USTAVNO SUDOVANJE:
Ustavno sudovanje
Ustavno sudovanje
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
Šifra: 166976
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
doc. dr. sc. Mario Jelušić
prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković
Izvođači: dr. sc. Sandra Marković , nasl. pred. - Predavanja
Osnovni podaci
Ustavno sudovanje Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
3.0 166976
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov

u ljetnom semestru uz prethodnu najavu na mail biljana.kostadinov@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
doc. dr. sc. Mario Jelušić

četvrtkom u 8,00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 11/I
prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

Konzultacije se održavaju na radne dane, uz prethodnu najavu na dgardase@pravo.hr. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 15
izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom od 10:30 sati, izuzev ispitnih tjedana i tokom kolektivnog godišnjeg odmora.

Za studentice i studente u radnom odnosu ili na druge načine spriječene prisustvovati konzultacijama u ovom terminu one se održavaju po dogovoru, uključujući i putem Google Meeta, Zooma, Teamsa i sl. platformi.

Trg Republike Hrvatske 3, soba 10
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Sandra Marković , nasl. pred. (Predavanja)
Literatura
Smerdel, Branko; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013), str
Smerdel, Branko; O ustavima i ljudima; Informator (2012), str
Besselink, L; Bovend Eert, P; Broeksteeg, H; De Lange, R; Voermans, W. (ur.); Constitutional Law of the EU Member States; (2014), str
Smerdel. Branko; Kriza Ustavnog suda: narav pogibelji i znanstveni odgovor - Prijedlog ustavno utemeljenog rješenja obnove Ustavnog suda Republike Hrvatske, Hrvatska pravna revija 16 (2016.) 3; (2016), str. 1-17
Smerdel, Branko; Kako odgovoriti na prijeteću krizu ustavnog sudstva?, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 64 (2016.) 6406; , str. 1-3
Smerdel, Branko; Gardašević, Đorđe (ur.); Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi (odabrana poglavlja); Hrvatska udruga za ustavno pravo (2011), str
Smerdel, Branko; Evolucija predsjedničke vlade u SAD: Kongresni veto; Pravni fakultet u Zagrebu (1986), str
Kostadinov, Biljana; Constitutional review of constitutional amendments, u: Transformation of law systems in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989-2015 (Liber amicorum in honorem Reiner Arnold), Szymt, A. i Banaszak, B. (ur.); Gdansk University Press (2016), str. 459-470
Kostadinov, Biljana; Prethodno pitanje ustavnosti, u: Liber amicorum in honorem Petar Klarić, Josipović, T., Gliha, I., Baretić, M., Nikšić, S., Petrak, M., Karlović, T. (ur.); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2012), str. 87-100
Kostadinov, Biljana; Prethodna pitanja ustavnosti u nacionalnom pravu i pravo Europske unije - Prethodni postupak u pravu Europske unije, Ćapeta, Tamara, Goldner Lang, Iris, Perišin, Tamara, Rodin, Siniša (ur.); Narodne novine (2011), str. 161-176
Kostadinov, Biljana; Ustavno sudovanje u Europi i ustavni Janus - načelo jednakosti, Hrvatska pravna revija 9 (2009.) 10; (2009), str. 1-3
Barić, Sanja; Kostadinov, Biljana; Sudski nadzor referendumskih odluka u saveznim državama SAD-a, Hrvatska javna uprava, Časopis za teoriju i praksu javne uprave, 6 (2006.) 3; (2006), str. 57-84
Kostadinov, Biljana; Ustavni identitet i materijalna kontrola ustavnosti ustavnih promjena - Austrija, Češka, Indija, Italija i Republika Hrvatska, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 5946 (2011.); (2011), str
Kostadinov, Biljana; Zaštita temeljnih ustavnih prava i sloboda od europskog utjecaja - prioritet u Belgiji i Francuskoj, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 5788-5789 (2009.); (2009), str. 1-3
Gardašević, Đorđe; Constitutional Interpretations of Direct Democracy in Croatia, Iustinianus Primus Law Review 7 (2015.) 12; (2015), str. 1-50
Gardašević, Đorđe; Neustavni ustavni amandmani i Ustavni sud Republike Hrvatske, u: Konstitucionalizacija demokratske politike (urednici: Jakša Barbić i Arsen Bačić); Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2014), str. 85-110
Horvat Vuković, Ana; "U ime Ustava" - materijalne granice promjene Ustava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 65 (2015.) 3-4; (2015), str. 481-504
"Izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske"; Narodne novine, str
Praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava (u odnosu na Republiku Hrvatsku): www.usud.hr; , str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija su osposobiti doktorande za naprednu razinu znanstvene analize u području ustavnog sudovanja, odnosno nadzora ustavnosti i zakonitosti (apstraktna, konkretna, individualna vrsta nadzora) te s njihovom primjenom u normativnoj i komparativnoj perspektivi.

