Sudska kontrola uprave
Studij: Javna uprava - 1. semestar
Šifra: 111460
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Frane Staničić
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Mateja Held
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
Ispitni rokovi:
  • 06. 02. 2023.
  • 03. 04. 2023.
  • 29. 05. 2023.
  • 12. 06. 2023.
  • 26. 06. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Sudska kontrola uprave Javna uprava - 1. semestar
5.0 111460
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić

Četvrtkom od 12 do 13:30

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 10:30 do 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 11:15 - 12:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Srijedom od 9.30 do 11h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
OBVEZNA: Đerđa, Dario i Šikić, Marko; Komentar Zakona o upravnim sporovima; Novi informator (2012)
OBVEZNA: Omejec, Jasna; Vijeće Europe i Europska unija: institucionalni i pravni okvir; Novi informator (2008), str. 43-59., 69-73., 113-123., 227-314
OBVEZNA: Đerđa, Dario; Osnove upravnog prava Europske unije; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2012), str. 175-204
OBVEZNA: Hartley, Trevor; Temelji prava Europske zajednice; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2004), str. 337-485
OBVEZNA: Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. 127-130, 483.-497
OBVEZNA: Ustav Republike Hrvatske;
OBVEZNA: Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske;
OBVEZNA: Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe;
OBVEZNA: Zakon o upravnim sporovima;
OBVEZNA: Povelja o temeljnim pravima Europske unije;
OBVEZNA: Ugovor o funkcioniranju Europske unije (odredbe koje se odnose na Sud Europske unije);
OBVEZNA: Prezentacije s predavanja dostupne putem sustava za e-učenje Merlin;
PREPORUČENA: Ivančević, Velimir; Institucije upravnog prava, knjiga I; Pravni fakultet u Zagrebu (1983), str. dio o odnosima uprave i sudstva
PREPORUČENA: 3.Council of Europe Recommendation Rec(2004)20 of the Committee of Ministers to member states on judicial review of administrative acts (Adopted by the Committee of Ministers on 15 December 2004 at the 909th meeting of the Ministers' Deputies);
Opis predmeta
Povijesni pregled razvitka sudske kontrole uprave: Francuski model posebnih upravnih sudova. Angloamerički model redovnih sudova. Miješanje dvaju modela (institut "administratora-suca"). Širina nadležnosti sudske kontrole uprave (spor konstatacije, spor anulacije, spor pune jurisdikcije). Autonomija ili vezanost uprave i sudstva. Upravni spor u domaćem pravu: Ustavna osnova sudskog nadzora uprave u Hrvatskoj. Temeljna obilježja upravnog spora: vrste, objekt, nadležnost, stranke u postupku, pokretanje i tok postupka, odluke, pravni lijekovi (redovni i izvanredni), obvezatnost sudske odluke. Nadzor rada uprave u drugim sudskim postupcima: Nadzor rada uprave u kaznenom postupku, prekršajnom postupku, građanskom parničnom postupku, te ovršnom postupku. Ustavnosudska kontrola uprave: Posebna sudska zaštita fizičkih i pravnih osoba. Ustavnosudska zaštita prava fizičkih i pravnih osoba povrijeđenih djelovanjem uprave. Ustavnosudski nadzor nad pojedinačnim i općenormativnim aktima uprave. Osnove europskog sustava zaštite protiv nezakonitog djelovanja uprave: Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe i postupak pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Povelja temeljnih prava Europske unije i Sud pravde europskih zajednica u Luksemburgu. Upravni spor u pravu europskih zajednica.
Ispitni rokovi
06. 02. 2023.
03. 04. 2023.
29. 05. 2023.
12. 06. 2023.
26. 06. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.