OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Javni odnosi u upravi
Javni odnosi u upravi
Studij: Porezni studij - 6. semestar
Šifra: 123985
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić - Predavanja
doc. dr. sc. Petra Đurman - Predavanja
doc. dr. sc. Marijana Grbeša-Zenzerović - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 11. 06. 2024.
  • 25. 06. 2024.
  • 09. 07. 2024.
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Javni odnosi u upravi Porezni studij - 6. semestar
3.0 123985
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić

Konzultacije su moguće putem Google Meeta ili uživo, uz prethodnu najavu putem e-maila radi dogovora o terminu i načinu konzultacije. 

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić (Predavanja)
doc. dr. sc. Petra Đurman (Predavanja)

Konzultacije su moguće u različitim terminima uz prethodnu najavu i dogovor

Ćirilometodska 4, soba 27
doc. dr. sc. Marijana Grbeša-Zenzerović (Predavanja)
Literatura
OBVEZNA: Koprić, I., Musa, A., Giljević. T. (ur.); Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora.; Institut za javnu upravu, Zagreb (2017), str. 29-67 (Musa), 105-132 (Grbeša)
OBVEZNA: Koprić, I.; Europeizacija hrvatske lokalne samouprave; Institut za javnu upravu (2018), str. 413-446 (Pavlović)
PREPORUČENA: Grbeša, M., Vučković, M.; E-uprava i društvene mreže: kako nove tehnologije mijenjaju odnose uprave s građanima i korisnicima.; Musa, A., ur. Uprava u digitalno doba. Transformacijski potencijal e-uprave za veću učinkovitost i odgovornost. Institut za javnu upravu i Friedrich Ebert Stiftung (2017), str. 35-47
PREPORUČENA: prezentacija na temelju dopunske literature; , str. 20-30
PREPORUČENA: Tomić, Z.; Odnosi s javnošću: teorija i praksa; Synopsis (2016), str. odabrane (alternativni oblik polaganja ispita)
Opis predmeta
Uvod: Određenje ključnih pojmova (2h)
Javni odnosi u užem smislu: komuniciranje s javnošću (4h)
Osnovni pojmovi o protokolu (2h)
Metode i sredstva stvaranja pozitivne slike u javnosti - propaganda i drugi oblici persuazivne komunikacije; komunikacijska strategija i politika (4h)
Razine i oblici organizacije službe javnih odnosa (4h)
Unutar-organizacijska funkcija javnih odnosa - socijalna klima i radna efikasnost organizacije (2h)
Organizacija službe javnih odnosa u hrvatskoj upravi: tijela državne uprave i druga državna tijela, županijska razina, razina gradova i općina (4h)
Nadzor javnosti nad radom uprave u demokratskim društvima (4h)
Osnovna moralna pitanja djelatnosti odnosa s javnošću (2h)
Završno predavanje: primjer odabranog oblika komuniciranja s javnošću tijela uprave RH (2h)
Ispitni rokovi
11. 06. 2024.
25. 06. 2024.
09. 07. 2024.
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.