OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Uvod u javni menadžment
Uvod u javni menadžment
Studij: Porezni studij - 5. semestar
Šifra: 123943
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman
Ispitni rokovi:
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Uvod u javni menadžment Porezni studij - 5. semestar
3.0 123943
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman

Konzultacije su moguće putem Google Meeta ili uživo, uz prethodnu najavu putem e-maila radi dogovora o terminu i načinu konzultacije. 

 

Gundulićeva 10, soba 21/3
Literatura
Perko-Šeparović, Inge; Izazovi javnog menadžmenta - dileme javne uprave; Golden marketing/Tehnička knjiga (2006), str
Perko-Šeparović, Inge; Upitnost transfera rizika u javno-privatnom partnerstvu; Hrvatska javna uprava (2007), str. 949-966 (dijelovi 2.-6.)
oprić, I., Marčetić, G., Musa, A., Đualbić, V., Novak Lalić, G.; Upravna znanost - javna uprava u suvremenom društvu.; Zagreb: Pravni fakultet (2014), str. 104.-132
Opis predmeta
Uvodno predavanje. Određivanje predmeta i područja javnog menadžmenta (3h)
Počeci menadžerskog pristupa javnom sektoru (Woodrow Wilson, Leonard White, Fredrick W. Taylor i drugi) (3h)
Klasični menadžerski pristup: L. Gulick, Urwick; Chester Barnard, Mary Parker Follett (3h)
Racionalnost pristupa s naglaskom na procese odlučivanja: preskriptivni modeli odlučivanja; formalizirani modeli odlučivanja; heuristički modeli odlučivanja (3h)
Reforma javnog sektora kao dimenzija globalizacije. Klasifikacija modela reforme s obzirom na dominantni princip upravljanja i doktrine na kojima se temelje (3h)
Privatizacija i tržište (analiza promjena u strukturama i procesima javne uprave te posljedice sa stanovišta distributivne pravde) (3h)
Menadžment putem rezultata (MbyR); decentralizacija i devolucija; kompetitivni mehanizmi (analiza promjena u strukturama i procesima javne uprave te posljedice sa stanovišta distributivne pravde) (3h)
Evaluacija rezultata koji se pojedinim modelom reforme postižu (3h)
Formiranje portfolia modela reformi javne uprave (3h)
Relevantnost menadžerskog modela reforme za hrvatski javni sektor (3h)
Ispitni rokovi
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.