Sadržaj kolegija
USTAVNI SUDOVI I DIOBA VLASTI: temeljni pojmovi, načela vladavine prava, diobe vlasti, ustavnosti i zakonitosti, struktura ustavnih sudova i izbor sudaca

USTAVNO SUDOVANJE U RAZVOJNOJ I KOMPARATIVNOJ PERSPEKTIVI: američki sustav nadzora ustavnosti i zakonitosti, europski sustav nadzora ustavnosti i zakonitosti

INSTITUCIJE ZA NADZOR USTAVNOSTI: nadzor ustavnosti zakona i drugih propisa, nadzor zakonitosti pojedinačnih pravnih akata, nadzor ustavnosti pojedinačnih pravnih akata (ustavna tužba)

INAČICE USTAVNOG SUDOVANJA: posredno i neposredno odlučivanje o ustavnosti zakona, pravne posljedice odluke o neustavnosti zakona, prethodni i naknadni nadzor ustavnosti zakona

OSTALE NADLEŽNOSTI USTAVNIH SUDOVA: komparativni pregled ostalih nadležnosti ustavnih sudova

POLITIČKI UTJECAJ USTAVNIH SUDOVA: pravne, političke i socijalne posljedice odluka ustavnih sudova, sudsko samoograničavanje, sudski aktivizam, doktrina o političkim pitanjima

MEĐUNARODNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA: uključujući odnos europskih ustavnih sudova i Suda Europske unije, te problem zaštite nacionalnog i ustavnog identiteta.

PRIMJERI IZ PRAKSE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE: članak 3. Ustava RH - temeljne vrednote Ustava RH, članak 4. Ustava RH - načelo diobe vlasti, članak 5. Ustava RH - načelo ustavnosti i zakonitosti, članak 6. Ustava RH - političke stranke, članak 14. st. 2. Ustava RH - jednakost pred zakonom, članak 15. Ustava RH - ravnopravnost pripadnika nacionalnih manjina, članak 16. Ustava RH - ograničenja sloboda i prava (zbog zaštite sloboda i prava drugih ljudi, zaštite pravnog poretka, javnog morala i zdravlja), članak 16. st. 2. Ustava RH - načelo razmjernosti, članak 17. Ustava RH - ograničenja sloboda i prava (u vrijeme rata, ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države, te prirodnih nepogoda), članak 22. Ustava RH - nepovredivost osobne slobode, članak 23. Ustava RH - zabrana zlostavljanja, liječničkih ili znanstvenih pokusa bez privole, te prisilnog i obvezatnog rada, članak 24. Ustava RH - uhićenje, pritvor (istražni zatvor), članak 28. Ustava RH - presumpcija nedužnosti, članak 29. st. 1. Ustava RH - pravo na pravično suđenje u razumnom roku, članak 33. Ustava RH - utočište (azil), članak 34. Ustava RH - nepovredivost doma, članak 38. Ustava RH - sloboda mišljenja i izražavanja misli, članak 39. Ustava RH - sloboda okupljanja, mirni prosvjed, članak 45. Ustava RH - biračko pravo, članak 48. Ustava RH - pravo vlasništva, članak 49. Ustava RH - poduzetnička sloboda, članak 67. Ustava RH - autonomija sveučilišta, članak 87. Ustava RH - referendum, članak 88. Ustava RH - uredbe na temelju zakonskog ovlaštenja
Ispitni rokovi
Obavijesti