COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW AND POLITICAL INSTITUTIONS I:
Katedra za ustavno pravo English
Comparative Constitutional Law and Political Institutions I
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Comparative Constitutional Law and Political Institutions I
Study: Public Law and Public Administration - 1. semester
Code: 166966
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
prof. dr. sc. Robert Podolnjak
prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković
Basic data
Comparative Constitutional Law and Political Institutions I Public Law and Public Administration - 1. semester
3.0 166966
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov Trg Republike Hrvatske 3, room 13
prof. dr. sc. Robert Podolnjak Trg Republike Hrvatske 3, room 14
prof. dr. sc. Đorđe Gardašević Trg Republike Hrvatske 3, room 15
izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković

Office hours are held Mondays from 10:30, except during exam weeks and annual leave.

For students who work or are otherwise unable to make use of these office hours, alternative office hours are scheduled on an individual basis, including via Google Meet, Zoom, Teams and similar platforms.

Trg Republike Hrvatske 3, room 10
Literature
REQUIRED: Smerdel, Branko; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013), str
REQUIRED: Smerdel, Branko; O ustavima i ljudima; Informator (2012), str
REQUIRED: Besselink, L; Bovend Eert, P; Broeksteeg, H; De Lange, R; Voermans, W. (ur.); Constitutional Law of the EU Member States; Deventer Kluwer (2014), str
REQUIRED: Basta Fleiner, Lidija i Marinković, Tanasije (ur.); Key Developments in Constitutionalism and Constitutional Law; Eleven International Publishing (2014), str
REQUIRED: Kostadinov, Biljana; Predsjednik Republike - mimikrija Ustava Hrvatske prema ustavnom modelu Francuske, u: Ustavi i demokracija - strani utjecaji i domaći odgovori (Baćić, Arsen; Barbić, Jakša - ur.); Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2012), str. 207.-230
REQUIRED: Smerdel, Branko; Gardašević, Đorđe (ur.); Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi (odabrana poglavlja); Hrvatska udruga za ustavno pravo (2011), str
REQUIRED: Smerdel, Branko; Constitutional Design, Development and Prospects of the Croatian "Hybrid" Parliamentary Government; Ustavni položaj predsednika republike, Kaučič, Igor (ur.); Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2016), str. 73.-100
REQUIRED: Smerdel, Branko; Temeljne značajke ustavnog poretka Republike Hrvatske na dvadesetu obljetnicu "božićnog Ustava", Foretić, Davorka (ur.); Novi informator d.o.o. (2010), str. 85.-155
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Konstitucionalizam i stabilnost ustava, Europske perspektive demokratske Hrvatske; Hans Seidel Stiftung (2001), str. 93.-101
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Evolucija predsjedničke vlade u SAD: Kongresni veto; Pravni fakultet u Zagrebu (1986), str
RECOMMENDED: Smerdel Branko; Kako djeluje američki predsjednički sustav. Ustavno značenje budžetske krize 1995. godine, Politička misao, 1/1996; (1996), str. 21.-29
RECOMMENDED: Radna skupina predsjednika RH; Izrada stručne podloge mogućeg prijedloga ustavnih promjena, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 50, 3/2000; (2000), str. 373-450
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Ustavne promjene i hrvatski parlamentarni sustav - argumenti u prilog pozitivnog ustavnog modela ustrojstva vlasti, Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić (1928.-2008.), Kačer, Hrvoje; Momčinović, Hrvoje; Žuvela Mladen (ur.),; Novi informator (2009), str. 37-73
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Konstitucionalizam i promjena vlasti, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, , 1-2/2000; (2000), str. 5.-30
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Hrvatski pravni sustav i ustavno načelo vladavine prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 6/2001; (2001), str. 1149.-1162
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Promjena vlasti i izgledi ustavne vladavine, u: Hrvatska - kako dalje: zadanosti i mogućnosti (Kregar i drugi),; Miko Tripalo (2004), str
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskoga Ustava: Slijede li nakon predsjedničkih izbora nove promjene ustrojstva vlasti?, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1/2010; (2010), str. 7.-44
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Ustavna revolucija, demokratska tranzicija i vladavina prava, u: Liber amicorum Mihajlo Dika: zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike, Uzelac, Alan, Garašić, Jasnica i Maganić, Aleksandra (ur.); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (2013), str. 27-45
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Design and Operation of the "Hybrid" Presidency - Evaluation of the Power-Sharing in the Croatian Top Executive, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 65 (2015) 2; (2015), str. 181-212
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Problemi tranzicije i povratak ustavnom inženjerstvu, Revus - revija za europsko ustavnost, 7 (2011) 16; (2011), str. 7-11
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Ustav RH nakon ustavnih promjena 2010. godine, Hrvatska pravna revija 10 (2010) 9; (2010), str. 1-8
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Teorija o ustavotvornom inžinjerstvu i njezin utjecaj na izgradnju demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske, u: Ustavi i demokracija - strani utjecaji i domaći odgovori, Bačić, Arsen i Barbić, Jakša (ur.),; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2012), str. 71-104
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Zadaće pravne znanosti i pravničke struke na dvadesetu obljetnicu "Božićnog Ustava" - ustavni izbor i procesi ostvarivanja najviših ustavnih vrednota i strateških ciljeva Republike Hrvatske, u: Okrugli stol "Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske", zbornik radova, Bačić, Arsen (ur.); Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2011), str. 41-60
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Politička etika, ustavna vladavina i sukob interesa, Vladavina prava, 3/1999; (1999), str. 57.-85
RECOMMENDED: Kostadinov, Biljana; Suvremeni francuski parlamentarizam (1958.-2002.); Pravni fakultet u Zagrebu (2004), str
Description
Exam dates