Odluke

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 27. veljače 2019.

 

ad.1.

Prihvaća se financijski plan za 2019., 2020. i 2021. godinu.

 

ad.2.

Izv. prof. dr. sc. Marko Šikić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.

Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Marka Šikića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

 

ad.3.

Danijel Javorić Barić izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za opću povijest prava i države.

 

ad.4.

Nika Bačić Selanec izabire se u suradničko zvanje asistentice, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.

 

ad.5.

Marko Stilinović izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.

 

ad.6.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zdenko Babić, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.7.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.8.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Gordane Mršić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zlata Đurđević,  redovita profesorica u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić, redovita profesorica u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

 

ad.9.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Maje Kolega u znanstveno zvanje u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u  znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Rimac, redoviti profesor u  znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Željka Kamenov, redovita profesorica u  znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana socijalna psihologija – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.10.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u tajnom zvanju, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u trajnom zvanju u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, redovita profesorica u trajnom zvanju  u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat,  redovita profesorica u trajnom zvanju  u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

 

ad.11.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u trajnom zvanju u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nina Tepeš,  redovita profesorica u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman,  izvanredna profesorica u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Ekonomski  fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.12.

Prihvaćaju se izvješća o radu, s prijedlogom ocjene, asistentica Hane Gačal i Petre Šprem te mentorice asistentica izv. prof. dr. sc. Anna-Marie Getoš Kalac.

Rad asistentica i mentorice asistentica iz točke 1. ove odluke ocjenjuje se ocjenom osobito uspješne.

 

ad.13.

Daje se suglasnost vanjskom suradniku doc. dr. sc. Nikoli Popoviću, naslovnom docentu, za sudjelovanje u izvođenju nastave (predavanja i seminari) iz predmeta koje izvodi Katedra za upravnu znanost u akad.god. 2018./2019.

 

ad.14.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju:

Vježbi i seminara iz nastavnog predmeta Radno i socijalno pravo u akad. god. 2018/2019. na integriranom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju: Ilija Tadić, pr. sc. Marija Zuber, Inga Žic, Krešimir Rožman, Darko Milković, Danijel Pribanić

Predavanja iz nastavnog predmeta Socijalno pravo u akad. god. 2018/2019. na diplomskom studiju socijalne politike i specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave: Jasenka Požega

Predavanja i seminara iz predmeta Službeničko pravo u akad. god. 2018/2019. na specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave: Sanda Pipunić, Sanja Pintar Gotal.

 

ad.15.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u ljetnom semestru akad. god. 2018/2019.:           

