Odluke

ad.1.

Vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je redovitoj sjednici održanoj 27. ožujka 2019. raspravljalo o odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu o pokretanju postupka za dodjelu počasnog doktorata Sveučilišta u Zagrebu gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću te je jednoglasno donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK

Vijeće Pravnog fakulteta smatra da se počasno zvanje doktora znanosti ne bi trebalo dodjeljivati osobama koje kao aktivni političari u trenutku podnošenja prijedloga obavljaju javne dužnosti. Dodjela počasnog doktorata djelatnom političaru može dovesti u pitanje sposobnost sveučilišne zajednice da dugoročno čuva svoju autonomiju. Vijeće se stoga protivi dodjeli počasnog doktorata Sveučilišta u Zagrebu gradonačelniku Grada Zagreba, gospodinu Milanu Bandiću.

ad.2.

Prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom zvanju i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju.

Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Ivanu Jaramaz Reskušić izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice  u trajnom zvanju.

 

ad.3.

Dr. sc. Nika Sušac izabire se u suradničko zvanje poslijedoktoranda, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana  teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.

                                                                                                             

ad.4.

Prof. dr. sc. Hana Horak ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.

Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Hanu Horak izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika  u trajnom zvanju.

 

ad.5.

Doc. dr. sc. Kosjenka Dumančić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice.

Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Kosjenku Dumančić izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

 

ad.6.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Marka Turudića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, izvanredni  profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana  upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc.  Bosiljka Britvić Vetma, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

 

ad.7.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Nine Gumzej u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Dražen Dragičević, redoviti  profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordan Ježić, redoviti profesor u znanstvenom polju elektrotehnika, znanstvena grana telekomunikacije i informatika - Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.8.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: prof. dr. sc. Jasenko Marin, redoviti profesor u trajnom zvanju u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov,  redovita profesorica u trajnom zvanju u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Petra Amižić Jelovčić,  redovita profesorica u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo – Pravni  fakultet Sveučilišta u Splitu.

 

ad.9.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Obiteljsko pravo u akad. god. 2018/2019.: Tomislav Aralica, Ines Bojić, Tatjana Brozić Perić, Vlatka Cikač, Vjekoslav Ivančić, Danko Jurišić, Renata Košir Skračić, Ines Kovačević, Vesna Kresek, Mirjana Magud, Ivana Markotić, Željko Pajalić, Marina Parać Garma, Renata Šantek.

 

ad.10.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019.:

International Criminal Procedure - Davor Lazić

European Criminal Law - mr. sc. Danka Hržina

European and International Cooperation in Criminal Matters - doc. dr. sc. Anže Erbežnik

Vježbe iz Kaznenog procesnog prava - Višnja Drenški Lasan, Jasmina Dolmagić, Darko Klier, Ana Kovačević, Damir Kos, Saša Lui, Dražen Tripalo, dr.sc. Laura Valković.

 

ad.11.

Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Renati Košir Skračić za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Međunarodno privatno pravo u akad. god. 2018/2019.

 

ad.12.

Daje se suglasnost vanjskoj suradnici dr. Emily Hancox za sudjelovanje u izvođenju seminara iz nastavnog predmeta European Public Law u akad. god. 2018./2019.

 

ad.13.

  1. Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Renate Ćorić Špoljar s naslovom „Odrednice prilagodbe djece na visokokonfliktni razvod roditelja“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Renate Ćorić Špoljar s naslovom „Odrednice prilagodbe djece na visokokonfliktni razvod roditelja“ u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

 

  1. Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Katarine Đurđenić s naslovom „Sankcije u slučaju neobjavljivanja ponude za preuzimanje“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Katarine Đurđenić s naslovom „Sankcije u slučaju neobjavljivanja ponude za preuzimanje“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Miladin, prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, akademik Jakša Barbić.

 

 

ad.14.

Mireli Šentija Knežević polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Prediktori konzumiranja cigareta, alkohola, marihuane i vršnjačkog nasilja adolescenta“.

Za prvu mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković, a za drugu mentoricu dr. sc. Ivana  Pavić Šimetin.

 

ad.15.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Gojku Bežovanu za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2019./2020.

 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Nini Žganecu za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2019./2020.

 

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Marijani Majdak za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2019./2020.

 

ad.16.

Pisani rad Dominika Žugaja s naslovom „Elektronički nadzor i mjera istražnog zatvora u domu – budućnost osiguranja prisutnosti okrivljenika u kaznenom postupku“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

 

 

 

Popis obavijesti