OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Teorija organizacije
Teorija organizacije
Studij: Državna uprava - 3. semestar
Lokalna samouprava - 3. semestar
Šifra: 128003
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Teo Giljević - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Teorija organizacije Državna uprava - 3. semestar
Lokalna samouprava - 3. semestar
5.0 128003
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Teo Giljević (Predavanja)

Četvrtak od 11:30-13:00h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: meet.google.com/fxd-udpq-hhv

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Literatura
Koprić, I.; Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (1999), str. 7-60, 87-150, 230-322
Perko-Šeparović, I; Teorije organizacije; Školska knjiga (1975), str. 9-83, 98-152
Pusić, E.; Organizacija kao teorijski problem. Rad HAZU br. 480. (poglavlje u knjizi Upravljanje u suvremenoj državi; Zagreb: Suvremena javna uprava (2002), str. 1-40
Giljević, T.; Okolina upravne organizacije; Pravni vjesnik: časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (2015), str. 213-236
Opis predmeta
Rana razmišljanja o organizaciji. Pojava teorije organizacije. Normativni i empirijski pristup. Mehanicistički pravac. F. W. Taylor i H. Fayol. Klasična organizacijska škola. Škola "ljudskih odnosa" (human relations). Integracija klasične škole i škole "ljudskih odnosa". Teorija birokratske organizacije Maxa Webera. Funkcionalistička kritika Weberovog birokratskog modela. Kritika racionalnosti organizacije. Teorija organizacijskog konflikta i moći. Teorija odlučivanja (decizionistički pravac). Teorija političke koalicije (interesno-politički pravac). Primjena teorije sustava na proučavanje organizacije. Teorija otvorenog sustava. Teorija samoreferentnih i autopoietskih sustava. Kibernetski pristup organizaciji. Komunikacijska teorija organizacije. Postmoderni teorijski pristupi. Pojedinac u organizaciji. Grupno ponašanje u organizaciji. Organizacijska struktura. Moć u organizaciji. Sukob u organizaciji. Odlučivanje u organizaciji. Komunikacije u organizaciji. Organizacijska kultura. Vođenje u organizaciji. Menadžment u javnoj upravi. Diferencijacija i pluralizam pristupa proučavanju upravnih organizacija: elefantologija. Teorijska inventura: pluralizam pristupa kao teorijska i praktična prednost. Redukcionistički pokušaji. Teorija organizacije kao jedna od najuspješnijih društvenih znanosti. Teorija organizacije kao temelj znanstvenosti proučavanja javne uprave. Suvremeni pojam organizacije. Praktična primjena organizacijskog znanja: praktična pitanja procesa organiziranja. Organizacijsko konzultiranje. Organizacijska terapeutika. Organizacijski razvoj.
Ispitni rokovi
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.