OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Javne službe
Javne službe
Studij: Upravno-pravni - 5. semestar
Šifra: 123671
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica
Izvođači: doc. dr. sc. Iva Lopižić - Predavanja
dr. sc. Nikola Popović , doc. art. - Predavanja
Osnovni podaci
Javne službe Upravno-pravni - 5. semestar
5.0 123671
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman

Konzultacije su moguće putem Google Meeta ili uživo, uz prethodnu najavu putem e-maila radi dogovora o terminu i načinu konzultacije. 

 

Gundulićeva 10, soba 21/3
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Iva Lopižić (Predavanja)

Konzultacije se odvijaju preko Google meet-a uz prethodnu najavu i prema dogovoru sa studentom.

Ćirilometodska 4, soba 43
dr. sc. Nikola Popović , doc. art. (Predavanja)
Literatura
Koprić, Ivan, Gordana Marčetić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić, Goranka Lalić Novak; Upravna znanost - javna uprava u suvremenom društvu; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Studijski centar za javnu upravu i javne financije (2014), str. 215-246
Đulabić, Vedran; Javne službe (službe od općeg interesa) i nova regulacija općeg upravnog postupka; Zbornik Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj. Zagreb: Društveno veleučilište u Zagrebu (2009), str. 91-108
Đulabić, Vedran; Socijalne službe u konceptu službi od općeg interesa; Revija za socijalnu politiku br. 2/2007 (2007), str. 137-159
Koprić, Ivan, Anamarija Musa, Vedran Đulabić; Europski standardi regulacije službi od općeg interesa: (Kvazi)nezavisna regulacijska tijela u izgradnji modernog kapitalizma; Hrvatska javna uprava, god. 8., br. 3. (2008), str. 647-688
Koprić, Ivan; Razvoj i problemi agencijskog modela s posebnim osvrtom na nezavisne regulatore. U: Koprić, I., Musa, A., Đulabić, V. (ur). Agencije u Hrvatskoj: regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini; Institut za javnu upravu (2013), str. 1-29
Perko-Šeparović, Inge; Upitnost transfera rizika u javno privatnom partnerstvu; Hrvatska javna uprava, god. 7., br. 4. (2007), str. 943-969
Zakon o javno-privatnom partnerstvu; , str
Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva; , str
Zakon o ustanovama; , str
Opis predmeta
Pojam javne službe: nastanak i razvoj javnih službi, Vrste javnih službi i načini njihovog obavljanja, Politika i pravo EU i javne službe, Dužnosti javne službe, Temelji pravnog režima javnih službi,
Liberalizacija javnih službi, Javnopravni oblici izvršavanja javnih službi, Privatnopravni oblici izvršavanja javnih službi, Pojam i osnove pravnog uređenja javne službe u Hrvatskoj,
Financiranje javnih službi na različitim razinama javne vlasti, Funkcioniranje javnih službi - javne ovlasti, Javna ustanova kao temeljni organizacijski oblik obavljanja javne službe u Hrvatskoj,
Ostali organizacijski oblici obavljanja javne službe, Djelatnosti javne službe, Djelatnosti javne službe u Republici Hrvatskoj
Ispitni rokovi