COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW AND POLITICAL INSTITUTIONS II:
Katedra za ustavno pravo English
Comparative Constitutional Law and Political Institutions II
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Comparative Constitutional Law and Political Institutions II
Study: Public Law and Public Administration - 2. semester
Code: 166967
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
prof. dr. sc. Robert Podolnjak
prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković
Basic data
Comparative Constitutional Law and Political Institutions II Public Law and Public Administration - 2. semester
3.0 166967
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov Trg Republike Hrvatske 3, room 13
prof. dr. sc. Robert Podolnjak Trg Republike Hrvatske 3, room 14
prof. dr. sc. Đorđe Gardašević Trg Republike Hrvatske 3, room 15
izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković

Office hours are held Mondays from 10:30, except during exam weeks and annual leave.

For students who work or are otherwise unable to make use of these office hours, alternative office hours are scheduled on an individual basis, including via Google Meet, Zoom, Teams and similar platforms.

Trg Republike Hrvatske 3, room 10
Literature
REQUIRED: Smerdel, Branko; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013), str
REQUIRED: Smerdel, Branko; O ustavima i ljudima; Informator (2012), str
REQUIRED: Besselink, L; Bovend Eert, P; Broeksteeg, H; De Lange, R; Voermans, W. (ur.); Constitutional Law of the EU Member States; Deventer Kluwer (2014), str
REQUIRED: Basta Fleiner, Lidija i Marinković, Tanasije (ur.); Key Developments in Constitutionalism and Constitutional Law; Eleven International Publishing (2014), str
REQUIRED: Smerdel, Branko; Gardašević, Đorđe (ur.); Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi (odabrana poglavlja); Hrvatska udruga za ustavno pravo (2011), str
REQUIRED: Smerdel, Branko; Temeljne značajke ustavnog poretka Republike Hrvatske na dvadesetu obljetnicu "božićnog Ustava", Ustav Republike Hrvatske, Foretić, Davorka (ur.); Novi informator d.o.o. (2010), str. 85-155
REQUIRED: Smerdel, Branko; Kriza Ustavnog suda: narav pogibelji i znanstveni odgovor - Prijedlog ustavno utemeljenog rješenja obnove Ustavnog suda Republike Hrvatske Hrvatska pravna revija 16 (2016.) 3; (2016), str. Hrvatska pravna revija 16 (2016.) 3
REQUIRED: Smerdel, Branko; Problemi konstitucionalizma i reforma pravosuđa, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, LII (2004.) 5271; (2004), str. 1-3
REQUIRED: Smerdel, Branko; Kako odgovoriti na prijeteću krizu ustavnog sudstva?, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 64 (2016.) 6406; (2016), str. 1-3
REQUIRED: Kostadinov, Biljana; Prethodno pitanje ustavnosti, u: Liber amicorum in honorem Petar Klarić, Josipović, T., Gliha, I., Baretić, M., Nikšić, S., Petrak, M., Karlović, T. (ur.); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2012), str. 87-100
REQUIRED: Kostadinov, Biljana; Prethodna pitanja ustavnosti u nacionalnom pravu i pravo Europske unije - Prethodni postupak u pravu Europske unije, Ćapeta, Tamara, Goldner Lang, Iris, Perišin, Tamara, Rodin, Siniša (ur.); Narodne novine (2011), str. 161-176
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Evolucija predsjedničke vlade u SAD: Kongresni veto; Pravni fakultet u Zagrebu (1986), str
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Načela Opće deklaracije o ljudskim pravima i Hrvatski ustav, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 48 (1998.)6; (1998), str. 733-739
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Hrvatski pravni sustav i ustavno načelo vladavine prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 6/2001; (2001), str. 1149.-1162
RECOMMENDED: Smerdel, Branko i Gardašević, Đorđe; The notion of Security and Free Access to Information Creation and Development, Politics in Central Europe - The Journal of the Central European Political Science Association 2 (2006/2007) 2; (2006), str. 24-37
RECOMMENDED: Radna skupina predsjednika RH; Radna skupina predsjednika RH: Izrada stručne podloge mogućeg prijedloga ustavnih promjena, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 50, 3/2000; (2000), str. 373-450
RECOMMENDED: Kostadinov, Biljana; Constitutional review of constitutional amendments, u: Transformation of law systems in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989-2015 (Liber amicorum in honorem Reiner Arnold), Szymt, A. i Banaszak, B. (ur.), Gdansk University Press, GDansk (2016.); (2016), str. 459-470
RECOMMENDED: Kostadinov, Biljana; Ustavno sudovanje u Europi i ustavni Janus - načelo jednakosti, Hrvatska pravna revija 9 (2009.) 10; (2009), str. 1-3
RECOMMENDED: Barić, Sanja; Kostadinov, Biljana; Sudski nadzor referendumskih odluka u saveznim državama SAD-a, Hrvatska javna uprava, Časopis za teoriju i praksu javne uprave, 6 (2006.) 3; (2006), str. 57-84
RECOMMENDED: Kostadinov, Biljana; Ustavni identitet i materijalna kontrola ustavnosti ustavnih promjena - Austrija, Češka, Indija, Italija i Republika Hrvatska, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 5946; (2011), str
RECOMMENDED: Kostadinov, Biljana; Zaštita temeljnih ustavnih prava i sloboda od europskog utjecaja - prioritet u Belgiji i Francuskoj, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 5788-5789; (2009), str. 1-3
RECOMMENDED: Kostadinov, Biljana; Kraus, Jaša; Apercu historique comparatif du droit de porter des armes aux Etats Unis et au Canada, u: Canadian History, Space and Political Institutions, Kostadinov, Biljana (ur.); Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo (HKAD), Filozofski fakultet u Splitu (2013), str. 71-87
RECOMMENDED: Kraus, Jaša; Kostadinov, Biljana; Amandman II na Ustav Sjedinjenih Američkih Država, Pravnik: časopis za pravna i društvena pitanja 42 (2008.) 1 (86); (2008), str. 51-64
RECOMMENDED: Gardašević, Đorđe; Pravo na javno okupljanje u hrvatskom i komparativnom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 48 (2011.) 3; (2011), str. 487-519
RECOMMENDED: Gardašević, Đorđe; Pojam temeljnih prava i Ustav Republike Hrvatske, u: Ustavi i demokracija: strani utjecaji i domaći odgovori (urednici: Jakša Barbić i Arsen Bačić); Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2012), str. 285-310
RECOMMENDED: Horvat Vuković, Ana; "U ime Ustava" - materijalne granice promjene Ustava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 65 (2015.) 3-4; (2015), str. 481-504
RECOMMENDED: Horvat, Ana; Autohtone nacionalne manjine i ustavne promjene 2009.-2010., Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 60 (2010.) 2; (2010), str. 555-585
RECOMMENDED: Horvat, Ana; Segregacijom do integracije? Mogućnosti integriranog obrazovanja Roma, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 46 (2009.)2; (2009), str..443-472
RECOMMENDED: Horvat, Ana; Novi standardi hrvatskoga i europskoga anti-diskriminacijskog zakonodavstva, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 58 (2008.) 6; (2008), str. 1453-1498
RECOMMENDED: Horvat Vuković, Ana; Nacionalne manjine: ustavna jamstva i izgledi provedbe, u: Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske, Bačić, Arsen (ur.); Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2011), str. 457-472
Description
Exam dates