Sudska kontrola uprave - seminar
Studij: Javna uprava - 1. semestar
Šifra: 116600
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Frane Staničić
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Mateja Held
prof. dr. sc. Lana Ofak
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
Ispitni rokovi:
  • 12. 06. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Sudska kontrola uprave - seminar Javna uprava - 1. semestar
4.0 116600
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić

Četvrtkom od 12 do 13:30

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 10:30 do 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 11:15 - 12:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Srijedom od 9.30 do 11h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
OBVEZNA: Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str
PREPORUČENA: Đerđa, Dario i Šikić, Marko; Komentar zakona o upravnim sporovima; Novi informator (2012), str
PREPORUČENA: Hartley, Trevor; Temelji prava Europske zajednice; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2004), str. 337-485
PREPORUČENA: Omejec, Jasna; Vijeće Europe i Europska unija: institucionalni i pravni okvir; Novi informator (2008), str. 43-59., 69-73., 113-123., 227-314
PREPORUČENA: Đerđa, Dario; Osnove upravnog prava Europske unije; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2012), str. 175-204
PREPORUČENA: Ivančević, Velimir; Institucije upravnog prava; Pravni fakultet u Zagrebu (1983), str
Opis predmeta
Studenti se upoznaju s raznim aspektima sudske kontrole rada uprave: upravnosudskom kontrolom, ustavnosudskom kontrolom na nacionalnoj razini, postupkom pred Europskim sudom za ljudska prava kao i sa sudskom kontrolom uprave koju provodi Sud Europske unije.
Analiziraju se presude sudova koji se javljaju kao nositelji kontrole nad upravom. Kroz presude upravnih sudova studenti detaljnije proučavaju institute upravnog spora, razmatra se nadležnost upravnih sudova, stranke u upravnom sporu, tužba kojom je pokrenut upravni spor te utemeljenost navoda iz tužbe. Ocjenjuje se ispunjenost pretpostavki za pokretanje upravnog spora. Analizira se tužbeni zahtjev i argumentacija sadržana u tužbenom zahtjevu. Ispituje se mogućnost podnošenja žalbe višem sudu. Raspravlja se o mogućnostima daljnjih koraka pravne zaštite pred Ustavnim sudom. Analiziraju se odluke i rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske. Analizira se iscrpljenost domaćih pravnih sredstava te mogućnost pokretanja postupka pred Europskim sudom za ljudska prava. Analiziraju se presude Europskog suda za ljudska prava. Analiziraju se pojedine odredbe koje se odnose na Sud Europske unije iz Ugovora o funkcioniranju Eurospke unije te zaštita temeljnih prava u Europskoj uniji kroz Povelju o temeljnim pravima Europske unije.
Ispitni rokovi
12. 06. 2023.
11. 09. 2023.