OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Etika javne službe
Etika javne službe
Studij: Državna uprava - 4. semestar
Lokalna samouprava - 4. semestar
Šifra: 128006
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Marčetić
izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman
Ispitni rokovi:
  • 25. 01. 2021.
  • 08. 02. 2021.
  • 19. 04. 2021.
  • 31. 05. 2021.
  • 14. 06. 2021.
  • 28. 06. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Etika javne službe Državna uprava - 4. semestar
Lokalna samouprava - 4. semestar
5.0 128006
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić

Utorkom u 12 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 18
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman

Četvrtkom od 11.30-13h - konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a (poveznica: https://meet.google.com/kkz-thpk-yhj?authuser=0&hs=122&ijlm=1599119171544) uz obveznu prethodnu najavu putem e-maila. 

Gundulićeva 10, soba 21/3
Literatura
Kregar Josip, Marčetić Gordana, Grubišić Ksenija; Etika u politici i javnoj upravi; Novi informator, Zagreb (2016), str. sve
Etički kodeks državnih službenika; NN 40/11, 13/12
Opis predmeta
Temeljna pojmovna pitanja. Etika javnih službenika s obzirom na temeljne koncepte javne uprave. Utjecaj globalnih fenomena i suvremenih upravnih doktrina na etiku javne uprave. Uloge službenika u odnosu prema građanima - od službenika kao nositelja vlasti i beneficije do profesionalnog javnog službenika. Patronaža, spoils system - merit system. Etika rukovodećih službenika i dužnosnika; sukob interesa, patronaža, nepotizam; odgovornost za neetična postupanja. Korupcija kao globalni fenomen; antikorupcijske strategije i mjere. Strategija suzbijanja korupcije i mjere za sprječavanje korupcije u RH. Normativna regulacija u RH: službeničko zakonodavstvo, kolektivni ugovori, Zakon o sprječavanju sukoba interesa, Zakon o pravu na pristup informacijama; Nadzorna i kaznena tijela u RH. Etički kodeksi i kodeksi ponašanja kao instrumenti promicanje etike i profesionalizma u javnoj upravi. Organizacijske mjere.. Obrazovne mjere. Osnovna načela ponašanja u javnoj službi - prava, dužnosti i odgovornosti javnih službenika, povrede službene dužnosti. Načelo jednakosti u postupanju prema građanima; povrede načela jednakosti i prava građana; pružanje informacija građanima i uloga medija u informiranju građana.
Ispitni rokovi
25. 01. 2021.
08. 02. 2021.
19. 04. 2021.
31. 05. 2021.
14. 06. 2021.
28. 06. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.