POREDBENO USTAVNO PRAVO I POLITIČKE INSTITUCIJE III:
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije III
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije III
Studij: Javno pravo i javna uprava - 3. semestar
Šifra: 166970
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
prof. dr. sc. Robert Podolnjak
prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković
Osnovni podaci
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije III Javno pravo i javna uprava - 3. semestar
3.0 166970
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov

u ljetnom semestru uz prethodnu najavu na mail biljana.kostadinov@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
prof. dr. sc. Robert Podolnjak

uz prethodnu najavu na mail robert.podolnjak@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 14
prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

Konzultacije se održavaju na radne dane, uz prethodnu najavu na dgardase@pravo.hr. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 15
izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom od 10:30 sati, izuzev ispitnih tjedana i tokom kolektivnog godišnjeg odmora.

Za studentice i studente u radnom odnosu ili na druge načine spriječene prisustvovati konzultacijama u ovom terminu one se održavaju po dogovoru, uključujući i putem Google Meeta, Zooma, Teamsa i sl. platformi.

Trg Republike Hrvatske 3, soba 10
Literatura
OBVEZNA: Smerdel, Branko; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013), str
OBVEZNA: Smerdel, Branko; O ustavima i ljudima; Informator (2012), str
OBVEZNA: Besselink, L; Bovend Eert, P; Broeksteeg, H; De Lange, R; Voermans, W. (ur.); Constitutional Law of the EU Member States; Deventer Kluwer (2014), str
OBVEZNA: asta Fleiner, Lidija i Marinković, Tanasije (ur.); Key Developments in Constitutionalism and Constitutional Law; Eleven International Publishing (2014), str
OBVEZNA: Smerdel, Branko; Constitutional Design, Development and Prospects of the Croatian "Hybrid" Parliamentary Government; Ustavni položaj predsednika republike, Kaučič, Igor (ur.); Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor (2016), str. 73-100
OBVEZNA: Smerdel, Branko; Parlamentarna odgovornost: zaključci nakon tri desetljeća istraživanja; HAZU (2013), str
OBVEZNA: Smerdel Branko; Odgovornost Vlade u europskom kontekstu: kako europske (parlamentarne) institucije "rade svoj posao", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/2010; (2010), str. 5-27
OBVEZNA: Smerdel, Branko; Kraj tranzicije i nužnost konsolidacije pravnog sustava, Hrvatska pravna revija 12 (2012) 2; (2012), str
OBVEZNA: Smerdel, Branko; Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskoga Ustava: Slijede li nakon predsjedničkih izbora nove promjene ustrojstva vlasti?, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1/2010; (2010), str. 7-44
OBVEZNA: Smerdel, Branko; Hrvatska ustavnost u Europskoj uniji: državna zajednica ili zajednica novog tipa?, Hrvatska pravna revija 12 (2012.) 9; (2012), str. 1-8
OBVEZNA: Smerdel, Branko; Neposredno odlučivanje i njegove ustavne granice, Hrvatska pravna revija 10 (2010.) 11; (2010), str. 1-9
OBVEZNA: Kostadinov, Biljana; Ustavni identitet, u: Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske, Bačić, Arsen (ur.); Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2011), str. 305-337
OBVEZNA: Kostadinov, Biljana; Referendum građanske inicijative i građanska inicijativa - poredbena studija i prijedlozi za uređenje u Hrvatskoj, u: Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum, Barbić, Jakša (ur.); HAZU (2011), str. 119-147
OBVEZNA: Kostadinov, Biljana; Predsjednik Republike - mimikrija Ustava Hrvatske prema ustavnom modelu Francuske, u: Ustavi i demokracija - strani utjecaji i domaći odgovori (Baćić, Arsen; Barbić, Jakša - ur.); Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2012), str. 207.-230
OBVEZNA: Smerdel, Branko; Gardašević, Đorđe (ur.); Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi (odabrana poglavlja); Hrvatska udruga za ustavno pravo (2011), str
OBVEZNA: Podolnjak, Robert i Smerdel, Branko (ur.); Referendum narodne inicijative u Hrvatskoj i Sloveniji: ustavnopravno uređenje, iskustva, perspektive; Hrvatska udruga za ustavno pravo (2014), str
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Problemi tranzicije i povratak ustavnom inženjerstvu, Revus - revija za europsko ustavnost 7 (2011.) 16; (2011), str. 7-11
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Hrvatska ustavnost u Europskoj uniji - Apel eurorealista, Studia lexicographica 8 (2011.) 1; (2011), str. 5-16
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Ustav RH nakon ustavnih promjena 2010. godine, Hrvatska pravna revija 10 (2010.) 9; (2010), str. 1-8
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskog Ustava, Revus 11 (2009.); (2009), str. 97-126
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske - nova ustavna rješenja i njihovi izgledi, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 51 (2001.)1; (2001), str. 5-21
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; In Quest of a Doctrine: Croatian Constitutional Identity in the European Union, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 64 (2014.) 4; (2014), str. 513-534
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Ustavnost izmjena Ustavnog zakona o pravima manjina i Zakona o izboru zastupnika, Političke analize 2 (2011.)8; (2011), str. 67-69
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Teorija o ustavotvornom inžinjerstvu i njezin utjecaj na izgradnju demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske, u: Ustavi i demokracija - strani utjecaji i domaći odgovori, Bačić, Arsen i Barbić, Jakša (ur.); HAZU (2012), str. 71-104
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Konstitucionalizam i promjena vlasti, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1-2/2000; (2000), str. 5.-30
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Američke teorije federalizma, uvodna studija u: Vincent Ostrom: Politička teorija složene republike (preveo: Branko Smerdel); Informator (1989), str. 3.-54
PREPORUČENA: Smerdel, Branko (ur.); Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme 1971. (zbornik); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Centar za demokraciju i pravo "Miko Tripalo" (2007), str