Predmet

Vanjski suradnik

Socijalni rad i ovisnosti

prof.dr.sc. Vlado Jukić

Socijalni rad i ovisnosti

doc. dr. sc. Ante Bagarić

Socijalna medicina

dr. sc. Vesna Musil

Socijalna medicina

dr. sc. Marijeta Majer

Socijalni marketing

pof. dr. sc. Jurica Pavičić

Socijalni rad s pojedincem

Milica Gregurić Prugovečki

Socijalni rad s pojedincem

mr. sc. Nataša Jelača

Socijalni rad s pojedincem

Marija Gorički

Socijalni rad s pojedincem

David Radošević

Socijalni rad s pojedincem

Helena Miholić

Socijalni rad s pojedincem

Kristina Duvančić

Socijalni rad s pojedincem

Hrvoje Šimonović

Socijalni rad s pojedincem

Doria Jukić

Socijalni rad s pojedincem

Sunčana Kusturin

Socijalni rad s pojedincem

Maca Cicak

Socijalni rad s pojedincem

Jelena Matić Zbiljski

Socijalni rad s pojedincem

Ljiljana Rogić Šneperger

Socijalni rad s obitelji

Božena Horvat Alajbegović

Socijalni rad s obitelji

Aida Handžić

Socijalni rad s obitelji

Valerija Kanđera

Socijalni rad s obitelji

Ivana Teskera

Socijalni rad s osobama s invaliditetom

Milica Gregurić Prugovečki

Socijalni rad s osobama s invaliditetom

Cvita Šimić

Socijalna gerontologija

Tereza Oreb

Interpersonalna komunikacija

Petra Kožljan

Socijalni rad s grupom

Kristina Perišić

Teorijske osnove socijalnog rada

Tereza Oreb

Etika socijalnog rada

prof. dr. sc. Danijel Labaš

Etika socijalnog rada

dr. sc. Zdenko Povšić Čevra

Uvod u socijalnu pedagogiju

Dora Dodig Hundrić

Socijalni rad s počiniteljima kaznenih djela

Goran Brkić

Socijalni rad s počiniteljima kaznenih djela

Ksenija Vuković

Metode supervizije

Ljiljana Rogić Šnerpeger

Metode supervizije

Milica Gregurić Prugovečki

Metode supervizije

Tanja Vlašić

Metode supervizije

Irena Bezić

Metode supervizije

Dunja Paćirski

        

ad.16.

Daje se suglasnost vanjskom suradniku doc. dr. sc. Branku Ančiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Religije i socijalna pitanja na Studijskom centru socijalnog rada u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019.

 

ad.17.

Daje se suglasnost vanjskom suradniku dr. sc. Josipu Pandžiću za sudjelovanje u izvođenju seminara iz predmeta koje izvodi Katedra za socijalnu politiku u akad.god. 2018./2019.

 

ad.18.

a) Daje se suglasnost doc. dr. sc. Aleksandru Maršavelskom za sudjelovanje u izvođenju nastave na predmetu Biomedicina i ljudska prava na poslijediplomskom specijalističkom studiju Javnozdravstvena medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

b) Daje se suglasnost doc. dr. sc. Sunčani Roksandić Vidlička za sudjelovanje u izvođenju nastave na predmetu Biomedicina i ljudska prava na poslijediplomskom specijalističkom studiju Javnozdravstvena medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

c-d)      Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zdenku Babiću i doc. dr. sc. Danijelu Baturini za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Javne politike II: Socijalna politika na diplomskom sveučilišnom studiju Sociologija, usmjerenje Upravljanje i javne politike u akad. god. 2018./2019. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

 

e) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Nikoli Mijatoviću za sudjelovanje u ciklusu edukacija E4F – Ekonomija, Edukacija, Edicije, Financije u radionici Porezno pravo EU u trajanju od šest sati.

 

f) Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Tomislavu Karloviću za održavanje nastave iz predmeta Rimsko privatno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta J.J. Storossmayer u Osijeku u ljetnom semestru akad .god. 2018./2019.

 

g) Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Vedranu Đulabiću za održavanje nastave iz predmeta Menadžment javne uprave na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

 

ad.19.

a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Maje Bubalo s naslovom "Porezna oslobođenja u sustavu poreza na dodanu vrijednost u kontekstu zahtjeva Europske unije“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Maje Bubalo s naslovom "Porezna oslobođenja u sustavu poreza na dodanu vrijednost u kontekstu zahtjeva Europske unije" u sastavu: prof. dr. sc. Renata Perić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić.

 

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Đurđe Bolanča Kekez s naslovom "Odgovornost za štetu nastalu povredom pravila tržišnog natjecanja“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Đurđe Bolanča Kekez s naslovom "Odgovornost za štetu nastalu povredom pravila tržišnog natjecanja" u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Marko Baretić, prof. dr. sc. Silvija Petrić.

 

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Jose Vuksana s naslovom "Kaznenopravni aspekti suzbijanja nezakonitih migracija“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije mr. sc. Jose Vuksana s naslovom "Kaznenopravni aspekti suzbijanja nezakonitih migracija“ u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. emeritus Vladimir Ljubanović.

 

d) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Tajane Petrović s naslovom „Procjena rizika nefinancijskog sektora u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Tajane Petrović s naslovom „Procjena rizika nefinancijskog sektora u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori, prof.dr.sc. Snezhana Mojsoska.

 

ad.20.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Kristijana Poljanca s naslovom „Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem dražbe“, u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Hana Horak.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Luke Grubišića s naslovom „Fiskalna pravila i neovisne fiskalne institucije" u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Šimović, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, prof. dr. sc. Mladen Vedriš, doc. dr.sc. Jasna Bogovac.

 

ad.21.

Ivanu Reineru polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer „Fiskalni sustav i fiskalna politika“, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Ekološki porezi u službi održivog razvoja“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

 

ad.22.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Branku Smerdelu za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2019./2020.

 

 

 

 

 

 

Popis obavijesti