Odluka o odabiru


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

-------------------------------------------------------------

 

Zapisnik o otvaranju ponuda

 

-------------------------------------------------------------

 

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave poštom ili osobno predaju u pisarnicu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, najkasnije do 27. ožujka 2023., do 9.00 sati. 

 

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

 

Datum objave poziva 17. ožujka 2023.

Popis obavijesti