OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Odnosi uprave s građanima
Odnosi uprave s građanima
Studij: Javna uprava - 2. semestar
Šifra: 111489
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
prof. dr. sc. Vedran Đulabić
prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
prof. dr. sc. Anamarija Musa
izv. prof. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
doc. dr. sc. Marijana Grbeša-Zenzerović - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Odnosi uprave s građanima Javna uprava - 2. semestar
3.0 111489
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Konzultacije se do daljnjeg odvijaju online uz prethodnu najavu studenata.

Ćirilometodska 4, soba 26
prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba 17
prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
izv. prof. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić

Konzultacije su moguće putem Google Meeta ili uživo, uz prethodnu najavu putem e-maila radi dogovora o terminu i načinu konzultacije. 

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić (Predavanja)
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
doc. dr. sc. Marijana Grbeša-Zenzerović (Predavanja)
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Konzultacije su moguće putem Google Meeta ili uživo, uz prethodnu najavu putem e-maila radi dogovora o terminu i načinu konzultacije. 

 

Gundulićeva 10, soba 21/3
Literatura
Koprić, I., Musa, A., Giljević, T.; Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora; Institut za javnu upravu, Zagreb (2017), str. 3-72, 105-132, 295-362, 477-502
Koprić, I., Džinić, J., Manojlović, R.; Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi; Institut za javnu upravu, Zagreb (2016), str. 133-143, 185-204
Koprić, I., Manojlović, R.; Participacija građana u lokalnoj samoupravi - nova hrvatska pravna regulacija i neka komparativna iskustva.; Zbornik radova, 4. skopsko-zagrebački pravni kolokvij. Skopje, Sveučilište Sv Kiril i Metodij, Pravni fakultet Justinijan Prvi (2013), str. 9-35
Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15 (čl. 1-13); , str
Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, NN 140/2009; , str
Etički kodeks državnih službenika, NN 40/11, 13/12; , str
Opis predmeta
Razvoj uloge građana prema upravi i temeljna načela odnos građana i uprave. Koncepcije javne vrijednosti i društvenog (socijalnog) kapitala kao temelj izgradnje odnosa građana i uprave. Odazivnost i uključivanje građana - oblici; prepreke u odnosu građana i uprave. Davanje i primanje informacija - metode i sredstva. Oblici organiziranja građana u civilne inicijative i njihov utjecaj na upravu. Mehanizmi regulacije odnosa građana i uprave. Javnost uprave i javni odnosi i komunikacije s javnošću kao sredstvo poboljšanja odnosa uprave i građana. Javne (građanske) povelje i primjena tehnika privatnog sektora kao instrumenti poboljšanja odnosa uprave i građana. Korištenje sredstava suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije - mogućnosti i ograničenja. Građanin i Europska Unija - mogućnosti utjecaja.
Ispitni rokovi
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.