LOKALNA SAMOUPRAVA:
Lokalna samouprava
Lokalna samouprava
Studij: Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
Šifra: 174341
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica
doc. dr. sc. Iva Lopižić
Osnovni podaci
Lokalna samouprava Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
6.0 174341
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Konzultacije se do daljnjeg odvijaju online uz prethodnu najavu studenata.

Ćirilometodska 4, soba 26
prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman

Konzultacije su moguće putem Google Meeta ili uživo, uz prethodnu najavu putem e-maila radi dogovora o terminu i načinu konzultacije. 

 

Gundulićeva 10, soba 21/3
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
doc. dr. sc. Iva Lopižić

Konzultacije se odvijaju preko Google meet-a uz prethodnu najavu i prema dogovoru sa studentom.

Ćirilometodska 4, soba 43
Literatura
I. Koprić, G. Marčetić, A. Musa, V. Đulabić, G. Lalić Novak:; Upravna znanost: Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Pravni fakultet u Zagrebu (2014), str. 247-318
I. Koprić; Dvadeset godina lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj: razvoj, stanje i perspektive. U: V. Đulabić (ur.) Lokalna samouprava i lokalni izbori.; Zagreb: Institut za javnu upravu (2013), str. 3-56
Propisi: Ustav; Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; Zakon o lokalnim izborima; Zakon o Gradu Zagrebu; , str
Opis predmeta
­Upoznati studente s temeljnim institutima lokalne samouprave.
­Upoznati studente s načelima teritorijalne organizacije lokalne samouprave, vertikalnim razgraničenjem javnih poslova, ulogama lokalnih jedinica u suvremenom svijetu, djelokrugom jedinica teritorijalne samouprave, političkim procesima na lokalnoj razini, organizacijom i djelovanjem lokalnih upravnih struktura te s osnovama procesa decentralizacije.
Ispitni rokovi
Obavijesti