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Temeljni problemi ustavnog izbora u Europskoj uniji - Pokušaj preliminarne prosudbe rezultata Konvencije o budućnosti Europe, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 53 (2003.) 3-4; (2003), str. 509-527
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Temeljne značajke ustavnog poretka Republike Hrvatske na dvadesetu obljetnicu "božićnog Ustava", Ustav Republike Hrvatske, Foretić, Davorka (ur.); Novi informator d.o.o. (2010), str. 85-155
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Ustavne promjene i hrvatski parlamentarni sustav - argumenti u prilog pozitivnog ustavnog modela ustrojstva vlasti, Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić (1928.-2008.), Kačer, Hrvoje; Momčinović, Hrvoje; Žuvela Mladen (ur.); Novi informator (2009), str. 37-73
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Kako djeluje američki predsjednički sustav. Ustavno značenje budžetske krize 1995. godine, Politička misao, 1/1996; (1995), str. 21.-29
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Evolucija predsjedničke vlade u SAD: Kongresni veto; Pravni fakultet u Zagrebu (1986), str
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; Suvremeni francuski parlamentarizam (1958.-2002.); Pravni fakultet u Zagrebu (2004), str
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; Državni poglavar kao demokratski arbitar: od ideje do polupredsjedničkog sustava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1/1996; (1996), str. 83.-104
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; Fragmentirane države u Europi, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 5774-5775, str. 1.-2.; (2009), str. 1-2
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; Referendum građanske inicijative, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 6/ 2001; (2001), str. 1381.-1394
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; Formiranje vlade u razvijenim parlamentarnim demokracijama - SR Njemačka i Velika Britanija, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 65 (2015.) 6; (2015), str. 915-930
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; Suvremeni francuski ustavnopolitički sustav: od kohabitacije do povratka tradicionalnoj logici Pete Republike, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2/2003; (2003), str. 393-405
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; Ovlasti predsjednika Republike nakon promjene Ustava Francuske od 23. srpnja 2008., Hrvatska pravna revija, 9(2009), 7/8; (2009), str. 1-5
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; E pluribus unum: ustavnost država članica američke federacije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2/2007; (2007), str. 291.-312
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; Racionalizirani referendum - novi pravni fenomen u razvijenim demokracijama, Informator br. 6359 i 6360.; (2015), str
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; Načelo jasnoće referendumskog pitanja u Europi i u SAD-u, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 65 (2015.) 1; , str. 55-85
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; Constitutional Identity, Iustinianus Primus Law Review 3 (2012.) 4; (2012), str. 1-20
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; Referendum građanske inicijative - poredbena studija i prijedlozi za uređenje u Hrvatskoj, Hrvatska pravna revija, 11 (2011.) 10; (2011), str. 1-9
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; Institutional Design in Divided Democracies, Central European Journal of Canadian Studies 6 (2008, ); (2008), str. 105-115
PREPORUČENA: Barić, Sanja i Kostadinov, Biljana; Neposredna demokracija u SAD-u: ustavna inicijativa, Hrvatska javna uprava, Časopis za teoriju i praksu javne uprave, 7 (2007.) 3; (2007), str. 659-673
PREPORUČENA: Cardinal, Linda i Kostadinov, Biljana; Les nouvelles avancees du federalisme asymetrique. Le Canada en perspective, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 57 (2007.) 4-5; (2007), str. 727-741
PREPORUČENA: Tomljenović, Biljana; Referendum građanske inicijative, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51 (2001.) 6; (2001), str. 1381-1394
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; Ususret Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske o referendumskoj promjeni izbornog zakonodavstva, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja br. 6631; (2014), str. 1-3
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; O Ustavu Republike Hrvatske prema ustavnom modelu Francuske, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 6036 (2012.); (2012), str. 1-3
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; O Ustavu Savezne Republike Njemačke: jamstvo ustavne vječnosti, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 5964 (2011.); (2011), str. 1-3
PREPORUČENA: Dubajić, Daria i Kostadinov, Biljana; Federalisme Multinational et Multiculturalisme Vus du Quebec-Renouveau du Federalisme Canadien, u: Social and Cultural Implications of Multiculturalism/Implications sociales et culturelles du multiculturalisme, Kostadinov, Biljana i Matas, Gordan (ur.); Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo (HKAD); Filozofski fakultet u Splitu (2010), str. 23-45
PREPORUČENA: Podolnjak, Robert; (Grado)načelnik i vijeće: novi institucionalni okvir hrvatske lokalne samouprave u komparativnoj perspektivi; Piprom (2010), str
PREPORUČENA: Gardašević, Đorđe; Constitutional Interpretations of Direct Democracy in Croatia, Iustinianus Primus Law Review 7 (2015.) 12; (2015), str. 1-50
PREPORUČENA: Horvat Vuković, Ana; Ustavni sud Republike Hrvatske i referendumi narodne inicijative 2013-2015. - analiza i prijedlozi, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 37 (2016.) 2; (2016), str. 805-835
Opis predmeta
Ciljevi kolegija su upoznati doktorande s aktualnim i složenim pitanjima definicije, tumačenja i primjene određenih instituta i modela koji čine dio sadržaja poredbenog ustavnog prava te kako su oni sagledani u normativnoj, povijesnoj i komparativnoj perspektivi. U tom smislu, ciljevi kolegija usmjereni su na analizu različitih instituta predstavničke i neposredne demokracije, na različite modalitete diobe vlasti, njezina ustrojstva i odgovornosti te na različite oblike organizacije država okupljenih u šire međunarodne zajednice, kao i odgovarajuća povijesna i teorijska obrazloženja udruživanja država u takve zajednice.

