Natječaji za radna mjesta

Temeljem provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 22/2021 od 3. ožujka 2021., Večernjem listu, mrežnoj stranici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i na portalu My euraxess, za izbor jedne osobe u nastavno zvanje višeg predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, za nastavni predmet Međunarodni odnosi, vanjska politika i diplomacija (naslovno zvanje), izabrana je dr. sc. KORALJKA SANSOVIĆ

Popis obavijesti