OPĆENITO O SEMINARU:
Upravno pravo - seminar
SEMINAR IZ UPRAVNOG PRAVA

Studenti koji upišu seminar iz Upravnog prava bit će podijeljeni u seminarske grupe.

U akademskoj godini 2022./2023. voditelji seminara su:

prof. dr. sc. Marko Šikić - Grupa 1

prof. dr. sc. Frane Staničić - Grupa 2

izv. prof. dr. sc. Lana Ofak - Grupa 3


Okvirni program rada na seminaru - akademska godina 2022./2023.

Datum

21.2. Grupa 1

22.2. Grupa 2

23.2. Grupa 3

Izvedbeni plan seminara, prava i obveze seminarista

Odabir tema za izlaganja

1.3.

2.3.

Gost predavač - Hrvatski pravni centar – međunarodna i privremena zaštita

- seminaristi iz GRUPE 1 pridružit će se u ovom tjednu GRUPI 2 (1.3.) ili GRUPI 3 (2.3.)

U tjednu 6.3. -

10.3.

Posjet seminarista Upravnom sudu u Zagrebu prema dogovorenom rasporedu koji će biti objavljen

- seminaristi će biti podijeljeni u nekoliko skupina

Tijekom seminara (u ožujku ili travnju) planira se i organizacija posjeta seminarista Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu.

13.3.

14.3.

Posjet seminarista Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske

13. i 14. ožujka 2023. prema dogovorenom rasporedu koji će biti objavljen

- seminaristi će biti podijeliti u dvije grupe

21.3. Grupa 1

22.3. Grupa 2

23.3. Grupa 3

Izlaganja seminarista - power point prezentacije i usmena izlaganja

28.3. Grupa 1

29.3. Grupa 2

30.3. Grupa 3

Izlaganja seminarista - power point prezentacije i usmena izlaganja

4.4. Grupa 1

5.4. Grupa 2

6.4. Grupa 3

Izlaganja seminarista - power point prezentacije i usmena izlaganja

11.4. Grupa 1

12.4. Grupa 2

13.4. Grupa 3

Izlaganja seminarista - power point prezentacije i usmena izlaganja

18.4. Grupa 1

19.4. Grupa 2

20.1 Grupa 3

Izlaganja seminarista - power point prezentacije i usmena izlaganja

25.4. Grupa 1

26.4. Grupa 2

27.4. Grupa 3

Izlaganja seminarista - power point prezentacije i usmena izlaganja

2.5. Grupa 1

3.5. Grupa 2

4.5. Grupa 3

Izlaganja seminarista - power point prezentacije i usmena izlaganja

9.5. Grupa 1

10.5. Grupa 2

11.5. Grupa 3

Izlaganja seminarista - power point prezentacije i usmena izlaganja

16.5. Grupa 1

17.5. Grupa 2

18.5. Grupa 3

Izlaganja seminarista

Na ovom seminarskom susretu istječe rok za predaju seminarskih radova (na temu izlaganja) za one koje su odabrali pisati seminarski rad u ljetnom semestru.

23.5. Grupa 1

24.5. Grupa 2

25.5. Grupa 3

Završni susret – ocjene iz seminarskih radova i seminara

Ocjena iz seminara je ocjena pripremljene power point prezentacije i usmenog izlaganja (što se vrednuje kao položen seminarski kolokvij).