Sadržaj kolegija
PREDSTAVNIČKA DEMOKRACIJA: izbori i izborni sustavi, većinski sustav, razmjerni sustav, preferencijalno glasovanje, izborne jedinice, popisi birača, političke stranke i periodična smjena vlasti, razvoj izbornog sustava u Republici Hrvatskoj (ustavnopravna i zakonodavna pravna regulacija, ustavnosudska zaštita), izbor zastupnika u Hrvatski sabor, izbor Predsjednika Republike Hrvatske, izbori za predstavnička i izvršna tijela na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini u Republici Hrvatskoj

NEPOSREDNA DEMOKRACIJA (REFERENDUM): prednosti i slabosti predstavničke demokracije, pojam i vrste referenduma (općenito, ustavotvorni referendum, zakonodavni referendum), ustavne granice referendumskog odlučivanja, razvoj i primjena institucija neposredne demokracije u Republici Hrvatskoj

USTROJSTVO I ODGOVORNOST VLASTI: razlozi za uspostavljanje različitih sustava ustrojstva vlasti, efikasna i odgovorna vlada, modeli ustrojstva vlasti i odgovornost, koncept "provjera i ravnoteža" općenito i u američkom modelu, predsjednički sustav, parlamentarni sustav, polupredsjednički sustav, razvoj ustrojstva i odgovornosti vlasti u Republici Hrvatskoj (ustavna i institucionalna rješenja te njihove izmjene i dopune), polupredsjednički i parlamentarni sustav u Republici Hrvatskoj, nova dioba vlasti

POVIJESNI RAZVOJ FEDERALIZMA: klasični američki model i njegov utjecaj u svijetu, temeljne ustavnopravne značajke federativne države, konfederacija, federacija i Europska unija, drugi oblici složenih država i državnih zajednica, poseban slučaj složene države-Bosna i Hercegovina, aktualnost federalističke teorije (federacija i suverenitet, federalno načelo, elementi federalnog načela, federacija i federalizam, raspad federacija), federalno načelo i perspektive razvoja Europske unije

USTAVNOST EUROPSKE UNIJE: novi oblici državne zajednice, ustavni izbor u procesu europske integracije, promjene Ustava Republike Hrvatske u kontekstu članstva u Europskoj uniji, hrvatska ustavnost u Europskoj uniji (važnost nacionalnog ustava u državnim integracijama, dioba nadležnosti prema Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, ustavni i nacionalni identitet, ustavno određenje europske Hrvatske)
Ispitni rokovi
Obavijesti