POREDBENO USTAVNO PRAVO DRŽAVA ČLANICA EU:
Poredbeno ustavno pravo država članica EU
Poredbeno ustavno pravo država članica EU
Studij:
Šifra: 166915
ECTS: 6.0
Nositelji:
Izvođači: prof. dr. sc. Đorđe Gardašević - Predavanja
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov - Predavanja
prof. dr. sc. Robert Podolnjak - Predavanja
Osnovni podaci
Poredbeno ustavno pravo država članica EU 6.0 166915
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Đorđe Gardašević (Predavanja)

Konzultacije se održavaju na radne dane, uz prethodnu najavu na dgardase@pravo.hr. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 15
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov (Predavanja)

u ljetnom semestru uz prethodnu najavu na mail biljana.kostadinov@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
prof. dr. sc. Robert Podolnjak (Predavanja)

uz prethodnu najavu na mail robert.podolnjak@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 14
Literatura
OBVEZNA: Branko Smerdel, Smiljko Sokol; Ustavno pravo; PFZ (2006), str
OBVEZNA: Peter Haberle; Ustavna država; Politička kultura (2002), str
OBVEZNA: Branko Smerdel, Smiljko Sokol; Organizacija vlasti; (1998), str
OBVEZNA: Alec Stone Sweet; Governing With Judges. Constitutional politics in Europe; Oxford University Press (2000), str
PREPORUČENA: Vicki C. Jackson-Mark Tushnet (eds.); Comparative Constitutional Law; Foundation Press (2000), str
PREPORUČENA: Andrew Reynolds (ed.); The Architecture of Democracy; (2002), str
PREPORUČENA: Givovani Sartori; Comparative Constitutional Engeneering; (1996), str
PREPORUČENA: Randy E. Barnett; The Structure of Liberty. Justice and the Rule of Law; (1998), str
PREPORUČENA: Michael Gallagher, Michael Lever, Peter Mair; Representative Government in Modern Europe; (2002), str
PREPORUČENA: Yves Meny; Politique comparee; (1996), str
PREPORUČENA: Yves Meny(with Andrew Knapp); Government and Politics in Western Europe; (1993), str
PREPORUČENA: Gregory S. Mahler; Comparative Politics. An Institutional and Cross-National Approach; (1995), str
PREPORUČENA: Jean Blondel; Comparative Government; (1995), str
PREPORUČENA: Jurg Steiner; European Democracies; (1998), str
PREPORUČENA: Koen Lenaerts and Piet Van Nuffel (Editor Robert Bray); Constitutional law of the European Union; (1999), str
PREPORUČENA: European Convention on Human Rights, Collected Texts; Council of Europe Press (2006), str
PREPORUČENA: Mark Janis, Richard Kay amd Anthony Bradley; European Human Rights Law; (1996), str
PREPORUČENA: Juan J. Linz; Problems of Democratic Transition and Consolidation; The John Hopkins University Press (1996), str
PREPORUČENA: Gerhard Robbers (ed.); Encyclopedia of World Constitutions, I-III; (2007), str
PREPORUČENA: Hague-Harrop-Breslin; Komparativna politika i vladavina; (2001), str
PREPORUČENA: Jurgen Hartman; Politički sustavi Velike Britanije, Francuske i SAD; (2007), str
PREPORUČENA: Arsen Bačić; Hrvatska i izazovi konstitucionalizma; (2001), str
PREPORUČENA: Arsen Bačić-Petar Bačić; Legislature i parlamentarizam; (2007), str
PREPORUČENA: Dieter Nohlen; Izborno pravo i stranački sustav; (1992), str
PREPORUČENA: Vincent Ostrom; Politička teorija složene republike; (1989), str
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; romjena vlasti i izgledi ustavne vladavine // Hrvatska - kako dalje: zadanosti i mogućnosti / Kregar, Josip; Puljiz, Vlado; Ravlić, Slaven (ur.); (2004), str
PREPORUČENA: Smerdel Branko (urednik); Aktualnost federalnog načela: pouke ustavne reforme iz 1971. godine; (2007), str
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Konvencija o budućnosti Europe: pokušaj prethodne prosudbe rezultata; (2003), str
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Ustavna osnova prava javnosti na informaciju; (2007), str
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Regulatorne agencije; (2006), str
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Nove demokracije, konstitucionalizam i organizacija vlasti; (1993), str
PREPORUČENA: Biljana Tomljanović; Položaj predsjednika republike u Francuskoj V Republici; (1998), str
PREPORUČENA: B. Smerdel; Nove demokracije, konstitucionalizam i organizacija vlasti; (1993), str
PREPORUČENA: B. Smerdel; Konstitucionalizam i promjena vlasti; (2000), str
PREPORUČENA: B. Smerdel; Hrvatski pravni sustav i ustavno načelo vladavine prava; (2001), str
PREPORUČENA: S. Sokol; Polupredsjednički sustav i parlamentarizam; (1992), str
PREPORUČENA: B. Tomljanović; Državni poglavar kao demokratski arbitar: od ideje do polupredsjedničkog sustava; (1996), str
PREPORUČENA: B. Tomljanović; Pravo raspuštanja parlamenta; (1998), str
PREPORUČENA: B. Tomljanović; Referendum građanske inicijative; (2001), str
PREPORUČENA: Mario Jelušić; Financiranje izborne kampanje i hrvatsko izborno zakonodavstvo; (2001), str
PREPORUČENA: Mario Jelušić; Nužnost zakonskog financiranja političkih stranaka i izborne promidžbe" u "Kriza i transformacija političkih stranaka" (ur. Anđelko Milardović, Dražen Lalić, Zoran Malenica"),; (2007), str
PREPORUČENA: Ustav Republike Francuske; Pan Liber (1995), str
PREPORUČENA: Ustav Kraljevstva Nizozemske; Pan Liber (1997), str
PREPORUČENA: Temeljni zakon (Ustav) Savezne republike Njemačke; Pan Liber (1997), str
PREPORUČENA: Robert Podolnjak; Stvaranje Europskog ustava kao "kvaziustavni trenutak; (2005), str
Opis predmeta
1. Politički i institucionalni temelji, ustavni modeli i zbilja suvremenih europskih demokratskih država: predstavnička vladavina, načelo diobe vlasti, vladavina prava, lokalna samouprava. Pregled razvitka ustavnosti u Europi.
2. Ustrojstvo vlasti europskih država: parlamentarni sustavi, polupredsjednički sustavi. Državni poglavari. Vlade: koalicijske vlade. Položaj i uloga parlamenata: bikameralizam i monokameralizam. Složene države i federalizam. odnos središnje i lokalne vlasti.
3. Stranački sustavi; izborni sustavi, izbori za Europski parlament.
4. Zaštita ustavnosti i zakonitosti: ustavno sudovanje.
5. Zaštita ljudskih prava: ustavna tužba, ombudsman, Europski sud za prava čovjeka.
6. Tranzicijske zemlje. Hrvatski konstitucionalizam i pridruživanje Europskoj Uniji.
7. Ustavnost Europske Unije: alternativni pogledi i izgradnja novog europskog ustava.
Ispitni rokovi
Obavijesti