ELECTIONS AND ELECTORAL SYSTEMS:
Katedra za ustavno pravo English
Elections and Electoral Systems
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Elections and Electoral Systems
Study: Public Law and Public Administration - 1., 2., 3. semester
Code: 166992
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Robert Podolnjak
Basic data
Elections and Electoral Systems Public Law and Public Administration - 1., 2., 3. semester
3.0 166992
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Robert Podolnjak Trg Republike Hrvatske 3, room 14
Literature
REQUIRED: Smerdel, Branko; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013), str
REQUIRED: Smerdel, Branko; O ustavima i ljudima; Informator (2012), str
REQUIRED: Smerdel, Branko; Gardašević, Đorđe (ur.); Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi (odabrana poglavlja; Hrvatska udruga za ustavno pravo (2011), str
REQUIRED: Smerdel. Branko; Hrvatski pravni sustav i ustavno načelo vladavine prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 6/2001; (2001), str. 1149.-1162
REQUIRED: Podolnjak, Robert; O pitanju zašto u hrvatski Ustav treba ugraditi temeljna načela izbornog sustava, Informator br. 6334; , str. 1-3
REQUIRED: Podolnjak, Robert; Hrvatsko izborno zakonodavstvo: moguće i nužne promjene, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, br. 2/2008; (2008), str. 325.-337
REQUIRED: Podolnjak, Robert; to treba mijenjati u hrvatskom izbornom sustavu, Ustavni vidici br. 11, Informator br. 6053; (2012), str
REQUIRED: Podolnjak, Robert; Suvremeni hrvatski izborni inženjering kao sofisticirani oblik izborne manipulacije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol.63, br.1, 2013.; (2013), str. 155.-187
REQUIRED: Podolnjak, Robert; Bačić, Petar; O(p)stanak Westminsterskog sustava: Neuspješni britanski referendum o izbornom sustavu alternativnoga glasovanja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol.62, br.3, 2012.; (2012), str. 853.-899. (osim stranica 856.-861.)
REQUIRED: Podolnjak, Robert; Dijaspora i izbori za Hrvatski sabor - prijedlog novog modela izbora tri zastupnika hrvatskih građana bez prebivališta u Republici Hrvatskoj, u: Barbić, Jakša (ur.), Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2011), str. 33.-52
REQUIRED: Podolnjak, Robert; Ustavni sud, izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i načelo jednakosti biračkog prava, Informator br. 5934 od 19.01.2011.; (2011), str. 5.-6
REQUIRED: Podolnjak, Robert; O ustavnosti rezultata hrvatskih predsjedničkih izbora 2015., Informator br. 6353, Ustavni vidici br. 17; (2015), str. 2-6
RECOMMENDED: Podolnjak, Robert; Abolishing All Mechanisms for Fixing Elections: The Citizens' Initiative to Change the Electoral System of Croatia, Croatian Political Science Review, Vol. 52, No. 4-5, 2015; (2015), str. 101-123
RECOMMENDED: Electoral law; Council of Europe Publishing (2008), str
RECOMMENDED: Barbić, Jakša (ur.); Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum; HAZU (2011), str
RECOMMENDED: Smerdel, Branko; Zakon o izboru odbornika i zastupnika SR Hrvatske, Naše teme, 3-4/1990; (1990), str. 435.-448
RECOMMENDED: Jelušić, Mario; Temeljne odredbe novog zakona o izborima zastupnika u hrvatski državni sabor, Informator br. 4767; (1999), str
RECOMMENDED: Jelušić, Mario; O jednakosti biračkog prava u Ustavu Republike Hrvatske, u: Bačić, Arsen (ur.), Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske; HAZU (2011), str. 473.-483
RECOMMENDED: Jelušić, Mario; Financiranje izborne kampanje i hrvatsko izborno zakonodavstvo, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51 (2001), br. 6; (2001), str. 1363.-1380
RECOMMENDED: Nohlen, Dieter; Izborno pravo i stranački sustav; Školska knjiga (1992), str
RECOMMENDED: Sartori, Giovanni; Uporedni ustavni inženjering; Filip Višnjić (2003), str. 19.-100
RECOMMENDED: Blais, Andre; Rasprava o izbornim sustavima, Politička misao, vol. 28, br. 3, 1991.; (1991), str. 84.-107
RECOMMENDED: Nohlen, Dieter; Većinski izbori i razmjerni izbori, Politička misao, vol. 27, br. 4/1990; (1990), str. 179.-200
RECOMMENDED: Kasapović, Mirjana; Izborni leksikon; Politička kultura (2003), str
RECOMMENDED: Kasapović, Mirjana; Izborni i stranački sustav Republike Hrvatske; Alineja (1993), str
RECOMMENDED: Crnić, Jadranko; U susret izborima - uloga Ustavnog suda u izbornom procesu Informator br. 4755; (1999), str
RECOMMENDED: Kregar, Josip; Financiranje političkih stranaka i izborna utakmica, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 5/2004; (2004), str. 825.-863
RECOMMENDED: Podolnjak, Robert; Financing the 2009-2010 presidential elections in Croatia: Conflicting interpretations of campaign finance laws, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 61, br.1; (2011), str. 41.-64
RECOMMENDED: Jelušić, Mario; Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, Informator br. 5447; (2006), str. 1.-3
Description
Exam dates