na Katedri za obiteljsko pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, redovita  profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Nenad Hlača, redoviti  profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za pravnu informatiku, u sastavu: prof. dr. sc. Dražen Dragičević, redoviti profesor u trajnom zvanju znanstvenom polju pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordan Ježić, redoviti profesor u znanstvenom polju elektrotehnika, znanstvena grana telekomunikacije i informatika – Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

c) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Alan Uzelac, redoviti  profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Mihajlo Dika, redoviti  profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.7.
Irena Klemenčić izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost.

ad.8.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Mirana Marelje u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zrinka Erent Sunko, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Budislav Vukas, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

ad.9.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Ivana Obadića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zrinka Erent Sunko, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Vilma Pezelj, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

ad.10.
Prihvaća se izvješće stručnog povjerenstva za davanje stručnog mišljenja u postupku izbora nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu:
Dr. sc. Sanja Gongeta ne ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo. S obzirom na to dr. sc. Sanja Gongeta ne ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.
Dr. sc. Dražen Škrtić ne ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo. Dr. sc. Dražen Škrtić ne ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.
Dr. sc. Zvonimir Šafranko ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.
Dr. sc. Ivan Tot ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.
Dr. sc. Dominik Vuletić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.
Uvjetima natječaja za izbor tri nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u najvećoj mjeri udovoljava pristupnik dr. sc. Ivan Tot, u manjoj dr. sc. Zvonimir Šafranko, a u još manjoj mjeri dr.sc. Dominik Vuletić.
Predlaže se Fakultetskom vijeću Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabere pristupnike: dr. sc. Ivana Tota, dr. sc. Zvonimira Šafranka i dr. sc. Dominika Vuletića.

ad.11.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: prof. dr. sc. Petar Miladin, redoviti profesor u trajnom zvanju u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u trajnom zvanju u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hana Horak, redovita profesorica u trajnom zvanju  u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.12.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Luke Grubišića s naslovom „Fiskalna pravila i neovisne fiskalne institucije“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Luke Grubišića s naslovom „Fiskalna pravila i neovisne fiskalne institucije“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Hrvoje Šimović, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, prof. dr. sc. Mladen Vedriš, doc. dr.sc. Jasna Bogovac.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Josipa Vučkovića  s naslovom „Normativna delegacija neovisnim upravnim tijelima – sadržaj, opseg i ustavne granice“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Josipa Vučkovića  s naslovom „Normativna delegacija neovisnim upravnim tijelima – sadržaj, opseg i ustavne granice“ u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omejec, prof. dr. sc. Branko Smerdel, akademik Arsen Bačić

ad.13.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Petre Đurman s naslovom „Utjecaj organizacijskih varijabli na proces i rezultate participacije u javnoj upravi" u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, prof. dr. sc. Zdravko Petak.

ad.14.
Aniti Džombić polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Socijalni rad i socijalna promjena: kritička poststrukturalna perspektiva“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Kristina Urbanc, a za komentoricu doc. dr. sc. Ana Opačić.

ad.15.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Dalibora Franulovića s naslovom „Upravnopravna kontrola na radom policije u Republici Hrvatskoj“, u sastavu: prof. dr. sc. Marko Šikić, izv. prof. dr. sc. Frane Staničić, izv. prof. dr. sc. Bosiljak Britvić Vetma.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Silvije Pejaković-Đipić s naslovom „Kaznenoprocesni i policijski aspekti nazočnosti građana svjedoka u pretrazi doma“, u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, izv. prof. dr. sc. Željko Karas, doc. dr. sc. Zoran Burić, doc. dr. sc. Marin Bonačić, doc. dr. sc. Marija Pleić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Dominika Sikirića s naslovom „Čimbenici otežanog pristupanja rehabilitaciji osoba oštećena vida“, u sastavu: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Tina Runjić, prof. emeritus Dean Ajduković.

ad.16.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Petru Miladinu za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2019./2020.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivani Grgurev za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2019./2020.

ad.17.
Izv. prof. dr. sc. Anamariji Musa odobrava se studijski dopust od 1. kolovoza 2019. do 15. siječnja 2020. godine zbog stručnog usavršavanja na George Washington University, Washington D.C., Sjedinjene Američke Države.

Izv. prof. dr. sc. Maji Munivrana Vajda odobrava se studijski dopust od 15. rujna 2019. do 15. prosinca 2019. godine zbog stručnog usavršavanja na Vrije Universiteit Amsterdam, Nizozemska.

ad.18.

Pisani rad Domagoja Grgurevića s naslovom „Procesnopravna priroda zastare – ključ nezastarijevanja pretvorbenog i privatizacijskog kriminala“,  priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Benjamina Sadrića s naslovom „Procesnopravna priroda zastare – ključ nezastarijevanja pretvorbenog i privatizacijskog kriminala“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

Popis obavijesti