OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Policijsko upravno pravo
Policijsko upravno pravo
Studij: Međunarodno-upravni - 6. semestar
Organizacijsko-menadžerski - 6. semestar
Upravno-ekonomski - 6. semestar
Upravno-pravni - 6. semestar
Šifra: 123691
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Lana Ofak
prof. dr. sc. Frane Staničić
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Mateja Held
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
Ispitni rokovi:
  • 29. 01. 2024.
  • 12. 02. 2024.
  • 15. 04. 2024.
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Policijsko upravno pravo Međunarodno-upravni - 6. semestar
Organizacijsko-menadžerski - 6. semestar
Upravno-ekonomski - 6. semestar
Upravno-pravni - 6. semestar
5.0 123691
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić

Četvrtkom od 12 do 13:30

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 10:30 do 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Srijedom od 9.30 do 11h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
OBVEZNA: Staničić, Frane; Policijsko upravno pravo; Narodne novine (2015), str. Poglavlje 1. (str.1-3.), poglavlja: 2., 3., 4., 6., 7., 8. i 9
PREPORUČENA: Prezentacije predavača; , str
PREPORUČENA: Zakon o policiji, NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15 i 121/16. Zakon o nadzoru državne granice, NN 83/13 i 27/16. Zakon o strancima, NN 130/11, 74/13 i 69/17. Zakon o međunarodnoj zaštiti NN 70/15 i 127/17. Zakon o javnom okupljanju, NN 128/99, 90/05, 150/05 i 78/12. Zakon o oružju, NN 63/07, 146/08, 59/12 i 70/17. Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oruižja, NN 70/17. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana, NN 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14 i 82/15. Zakon o osobnoj iskaznici, NN 62/15.; , str
Opis predmeta
Pojam policije odnosno unutarnjih poslova u širem i užem smislu. Povijesni razvoj policije kao upravne grane, posebice u Hrvatskoj. Izvori policijskog upravnog prava (ustav, zakoni, međunarodni ugovori, podzakonski propisi, sudska i upravna praksa, običajno pravo). Ustrojstvo unutarnjih poslova u Republici Hrvatskoj. Međusobni odnosi organizacijskih dijelova unutarnjih poslova i odnosi prema predstavničkim tijelima, izvršnim tijelima, pravosudnim tijelima (sudovi, državno odvjetništvo), pravnim osobama s javnim ovlastima i Pučkim pravobraniteljem. Odnos tijela unutarnjih poslova prema fizičkim i pravnim osobama. Nadzor nad zakonitošću rada tijela unutarnjih poslova.(2h)
Prava i dužnosti fizičkih i pravnih osoba prema tijelima unutarnjih poslova u vezi sa statusnim stvarima građana (državljanstvo, prebivalište, osobna iskaznica, putne isprave hrvatskih državljana), oružjem, eksplozivnim tvarima, prijevozom opasnih tvari, itd. te postupci ostvarivanja tih prava odnosno obveza. Prava i dužnosti stranaca i tijela unutarnjih poslova (prijelaz državne granice, putne isprave stranaca, kretanje i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj - odobrenje i uskrata boravka, kontrola), s posebnim osvrtom na pravni režim EU. Pravo azila i postupak ostvarivanja prava na azil te prava i dužnosti tijela unutarnjih poslova prema azilantima. Ovlasti policije u vezi s okupljanjem, mirnim prosvjedima i drugim oblicima izražavanja mišljenja na javnim mjestima. Državna granica i kontrola državne granice (pojam državne granice, granični prijelazi, kontrola prijelaza državne granice, isprave za prijelaz, ograničenje prava vlasništva i drugih prava u graničnom području).
Ispitni rokovi
29. 01. 2024.
12. 02. 2024.
15. 04. 2024.
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.