OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Opće upravno pravo II.
Opće upravno pravo II
Studij: Javna uprava - 4. semestar
Šifra: 111404
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Lana Ofak
prof. dr. sc. Marko Šikić
prof. dr. sc. Frane Staničić
izv. prof. dr. sc. Mateja Held
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
Izvođači: Valentina Grubešić Črnelč - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Opće upravno pravo II Javna uprava - 4. semestar
7.0 111404
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
prof. dr. sc. Frane Staničić

Četvrtkom od 10:15 do 11:45 sati

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 10:30 do 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Ponedjeljkom od 17.30  do 19.00h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Izvođač Konzultacije Lokacija
Valentina Grubešić Črnelč (Predavanja)
Literatura
Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. GLAVA I. (poglavlja II., III., IV. (odjeljak 1. i 3.) i V. (uvodni dio, odjeljak 1. i 2.), str. 12-30. te str. 32-38.), GLAVA VII. (str. 131-154.), GLAVA VIII. (str. 155-164.), GLAVA IX. (str. 165-186.), GLAVA XI. (poglavlje I. (odjeljak 3.), str. 206-208.), GLAVA XII. (poglavlje V., str. 221-229.), GLAVA XIII. (str. 230-241.), GLAVA XIV. (str. 242-260.), GLAVA XXI. (str. 585-602.) i GLAVA XXII. (poglavlje I. (odjeljak 1.), str. 603-605.)
Omejec, Jasna; Prezentacije s predavanja dostupne putem sustava za e-učenje Merlin; , str
Zakon o sustavu državne uprave; , str
Zakon o općem upravnom postupku; , str. članci 150-154
Zakon o koncesijama; , str
Zakon o hrvatskom državljanstvu; , str
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade; , str
Prekršajni zakon; , str. članci 1-81
Zakon o državnim maticama; , str
Zakon o osobnom imenu; , str
Zakon o osobnoj iskaznici; , str
Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana; , str
Zakon o prebivalištu; , str
Zakon o osobnom identifikacijskom broju; , str
Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola; , str. članci 1-24. i članci 31-36.a
Zakon o ustanovama; , str
Prezentacije s predavanja dostupne putem sustava za e-učenje Merlin; , str
Opis predmeta
Organizacija i poslovi državne uprave. Odnosi državne uprave. Pravni položaj fizičkih i pravnih osoba u odnosu na upravu. Odnosi između uprave i sudstva.
Odgovornost države, jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela te njihovih djelatnika za štetu nanesenu fizičkim i pravnim osobama u obavljanju autoritativnih djelatnosti.
Javna služba i koncesionirana javna služba. Ustanove. Koncesije. Upravni (administrativni, javnopravni) ugovori.
Statusno upravno pravo. Državljanstvo. Osobni status - građanska stanja (državne matice, osobno ime, osobna iskaznica, putne isprave, prebivalište i boravište, OIB).
Upravnopravni odnosi stvarne naravi. Pojam općeg dobra i javne stvari (dobra). Vrste javnih dobara. Upravnopravni režim upravljanja i korištenja općeg i javnog dobra.
Izvlaštenje i drugi autoritativni zahvati uprave kojima se ograničava ili oduzima vlasništvo. Poseban nadzor uprave nad opasnim stvarima i stvarima osobite važnosti.
Prekršajno pravo - uvodna i materijalnopravna pitanja.
Osnove europskog upravnog prava.
Ispitni rokovi
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.