KOMPARATIVNA JAVNA UPRAVA:
Komparativna javna uprava
Komparativna javna uprava
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
Šifra: 166986
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
Osnovni podaci
Komparativna javna uprava Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
3.0 166986
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Konzultacije se do daljnjeg odvijaju online uz prethodnu najavu studenata.

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba 17
prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Literatura
OBVEZNA: Koprić, Ivan, Gordana Marčetić, Goranka Lalić Novak (ur.); Komparativna javna uprava - nastavni materijali; str. 1-190 (poglavlja 1 - 5). Dostupno na: https://www.pravo.unizg.hr/_news/14947/KJU20-20nastavni20materijali20za20web.pdf; (2015), str
PREPORUČENA: Jreisat, Jamil; Globalism and Comparative Public Administration; CRC Press (2011), str
PREPORUČENA: Otenyo, Eric E. and Nancy S. Lind (eds.); Comparative Public Administration - The Essential Readings,; Oxford: Elsevier JAI (2007), str
PREPORUČENA: Chandler, J. A (ed.); Comparative Public Administration; Routledge (2001), str
PREPORUČENA: Jreisat, Jamil E.; Comparative Public Administration and Policy; Boulder, CO: Westview (2002), str
PREPORUČENA: Brans, M.; "Comparative Public Administration: From General Theory to General Frameworks, " in B. Guy Peters and Jon Pierre (eds.) The Handbook of Public Administration; London: Sage (2007), str
PREPORUČENA: Pierre, Jon (ed.); Bureaucracy in the Modern State: An Introduction to Comparative Public Administration.; Cheltenham and Lyme: Edward Elgar (1997), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
- Prikazati studentima osnove komparativne metode u društvenim znanostima.
- Upoznati studente s temeljnim značajkama i specifičnostima političko-upravnih sustava zapadnoeuropskih i anglosaksonskih zemalja.
- Objasniti studentima proces modernizacije i europeizacije javne uprave u tranzicijskim zemljama.
- Upoznati studente s različitim ciljevima, sadržajem i metodama upravnih reformi istočnoeuropskih i zapadnoeuropskih zemalja.
- Obraditi specifična područja i teme iz upravnih sustava drugih zemalja prema izboru studenta.

Sadržaj kolegija
Komparativna metoda u proučavanju javne uprave.
Političko-ustavno uređenje i utjecaj na organizaciju i djelovanje uprave u odabranim zemljama.
Politička, upravna i financijska decentralizacija u odabranim zemljama.
Funkcionalna decentralizacija u odabranim zemljama.
Nacionalna uprava: državna uprava, ovlasti nacionalne uprave u regulaciji, odnos s građanima u odabranim zemljama.
Komparativni službenički sustavi.
Upravne reforme u odabranim zemljama.
Ispitni rokovi
Obavijesti