NATIONAL MINORITIES AND PUBLIC ADMINISTRATION:
Chair of Administrative Science
National Minorities and Public Administration
National Minorities and Public Administration
Study: Public administration - 2. semester
Code: 111493
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Gordana Marčetić
prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
Exam dates:
  • 16. 04. 2024.
  • 11. 06. 2024.
  • 25. 06. 2024.
  • 09. 07. 2024.
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Exam registration: Studomat
Basic data
National Minorities and Public Administration Public administration - 2. semester
3.0 111493
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Thursdays at 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, room 26
prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak Gundulićeva 10, room 17
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić

Tuesdays at 15:30-17:00h

Gundulićeva 10, room Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Literature
Arlović, Mato; Pravo nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj; Novi informator (2015), str. 75-85, 230-235, 235-239, 328-349, 387-435
Marčetić, Gordana; Javni službenici i tranzicija; Suvremena javna uprava (2005), str. 128-132
Omejec, Jasna; Uloga lokalne samouprave u multikulturalnim pitanjima i međuetničkim odnosima u Republici Hrvatskoj; Hrvatska i komparativna javna uprava (2000), str. 637-695
Tatalović, Siniša, Jakša Barbić (ur.); Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. U: Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum: okrugli stol; HAZU (2011), str. 65-85
Vukojičić Tomić, Tijana, Romea Manojlović Toman, Iva Lopižić; Upravljanje razlikama u javnoj upravi: pristupi, primjeri dobrih praksi i stanje u hrvatskoj; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske (2021), str. 305-326
Vukojičić Tomić, Tijana; Zastupljenost nacionalnih manjina u hrvatskoj javnoj upravi: ocjena uspješnosti posebnih mjera zapošljavanja; Migracijske i etničke teme (2017), str. 165-189
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina; Narodne Novine, 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, str
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; Narodne Novine, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20, čl. 41a, 56a, str
Zakon o lokalnim izborima; Narodne novine, 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21, čl. 103-117, str
Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina; Narodne novine-Međunarodni ugovori, 14/1997, str
Prezentacije s predavanja; , str
Description
Basic concepts (minorities, minority nations, national minorities, ethnic minorities, language minorities etc.). Special rights of national minorities, affirmative action. Distinction of systems and groups of countries by criteria of status and rights of national minorities in majority state. The development of minority integration policy in Croatia. Influence of international community and European integration on the development of minority integration policy in Croatia. Croatian normative regulation of minority rights, groups of special rights. Participation of minorities in public administration, representation rights. International standards, groups of special rights. The elections for council members and representatives of national minorities in the Republic of Croatia. Practical assignment: participation in public life and management of local affairs through councils and representatives of national minorities in selected local units.
Exam dates
16. 04. 2024.
11. 06. 2024.
25. 06. 2024.
09. 07. 2024.
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.