Vježbe

Svi redoviti i izvanredni studenti Studijskog centra socijalnog rada dužni su regulirati vježbe iz Osnova upravnog prava. Vježbe se održavaju paralelno s predavanjima u zimskom semestru i na njima se studenti upoznavaju s upravnim postupkom. Na vježbama se izrađuju podnesci, rješenja, prigovori, žalbe i sl. Na kraju vježbi polaže se ispit znanja koji je uvjet za reguliranje vježbi. Bez reguliranih vježbi, studenti ne mogu prijaviti ispit iz ovog kolegija.

 

VJEŽBE IZ OSNOVA UPRAVNOG PRAVA, AKAD. GOD. 2022./2023.

Početak vježbi: 13. listopada 2022.

Vježbe se ne održavaju 24. studenoga 2022. (izvanredni ispitni rok) te od 24. prosinca 2022. do 6. siječnja 2022.

Pisanje završnog zadatka iz vježbi održava se: 12. siječnja 2023.

Studenti/ce na vježbe trebaju ponijeti Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09, 110/21) i bilježnicu ili papire A4 formata.

RASPORED GRUPA

GRUPA A, ČETVRTKOM OD 16:30 DO 18:00, MALA DVORANA I, NAZOROVA 51

 1. Claudia Andročec
 2. Sara       Belak
 3. Iva         Blažević
 4. Talia      Bobić-Picić
 5. Valentina            Bokan
 6. Ivana     Brkljača
 7. Marijana             Crnoja
 8. Ema       Culi
 9. Maria    Ćapin Jakišić
 10. Domina               Ćurković
 11. Vanja    Dedić
 12. Lorena  Dešić
 13. Tihana  Doko
 14. Laura    Drakšić
 15. Patricia Dugorepec
 16. Ana        Duras
 17. Nikolina              Ernečić
 18. Helena  Fabek
 19. Josipa   Frljić
 20. Mirna    Glavaš
 21. Lucija    Glavina
 22. Valerija Grabušić
 23. Dorotea              Grgić
 24. Iva         Komišić
 25. Janja     Peretić
 26. Tea        Prpić

GRUPA B, ČETVRTKOM OD 16:30 DO 18:00, MALA DVORANA II, NAZOROVA 51

 1. Petra     Habjanič
 2. Jana      Harapin
 3. Judita    Havaić
 4. Melanija              Hohnjec
 5. Klaudija               Hubak
 6. Lucija    Ivanac
 7. Paula     Ivanušić
 8. Ante      Jakelić
 9. Tamara Jovanovac
 10. Nora     Juras
 11. Ivona    Kajić
 12. Marija   Kartelo
 13. Isabella Keko
 14. Matea   Klarić
 15. Lucija    Knez

GRUPA C, ČETVRTKOM OD 18:00 DO 19:30, MALA DVORANA I, NAZOROVA 51

 1. Ena        Kolarić
 2. Silvio     Košarač
 3. Nikolina              Kovačićek
 4. Linda     Krišković
 5. Petra     Krivačić
 6. Petra     Kudelić
 7. Margareta          Kunić
 8. Karmela              Kurtić
 9. Laura    Kušnin
 10. Valentina            Kušnin
 11. Laura    Levanić
 12. Ena        Levatić
 13. Marija   Lončar
 14. Ivana     Maretić
 15. Josipa   Marić
 16. Mia        Marić
 17. Lea        Marinović
 18. Slavica  Martinić-Meštrante
 19. Maja     Melvan
 20. Matea   Mijić
 21. Tea        Miletić
 22. Slađana               Mizdrak
 23. Martina               Mostečak
 24. Patricia Nekić
 25. Elena     Novak
 26. Zrinka    Novinić
 27. Silvija    Novosel
 28. Marija   Pastorković
 29. Petar     Pavasović
 30. Sara       Pečur

GRUPA D, ČETVRTKOM OD 18:00 DO 19:30, DVORANA II, NAZOROVA 51

 1. Branka  Peharda
 2. Lorena  Petrović
 3. Lucija    Picig
 4. Nikolina              Pobi
 5. Katarina              Posavec
 6. Anđela  Prkačin
 7. Ena        Protega
 8. Erika      Purini
 9. Tena      Pušćenik
 10. Ilena      Radić
 11. Iva         Rendulić
 12. Marin    Roglić
 13. Tea        Sekulić
 14. Lea        Slavica
 15. Ivana     Slunjski
 16. Ivan       Spajić
 17. Mia        Stančić
 18. Klara     Svetić
 19. Ivana     Šajfar
 20. Kristina Šerventić
 21. Stela      Šiftar
 22. Rina       Škovrlj
 23. Ena        Škrlec
 24. Ivana     Štimac
 25. Antonia               Tadinac
 26. Antonela             Tarle
 27. Matej    Tolić
 28. Tihana  Tomašković
 29. Matija   Trtinjak
 30. Ivana Luna          Tukerić
 31. Janja     Tuksar
 32. Rebeka Tuškan
 33. Iva         Vela
 34. Lea        Vertuš
 35. Lora      Zečević
 36. Tiha       Zupčić
 37. Monika Živičnjak

VAŽNA NAPOMENA: NAKNADNO UPISANI STUDENTI, KOJI SE NE NALAZE NA POPISU, RASPOREĐENI SU U GRUPU D.

 

 

 

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan
Program rada

OKVIRNI PROGRAM RADA – vježbe, redoviti studenti i izvanredni studenti

datum

sadržaj

 

Uvodni sastanak, osnove upravnog postupka

 

Sadržaj i obilježja rješenja

 

Sadržaj i obilježja zaključka

 

Sadržaj i obilježja podneska

 

Nema nastave - izvanredni ispitni rok

 

Žalba

 

Drugostupanjsko rješenje

 

Prigovor

 

Obnova postupka

 

Oglašavanje rješenja ništavim

 

Poništavanje i ukidanje rješenja

 

Ponavljanje i priprema za provjeru znanja